^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20191 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.9°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1020.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.9 km/h
Усреднена посока навятъра 308° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 595.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 21.9°C на 01 в 19:45
Min. температура 6.6°C на 01 в 06:33
Max. влажност 98% на 01 в 09:01
Min. влажност 54% на 01 в 19:46
Max. атм. налягане 1021.1 mb на 01 в 10:45
Min. атм. налягане 1019.6 mb на 01 в 20:24
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 01 в 12:44
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 308°(СЗ) на 01 в 13:52
Max индекс на топлината 24.8°C на 01 в 17:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.9°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 595.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 25.6°C на 02 в 16:56
Min. температура 10.4°C на 02 в 05:16
Max. влажност 96% на 02 в 07:22
Min. влажност 54% на 02 в 17:01
Max. атм. налягане 1020.4 mb на 02 в 00:17
Min. атм. налягане 1016.8 mb на 02 в 23:10
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 02 в 15:41
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 226°(ЮЗ) на 02 в 15:59
Max индекс на топлината 26.4°C на 02 в 16:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 14.7°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 180° (Ю)
Месечни валежи 2.0 mm
Годишни Валежи 597.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 19:28
Max. температура 19.6°C на 03 в 13:43
Min. температура 12.9°C на 03 в 23:59
Max. влажност 97% на 03 в 21:37
Min. влажност 78% на 03 в 14:23
Max. атм. налягане 1016.9 mb на 03 в 00:27
Min. атм. налягане 1010.0 mb на 03 в 19:03
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 03 в 19:31
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 165°(ЮЮИ) на 03 в 15:54
Max индекс на топлината 19.6°C на 03 в 13:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 10.8 mm
Годишни Валежи 606.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 04 в 12:48
Max. температура 19.7°C на 04 в 12:29
Min. температура 11.2°C на 04 в 02:00
Max. влажност 98% на 04 в 04:42
Min. влажност 81% на 04 в 12:38
Max. атм. налягане 1011.1 mb на 04 в 00:13
Min. атм. налягане 1004.2 mb на 04 в 19:15
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 04 в 12:49
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 04 в 12:49
Max индекс на топлината 19.7°C на 04 в 12:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1002.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.0 km/h
Усреднена посока навятъра 234° (ЮЗ)
Месечни валежи 41.2 mm
Годишни Валежи 636.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 05 в 20:32
Max. температура 17.7°C на 05 в 13:33
Min. температура 12.9°C на 05 в 23:59
Max. влажност 97% на 05 в 22:49
Min. влажност 82% на 05 в 13:35
Max. атм. налягане 1004.8 mb на 05 в 00:11
Min. атм. налягане 1001.2 mb на 05 в 21:32
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 05 в 07:42
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 241°(ЗЮЗ) на 05 в 18:14
Max индекс на топлината 17.7°C на 05 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 13.7°C
Усреднена атм. налягане 1000.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.1 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 56.6 mm
Годишни Валежи 652.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 15:23
Max. температура 18.9°C на 06 в 14:15
Min. температура 12.9°C на 06 в 00:17
Max. влажност 100% на 06 в 00:14
Min. влажност 78% на 06 в 17:05
Max. атм. налягане 1002.7 mb на 06 в 23:48
Min. атм. налягане 999.0 mb на 06 в 08:14
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 06 в 18:21
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 269°(З) на 06 в 17:38
Max индекс на топлината 18.9°C на 06 в 14:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 13.4°C
Усреднена атм. налягане 1005.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 56.8 mm
Годишни Валежи 652.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 08:49
Max. температура 20.2°C на 07 в 18:08
Min. температура 12.4°C на 07 в 23:43
Max. влажност 96% на 07 в 08:07
Min. влажност 65% на 07 в 18:32
Max. атм. налягане 1008.6 mb на 07 в 23:57
Min. атм. налягане 1002.4 mb на 07 в 01:49
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 07 в 16:18
