^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20181 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.5°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 6.1°C
Усреднена атм. налягане 994.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.1 km/h
Усреднена посока навятъра 65° (ИСИ)
Месечни валежи 3.8 mm
Годишни Валежи 904.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 23:07
Max. температура 7.1°C на 01 в 12:56
Min. температура 5.9°C на 01 в 04:01
Max. влажност 98% на 01 в 00:00
Min. влажност 96% на 01 в 02:56
Max. атм. налягане 1001.8 mb на 01 в 00:07
Min. атм. налягане 990.7 mb на 01 в 23:29
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 01 в 04:03
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 072°(ИСИ) на 01 в 04:12
Max индекс на топлината 7.1°C на 01 в 12:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 990.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.1 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 9.0 mm
Годишни Валежи 910.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 02 в 11:53
Max. температура 11.4°C на 02 в 12:20
Min. температура 6.6°C на 02 в 01:03
Max. влажност 99% на 02 в 12:12
Min. влажност 92% на 02 в 17:52
Max. атм. налягане 994.4 mb на 02 в 23:41
Min. атм. налягане 987.7 mb на 02 в 12:34
Max скорост на вятъра 40.7 km/h на 02 в 12:40
Maxскорост на поривите 66.6 km/h от 277°(З) на 02 в 12:46
Max индекс на топлината 11.4°C на 02 в 12:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 3.6°C
Усреднена атм. налягане 1003.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.5 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 11.4 mm
Годишни Валежи 912.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 04:44
Max. температура 9.7°C на 03 в 14:28
Min. температура 0.9°C на 03 в 19:07
Max. влажност 98% на 03 в 06:24
Min. влажност 68% на 03 в 14:34
Max. атм. налягане 1015.9 mb на 03 в 23:57
Min. атм. налягане 993.7 mb на 03 в 02:19
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 03 в 21:54
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 270°(З) на 03 в 08:27
Max индекс на топлината 9.7°C на 03 в 14:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.3°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 2.3°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.9 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 13.4 mm
Годишни Валежи 914.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 22:36
Max. температура 4.8°C на 04 в 13:14
Min. температура 0.5°C на 04 в 07:04
Max. влажност 98% на 04 в 11:23
Min. влажност 86% на 04 в 02:49
Max. атм. налягане 1020.5 mb на 04 в 10:58
Min. атм. налягане 1012.1 mb на 04 в 23:57
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 04 в 15:38
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 113°(ИЮИ) на 04 в 22:10
Max индекс на топлината 4.8°C на 04 в 13:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.9°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 6.6°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.3 km/h
Усреднена посока навятъра 119° (ИЮИ)
Месечни валежи 22.6 mm
Годишни Валежи 923.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 11:00
Max. температура 10.7°C на 05 в 22:22
Min. температура 3.9°C на 05 в 00:02
Max. влажност 99% на 05 в 23:59
Min. влажност 96% на 05 в 00:05
Max. атм. налягане 1012.2 mb на 05 в 00:02
Min. атм. налягане 1005.3 mb на 05 в 14:14
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 05 в 23:57
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 227°(ЮЗ) на 05 в 23:59
Max индекс на топлината 10.7°C на 05 в 22:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.6°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1004.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.3 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 29.0 mm
Годишни Валежи 930.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 23:35
Max. температура 12.3°C на 06 в 23:12
Min. температура 8.7°C на 06 в 17:26
Max. влажност 100% на 06 в 22:36
Min. влажност 90% на 06 в 13:16
Max. атм. налягане 1008.1 mb на 06 в 14:25
Min. атм. налягане 995.7 mb на 06 в 23:09
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 06 в 23:49
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 232°(ЮЗ) на 06 в 23:56
