Trendy jako 16/07/2019 o 07:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 15.0 1.9 5.6 ZdPnZd 97 1018.4 0.0
5 minut temu 14.9 0.0 0.0 ZdPnZd 97 1018.4 0.0
10 minut temu 14.8 1.9 5.6 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
15 minut temu 14.6 0.0 5.6 ZdPnZd 98 1018.5 0.0
20 minut temu 14.3 0.0 1.9 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
30 minut temu 14.0 0.0 1.9 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
45 minut temu 13.6 0.0 0.0 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
60 minut temu 13.4 0.0 0.0 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
75 minut temu 13.1 0.0 0.0 ZdPnZd 97 1018.5 0.0
90 minut temu 12.9 0.0 0.0 ZdPnZd 96 1018.5 0.0
105 minut temu 13.2 0.0 0.0 ZdPnZd 96 1018.5 0.0
120 minut temu 13.1 0.0 0.0 ZdPnZd 96 1018.6 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 4 dni od ostatniego deszczu w 11/07/2019 16:54
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 4.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 8.0 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 515.8 mm ( 115 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 15.3 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 23.2 °C o 16:58 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 24.1 °C w 14/07/2019 Najcieplejszy dzień 18.5 °C w 15/07/2019
Rok 24.4 °C w 27/06/2019 Najcieplejsza noc 16.4 °C w 10/07/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.9 °C o 05:43 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 10.6 °C o 05:10 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 7.1 °C w 04/07/2019 Najzimniejszy dzień 14.9 °C w 02/07/2019
Rok -1.6 °C w 01/02/2019 Najzimniejsza noc 11.8 °C w 03/07/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1019.5 hPa o 00:24 Dzi¶ 12.9 °C o 05:43
Wczoraj 1021.9 hPa o 00:01 Wczoraj 10.6 °C o 05:10
Miesi±ć 1031.1 hPa w 03/07/2019 Miesi±ć 7.1 °C w 04/07/2019
Rok 1043.3 hPa w 02/01/2019 Rok -5.1 °C w 01/02/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 45.8 mm Miesi±ć 8.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 165 W/m2 o 07:02 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 1055.0 W/m2 o 14:50 Wczoraj 6.2 index o 13:16

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 2.1 km/h ZdPnZd
Poryw 3.2 km/h ZdPnZd
Poryw/h 4.8 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h ZdPnZd o 01:58
Wczoraj 19.3 km/h o 14:52
Miesi±ć 37.0 km/h w 10/07/2019
Rok 79.6 km/h w 08/02/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.2 km/h ZdPnZd o 01:58
Wczoraj 14.9 km/h o 14:53
Miesi±ć 23.7 km/h w 10/07/2019
Rok 49.4 km/h w 12/03/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 2.07 km
Miesi±ć 1778.10 km
Rok 36474.29 km