Trendy jako 27/04/2017 o 04:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 5.7 3.7 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
5 minut temu 5.7 1.9 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
10 minut temu 5.5 1.9 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
15 minut temu 5.3 3.7 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
20 minut temu 5.2 3.7 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
30 minut temu 4.9 5.6 5.6 PnZd 92 1025.1 0.6
45 minut temu 4.8 3.7 5.6 PnZd 91 1025.1 0.4
60 minut temu 5.2 3.7 3.7 PnZd 91 1025.1 0.4
75 minut temu 5.8 3.7 5.6 PnZd 90 1025.2 0.4
90 minut temu 5.7 0.0 1.9 PnZd 90 1025.2 0.4
105 minut temu 5.7 0.0 1.9 PnZd 89 1025.1 0.2
120 minut temu 5.7 0.0 1.9 PnZd 89 1025.2 0.2

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.6 mm (0.2 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 27/04/2017 03:45
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 3.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 13.0 mm (9 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 304.2 mm ( 81 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 5.8 °C o 02:15 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 11.8 °C o 14:56 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 18.1 °C w 08/04/2017 Najcieplejszy dzień 13.0 °C w 19/04/2017
Rok 18.1 °C w 08/04/2017 Najcieplejsza noc 10.9 °C w 20/04/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.6 °C o 03:39 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 3.0 °C o 03:00 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 1.8 °C w 02/04/2017 Najzimniejszy dzień 6.4 °C w 25/04/2017
Rok -3.4 °C w 21/01/2017 Najzimniejsza noc 3.9 °C w 25/04/2017
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1025.4 hPa o 01:27 Dzi¶ 3.7 °C o 03:41
Wczoraj 1026.6 hPa o 08:49 Wczoraj 0.8 °C o 00:01
Miesi±ć 1038.3 hPa w 20/04/2017 Miesi±ć -0.6 °C w 25/04/2017
Rok 1038.3 hPa w 20/04/2017 Rok -5.0 °C w 21/03/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.6 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 43.6 mm Miesi±ć 13.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 1201.0 W/m2 o 14:02 Wczoraj 5.7 index o 14:01

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.5 km/h PnZd
Poryw 1.6 km/h PnZd
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h NW o 00:01
Wczoraj 25.9 km/h o 15:30
Miesi±ć 43.5 km/h w 03/04/2017
Rok 83.6 km/h w 23/02/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.8 km/h NW o 02:17
Wczoraj 17.4 km/h o 15:30
Miesi±ć 32.9 km/h w 12/04/2017
Rok 60.9 km/h w 23/02/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 11.01 km
Miesi±ć 4202.24 km
Rok 24593.50 km