Max индекс на топлината 12.3°C на 06 в 23:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 998.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 22.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 34.0 km/h
Усреднена посока навятъра 263° (З)
Месечни валежи 33.6 mm
Годишни Валежи 934.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 18:27
Max. температура 11.7°C на 07 в 00:11
Min. температура 5.1°C на 07 в 10:14
Max. влажност 94% на 07 в 00:02
Min. влажност 75% на 07 в 12:44
Max. атм. налягане 1003.1 mb на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 995.8 mb на 07 в 00:06
Max скорост на вятъра 42.6 km/h на 07 в 21:03
Maxскорост на поривите 68.5 km/h от 274°(З) на 07 в 22:26
Max индекс на топлината 11.7°C на 07 в 00:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.7°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 999.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 21.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 32.2 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 42.4 mm
Годишни Валежи 943.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 07:46
Max. температура 10.4°C на 08 в 10:08
Min. температура 7.4°C на 08 в 19:07
Max. влажност 98% на 08 в 08:21
Min. влажност 80% на 08 в 02:03
Max. атм. налягане 1004.9 mb на 08 в 03:37
Min. атм. налягане 996.1 mb на 08 в 21:18
Max скорост на вятъра 40.7 km/h на 08 в 22:03
Maxскорост на поривите 61.1 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 08 в 21:51
Max индекс на топлината 10.4°C на 08 в 10:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.5 km/h
Усреднена посока навятъра 282° (ЗСЗ)
Месечни валежи 43.8 mm
Годишни Валежи 944.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 09:16
Max. температура 8.9°C на 09 в 11:46
Min. температура 4.0°C на 09 в 22:49
Max. влажност 98% на 09 в 21:05
Min. влажност 83% на 09 в 14:52
Max. атм. налягане 1027.2 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 998.3 mb на 09 в 00:05
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 08 в 00:06
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 296°(ЗСЗ) на 09 в 00:17
Max индекс на топлината 8.9°C на 09 в 11:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.6°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 5.9°C
Усреднена атм. налягане 1024.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 44.0 mm
Годишни Валежи 945.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 11:21
Max. температура 9.3°C на 10 в 16:55
Min. температура 2.7°C на 10 в 03:18
Max. влажност 98% на 10 в 23:59
Min. влажност 92% на 10 в 11:01
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 10 в 03:13
Min. атм. налягане 1020.7 mb на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 10 в 15:33
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 213°(ЮЮЗ) на 10 в 15:32
Max индекс на топлината 9.3°C на 10 в 16:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.7°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.9 km/h
Усреднена посока навятъра 185° (Ю)
Месечни валежи 45.4 mm
Годишни Валежи 946.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 16:54
Max. температура 10.1°C на 11 в 16:02
Min. температура 4.6°C на 11 в 23:59
Max. влажност 100% на 11 в 05:12
Min. влажност 89% на 11 в 15:13
Max. атм. налягане 1020.7 mb на 11 в 00:03
Min. атм. налягане 1009.8 mb на 11 в 16:45
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 11:58
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 166°(ЮЮИ) на 11 в 12:14
Max индекс на топлината 10.1°C на 11 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.3°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 4.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.1 km/h
Усреднена посока навятъра 161° (ЮЮИ)
Месечни валежи 46.6 mm
Годишни Валежи 947.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 20:59
Max. температура 7.9°C на 12 в 19:10
Min. температура 2.0°C на 12 в 03:40
Max. влажност 98% на 12 в 11:12
Min. влажност 87% на 12 в 19:20
Max. атм. налягане 1015.7 mb на 12 в 02:19
Min. атм. налягане 1000.0 mb на 12 в 23:50
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 12 в 23:41
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 146°(ЮИ) на 12 в 23:57
Max индекс на топлината 7.9°C на 12 в 19:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1006.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.6 km/h
