Trendy jako 24/11/2017 o 20:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 0.5 7.4 16.7 Zd 95 1016.4 2.8
5 minut temu 0.6 11.1 16.7 Zd 95 1016.4 2.8
10 minut temu 0.6 11.1 18.5 Zd 95 1016.3 2.8
15 minut temu 0.6 9.3 16.7 Zd 95 1016.3 2.8
20 minut temu 0.7 11.1 14.8 Zd 95 1016.4 2.8
30 minut temu 0.8 9.3 16.7 Zd 94 1016.2 2.8
45 minut temu 1.2 9.3 11.1 Zd 94 1016.1 2.8
60 minut temu 1.3 7.4 13.0 Zd 94 1015.9 2.8
75 minut temu 1.2 11.1 18.5 ZdPnZd 93 1015.9 2.8
90 minut temu 1.0 7.4 13.0 PnZd 93 1015.8 2.8
105 minut temu 0.7 11.1 18.5 Zd 95 1015.7 2.8
120 minut temu 0.7 7.4 13.0 Zd 95 1015.6 2.8

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 2.8 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 24/11/2017 14:55
Wczoraj 1.4 mm Tydzień 33.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 77.4 mm (21 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 1021.8 mm ( 242 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.8 °C o 14:48 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 8.3 °C o 13:02 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 12.8 °C w 01/11/2017 Najcieplejszy dzień 12.1 °C w 20/11/2017
Rok 27.9 °C w 17/07/2017 Najcieplejsza noc 12.2 °C w 21/11/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -0.4 °C o 08:54 Min < 0 °C 1 dzień
Wczoraj 1.8 °C o 21:37 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -0.4 °C w 24/11/2017 Najzimniejszy dzień 2.1 °C w 24/11/2017
Rok -3.4 °C w 21/01/2017 Najzimniejsza noc 2.4 °C w 24/11/2017
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.4 hPa o 20:00 Dzi¶ -3.2 °C o 20:07
Wczoraj 1007.7 hPa o 23:36 Wczoraj -0.4 °C o 02:28
Miesi±ć 1031.0 hPa w 17/11/2017 Miesi±ć -3.2 °C w 24/11/2017
Rok 1038.3 hPa w 20/04/2017 Rok -5.0 °C w 21/03/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.3 mm Dzi¶ 2.8 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 1.4 mm
Miesi±ć 13.1 mm Miesi±ć 77.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 246 W/m2 o 11:51 Dzi¶ 0.8 index o 11:43
Wczoraj 269.0 W/m2 o 12:12 Wczoraj 0.8 index o 11:25

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 8.6 km/h Zd
Poryw 12.9 km/h Zd
Poryw/h 19.3 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 33.8 km/h W o 05:52
Wczoraj 51.8 km/h o 03:28
Miesi±ć 51.4 km/h w 23/11/2017
Rok 83.6 km/h w 23/02/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 24.1 km/h W o 05:52
Wczoraj 35.2 km/h o 03:52
Miesi±ć 36.1 km/h w 23/11/2017
Rok 60.9 km/h w 23/02/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 70.98 km
Miesi±ć 4306.86 km
Rok 68160.35 km