Trendy jako 25/05/2018 o 02:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 11.3 7.4 5.6 PnPnZd 90 1024.0 0.0
5 minut temu 11.3 9.3 14.8 PnPnZd 90 1024.1 0.0
10 minut temu 11.3 5.6 7.4 PnPnZd 90 1024.1 0.0
15 minut temu 11.2 7.4 14.8 PnPnZd 90 1024.1 0.0
20 minut temu 11.2 7.4 11.1 PnPnZd 90 1024.1 0.0
30 minut temu 11.2 7.4 9.3 PnPnZd 89 1024.1 0.0
45 minut temu 11.1 7.4 13.0 PnPnZd 89 1024.1 0.0
60 minut temu 11.1 7.4 14.8 PnPnZd 89 1024.0 0.0
75 minut temu 11.2 7.4 13.0 PnPnZd 88 1023.8 0.0
90 minut temu 11.2 7.4 9.3 PnPnZd 86 1023.9 0.0
105 minut temu 11.3 9.3 14.8 PnPnZd 86 1024.0 0.0
120 minut temu 11.4 3.7 5.6 PnPnZd 86 1023.9 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w 21/05/2018 10:57
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 15.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 44.4 mm (14 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 439.4 mm ( 107 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.4 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 22.5 °C o 14:31 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 24.6 °C w 23/05/2018 Najcieplejszy dzień 18.1 °C w 24/05/2018
Rok 24.6 °C w 23/05/2018 Najcieplejsza noc 14.6 °C w 24/05/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.1 °C o 00:49 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 7.6 °C o 05:54 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 1.8 °C w 12/05/2018 Najzimniejszy dzień 8.9 °C w 01/05/2018
Rok -6.1 °C w 08/01/2018 Najzimniejsza noc 5.2 °C w 12/05/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1024.2 hPa o 01:35 Dzi¶ 11.1 °C o 00:49
Wczoraj 1024.0 hPa o 22:28 Wczoraj 7.6 °C o 05:54
Miesi±ć 1033.6 hPa w 16/05/2018 Miesi±ć 1.8 °C w 12/05/2018
Rok 1035.9 hPa w 20/03/2018 Rok -12.1 °C w 01/03/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 62.1 mm Miesi±ć 44.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 1002.0 W/m2 o 13:23 Wczoraj 4.8 index o 13:24

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 5.2 km/h PnPnZd
Poryw 4.8 km/h PnPnZd
Poryw/h 17.7 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.5 km/h PnPnZd o 00:46
Wczoraj 24.1 km/h o 15:22
Miesi±ć 49.9 km/h w 09/05/2018
Rok 99.9 km/h w 02/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 9.9 km/h PnPnZd o 00:08
Wczoraj 17.0 km/h o 16:01
Miesi±ć 36.4 km/h w 09/05/2018
Rok 57.0 km/h w 02/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 12.64 km
Miesi±ć 5476.96 km
Rok 33619.83 km