Усреднена посока навятъра 145° (ЮИ)
Месечни валежи 49.8 mm
Годишни Валежи 950.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 21:23
Max. температура 8.7°C на 13 в 03:51
Min. температура 6.1°C на 13 в 09:47
Max. влажност 97% на 13 в 23:33
Min. влажност 85% на 13 в 04:04
Max. атм. налягане 1014.3 mb на 13 в 23:43
Min. атм. налягане 999.8 mb на 13 в 00:17
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 12 в 00:43
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 148°(ЮЮИ) на 13 в 00:44
Max индекс на топлината 8.7°C на 13 в 03:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.7°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.7 km/h
Усреднена посока навятъра 162° (ЮЮИ)
Месечни валежи 51.8 mm
Годишни Валежи 952.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 13:21
Max. температура 9.8°C на 14 в 23:59
Min. температура 6.3°C на 14 в 02:21
Max. влажност 98% на 14 в 19:52
Min. влажност 93% на 14 в 22:07
Max. атм. налягане 1014.2 mb на 14 в 00:04
Min. атм. налягане 1003.3 mb на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 14 в 22:35
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 173°(Ю) на 14 в 22:34
Max индекс на топлината 9.8°C на 14 в 23:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.7°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 8.0°C
Усреднена атм. налягане 992.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.0 km/h
Усреднена посока навятъра 217° (ЮЗ)
Месечни валежи 71.6 mm
Годишни Валежи 972.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.4 mm на 15 в 13:37
Max. температура 12.6°C на 15 в 13:15
Min. температура 5.3°C на 15 в 23:02
Max. влажност 100% на 15 в 12:00
Min. влажност 88% на 15 в 22:59
Max. атм. налягане 1003.3 mb на 15 в 00:02
Min. атм. налягане 981.6 mb на 15 в 14:08
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 15 в 20:12
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 283°(ЗСЗ) на 15 в 17:49
Max индекс на топлината 12.6°C на 15 в 13:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 4.6°C
Усреднена атм. налягане 999.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.9 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 77.0 mm
Годишни Валежи 978.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 17:52
Max. температура 7.7°C на 16 в 13:31
Min. температура 4.7°C на 16 в 09:44
Max. влажност 98% на 16 в 11:51
Min. влажност 86% на 16 в 01:30
Max. атм. налягане 1006.2 mb на 16 в 23:53
Min. атм. налягане 996.5 mb на 16 в 00:16
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 16 в 02:48
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 16 в 02:47
Max индекс на топлината 7.7°C на 16 в 13:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2018 до днес 16
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1005.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.8 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 77.0 mm
Годишни Валежи 978.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.4 mm на 15 в 13:37
Max. температура 12.6°C на 15 в 13:15
Min. температура 0.0°C на 11 в 07:13
Max. влажност 100% на 15 в 12:00
Min. влажност 68% на 03 в 14:34
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 10 в 03:13
Min. атм. налягане 981.6 mb на 15 в 14:08
Max скорост на вятъра 42.6 kmh от 260°(З) на 07 в 21:03
Maxскорост на поривите 68.5 km/h от 270°(З) на 07 в 22:26
Max индекс на топлината 12.6°C на 15 в 13:15
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:00hrs ET :0.1 mm 151.0 W/mВ 0.6 uv
02 00:18hrs ET :0.6 mm 158.0 W/mВ 0.6 uv
03 03:42hrs ET :0.3 mm 227.0 W/mВ 0.6 uv
04 00:00hrs ET :0.1 mm 54.0 W/mВ 0.0 uv
05 00:00hrs ET :0.3 mm 113.0 W/mВ 0.5 uv
06 00:06hrs ET :1.2 mm 202.0 W/mВ 0.5 uv
07 02:24hrs ET :1.6 mm 288.0 W/mВ 0.6 uv
08 00:36hrs ET :0.9 mm 214.0 W/mВ 0.6 uv
09 01:54hrs ET :0.3 mm 279.0 W/mВ 0.6 uv
10 00:00hrs ET :0.1 mm 63.0 W/mВ 0.0 uv
11 00:00hrs ET :0.1 mm 46.0 W/mВ 0.0 uv
12 00:30hrs ET :0.3 mm 239.0 W/mВ 0.6 uv
13 00:00hrs ET :0.4 mm 46.0 W/mВ 0.0 uv
14 00:00hrs ET :0.4 mm 95.0 W/mВ 0.5 uv
15 00:30hrs ET :0.4 mm 221.0 W/mВ 0.0 uv
16 01:30hrs ET :0.3 mm 251.0 W/mВ 0.6 uv


Превалявания Общо
03.8 mm на 1
05.2 mm на 2
02.4 mm на 3
02.0 mm на 4
09.2 mm на 5
06.4 mm на 6
04.6 mm на 7
08.8 mm на 8
01.4 mm на 9
00.2 mm на 10
01.4 mm на 11
01.2 mm на 12
03.2 mm на 13
02.0 mm на 14
19.8 mm на 15
05.4 mm на 16