Trendy jako 19/10/2018 o 12:10

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 12.4 14.8 18.5 PdZd 97 1023.4 1.0
5 minut temu 12.4 7.4 16.7 PdZd 97 1023.3 1.0
10 minut temu 12.4 9.3 14.8 PdZd 97 1023.2 1.0
15 minut temu 12.3 9.3 18.5 PdPdZd 97 1023.2 1.0
20 minut temu 12.4 11.1 18.5 PdPdZd 97 1023.2 1.0
30 minut temu 12.6 13.0 20.4 PdZd 97 1023.2 1.0
45 minut temu 12.4 11.1 25.9 PdZd 97 1023.2 1.0
60 minut temu 12.2 16.7 27.8 PdZd 97 1023.2 1.0
75 minut temu 12.1 14.8 29.6 PdZd 97 1023.3 1.0
90 minut temu 12.1 16.7 24.1 PdZd 97 1023.1 0.8
105 minut temu 12.0 16.7 25.9 PdZd 97 1022.9 0.8
120 minut temu 11.8 18.5 29.6 PdZd 97 1022.8 0.6

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 1.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 19/10/2018 10:41
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 16.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 32.2 mm (14 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 754.6 mm ( 195 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.6 °C o 11:37 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 13.1 °C o 15:18 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 20.9 °C w 10/10/2018 Najcieplejszy dzień 16.7 °C w 10/10/2018
Rok 30.8 °C w 26/06/2018 Najcieplejsza noc 15.4 °C w 11/10/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 8.2 °C o 00:27 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 0.9 °C o 04:17 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 0.9 °C w 18/10/2018 Najzimniejszy dzień 8.8 °C w 06/10/2018
Rok -6.1 °C w 08/01/2018 Najzimniejsza noc 4.8 °C w 18/10/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1024.5 hPa o 00:05 Dzi¶ 6.4 °C o 04:12
Wczoraj 1030.1 hPa o 08:47 Wczoraj -0.1 °C o 01:05
Miesi±ć 1031.4 hPa w 01/10/2018 Miesi±ć -0.1 °C w 18/10/2018
Rok 1040.6 hPa w 24/09/2018 Rok -12.1 °C w 01/03/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.4 mm Dzi¶ 1.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 22.5 mm Miesi±ć 32.2 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 306 W/m2 o 11:35 Dzi¶ 1.0 index o 11:30
Wczoraj 522.0 W/m2 o 13:55 Wczoraj 1.7 index o 13:07

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 12.6 km/h PdZd
Poryw 14.5 km/h PdZd
Poryw/h 29.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 38.9 km/h SW o 09:19
Wczoraj 20.9 km/h o 14:00
Miesi±ć 68.5 km/h w 12/10/2018
Rok 99.9 km/h w 02/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 23.9 km/h SW o 09:23
Wczoraj 14.4 km/h o 14:38
Miesi±ć 42.1 km/h w 12/10/2018
Rok 59.0 km/h w 19/09/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 128.61 km
Miesi±ć 3888.79 km
Rok 60369.11 km