Trendy jako 18/12/2018 o 23:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 6.1 9.3 13.0 PdPdZd 92 994.0 10.4
5 minut temu 6.1 11.1 20.4 PdPdZd 92 993.8 10.4
10 minut temu 6.0 13.0 18.5 PdPdZd 92 993.7 10.4
15 minut temu 6.1 11.1 18.5 PdPdZd 92 993.7 10.4
20 minut temu 6.1 13.0 18.5 Pd 92 993.6 10.4
30 minut temu 6.2 16.7 20.4 Pd 92 993.7 10.4
45 minut temu 5.8 11.1 18.5 PdPdZd 92 993.6 10.4
60 minut temu 5.9 13.0 22.2 PdPdZd 92 993.8 10.2
75 minut temu 5.8 11.1 20.4 Pd 91 993.6 10.2
90 minut temu 6.6 9.3 13.0 PdZd 90 993.8 10.2
105 minut temu 6.7 13.0 20.4 PdPdZd 90 993.6 10.2
120 minut temu 6.5 13.0 18.5 PdPdZd 90 993.5 10.2

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 10.4 mm (0.2 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 18/12/2018 22:22
Wczoraj 11.8 mm Tydzień 44.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 99.2 mm (18 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 1000.2 mm ( 246 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.2 °C o 01:11 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 11.1 °C o 23:22 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 12.6 °C w 15/12/2018 Najcieplejszy dzień 10.8 °C w 06/12/2018
Rok 30.8 °C w 26/06/2018 Najcieplejsza noc 10.4 °C w 18/12/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 5.6 °C o 18:54 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 4.8 °C o 01:54 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 0.5 °C w 04/12/2018 Najzimniejszy dzień 3.4 °C w 04/12/2018
Rok -6.1 °C w 08/01/2018 Najzimniejsza noc 2.7 °C w 04/12/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 994.0 hPa o 21:42 Dzi¶ 1.8 °C o 22:28
Wczoraj 1007.0 hPa o 02:38 Wczoraj 2.4 °C o 05:25
Miesi±ć 1027.7 hPa w 10/12/2018 Miesi±ć -0.4 °C w 03/12/2018
Rok 1042.9 hPa w 22/10/2018 Rok -12.1 °C w 01/03/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.3 mm Dzi¶ 10.4 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 11.8 mm
Miesi±ć 7.7 mm Miesi±ć 99.2 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 234 W/m2 o 14:05 Dzi¶ 0.6 index o 11:41
Wczoraj 77.0 W/m2 o 12:24 Wczoraj 0.0 index o 00:00

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 7.7 km/h PdPdZd
Poryw 4.8 km/h PdPdZd
Poryw/h 32.2 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 50.0 km/h S o 01:14
Wczoraj 46.7 km/h o 23:06
Miesi±ć 68.5 km/h w 07/12/2018
Rok 99.9 km/h w 02/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 37.6 km/h PdPdZd o 03:25
Wczoraj 29.2 km/h o 23:39
Miesi±ć 45.0 km/h w 07/12/2018
Rok 59.0 km/h w 19/09/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 304.54 km
Miesi±ć 4170.95 km
Rok 72416.89 km