Trendy jako 15/08/2018 o 02:05

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 16.2 13.0 18.5 PdZd 98 1012.3 1.0
5 minut temu 16.1 11.1 20.4 PdZd 98 1012.4 0.8
10 minut temu 16.2 16.7 25.9 PdZd 98 1012.4 0.8
15 minut temu 16.1 13.0 18.5 ZdPdZa 98 1012.4 0.8
20 minut temu 16.1 18.5 25.9 PdZd 98 1012.5 0.8
30 minut temu 16.1 14.8 22.2 PdZd 98 1012.6 0.8
45 minut temu 16.1 9.3 20.4 PdZd 98 1012.6 0.6
60 minut temu 16.1 16.7 22.2 PdZd 98 1012.6 0.6
75 minut temu 16.1 14.8 18.5 PdZd 98 1012.7 0.4
90 minut temu 16.1 16.7 25.9 PdZd 98 1012.7 0.2
105 minut temu 16.1 16.7 25.9 ZdPdZa 98 1012.7 0.0
120 minut temu 16.1 14.8 18.5 ZdPdZa 98 1012.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 1.0 mm (0.4 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 15/08/2018 02:01
Wczoraj 4.2 mm Tydzień 17.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 39.8 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 561.0 mm ( 144 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 16.2 °C o 01:52 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 16.4 °C o 10:43 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 20.2 °C w 03/08/2018 Najcieplejszy dzień 17.5 °C w 03/08/2018
Rok 30.8 °C w 26/06/2018 Najcieplejsza noc 16.5 °C w 03/08/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 16.0 °C o 00:00 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 14.7 °C o 00:17 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 5.1 °C w 11/08/2018 Najzimniejszy dzień 13.4 °C w 09/08/2018
Rok -6.1 °C w 08/01/2018 Najzimniejsza noc 9.4 °C w 11/08/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1012.8 hPa o 00:00 Dzi¶ 16.0 °C o 00:00
Wczoraj 1015.3 hPa o 15:03 Wczoraj 14.7 °C o 00:17
Miesi±ć 1027.9 hPa w 04/08/2018 Miesi±ć 5.1 °C w 11/08/2018
Rok 1036.5 hPa w 22/06/2018 Rok -12.1 °C w 01/03/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 1.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 4.2 mm
Miesi±ć 28.5 mm Miesi±ć 39.8 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 420.0 W/m2 o 12:22 Wczoraj 3.3 index o 12:25

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 13.0 km/h PdPdZd
Poryw 12.9 km/h PdPdZd
Poryw/h 32.2 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 38.9 km/h ZdPdZa o 00:51
Wczoraj 43.5 km/h o 09:19
Miesi±ć 43.5 km/h w 14/08/2018
Rok 99.9 km/h w 02/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 21.8 km/h SW o 01:24
Wczoraj 35. km/h o 21:03
Miesi±ć 35.3 km/h w 14/08/2018
Rok 57.0 km/h w 02/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 30.80 km
Miesi±ć 2293.29 km
Rok 46493.86 km