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 282°(ЗСЗ) на 07 в 15:31
Max индекс на топлината 23.9°C на 07 в 18:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 13.7°C
Усреднена атм. налягане 1005.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 351° (С)
Месечни валежи 59.6 mm
Годишни Валежи 655.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 23:59
Max. температура 21.2°C на 08 в 16:23
Min. температура 12.5°C на 08 в 00:01
Max. влажност 97% на 08 в 08:33
Min. влажност 67% на 08 в 16:51
Max. атм. налягане 1008.8 mb на 08 в 11:03
Min. атм. налягане 996.9 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 08 в 23:56
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 053°(СИ) на 08 в 23:48
Max индекс на топлината 23.7°C на 08 в 16:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 16.1°C
Усреднена атм. налягане 986.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.4 km/h
Усреднена посока навятъра 100° (И)
Месечни валежи 75.6 mm
Годишни Валежи 671.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 09 в 03:30
Max. температура 22.7°C на 09 в 14:39
Min. температура 13.6°C на 09 в 01:20
Max. влажност 98% на 09 в 11:21
Min. влажност 76% на 09 в 14:43
Max. атм. налягане 996.8 mb на 09 в 00:01
Min. атм. налягане 981.6 mb на 09 в 16:55
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 09 в 02:33
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 030°(ССИ) на 09 в 00:21
Max индекс на топлината 23.1°C на 09 в 14:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.9°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 995.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 82.0 mm
Годишни Валежи 677.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 19:11
Max. температура 18.1°C на 10 в 13:26
Min. температура 13.2°C на 10 в 23:59
Max. влажност 97% на 10 в 12:01
Min. влажност 92% на 10 в 12:45
Max. атм. налягане 1006.3 mb на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 985.1 mb на 10 в 00:01
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 10 в 10:54
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 247°(ЗЮЗ) на 10 в 12:12
Max индекс на топлината 18.1°C на 10 в 13:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 10.4°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.7 km/h
Усреднена посока навятъра 350° (С)
Месечни валежи 82.4 mm
Годишни Валежи 677.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 02:47
Max. температура 16.8°C на 11 в 17:07
Min. температура 10.4°C на 11 в 22:50
Max. влажност 96% на 11 в 04:52
Min. влажност 64% на 11 в 15:41
Max. атм. налягане 1016.2 mb на 11 в 23:45
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 11 в 00:01
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 11 в 09:19
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 350°(С) на 11 в 17:15
Max индекс на топлината 16.8°C на 11 в 17:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.7 km/h
Усреднена посока навятъра 308° (СЗ)
Месечни валежи 83.6 mm
Годишни Валежи 679.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 06:56
Max. температура 18.0°C на 12 в 13:42
Min. температура 8.4°C на 12 в 03:24
Max. влажност 96% на 12 в 08:47
Min. влажност 64% на 12 в 17:14
Max. атм. налягане 1017.8 mb на 12 в 22:08
Min. атм. налягане 1014.8 mb на 12 в 06:20
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 12 в 17:58
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 270°(З) на 12 в 13:07
Max индекс на топлината 18.0°C на 12 в 13:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.0 km/h
Усреднена посока навятъра 281° (З)
Месечни валежи 84.4 mm
Годишни Валежи 679.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 21:39
Max. температура 17.3°C на 13 в 16:14
Min. температура 8.4°C на 13 в 02:48
Max. влажност 96% на 13 в 23:58
Min. влажност 81% на 13 в 16:38
Max. атм. налягане 1018.0 mb на 13 в 00:17
Min. атм. налягане 1010.3 mb на 13 в 23:58
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 13 в 16:27
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 281°(З) на 13 в 16:18
Max индекс на топлината 17.3°C на 13 в 16:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.3 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 86.4 mm
Годишни Валежи 681.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 19:26
Max. температура 19.1°C на 14 в 15:24
Min. температура 13.9°C на 14 в 23:11
Max. влажност 98% на 14 в 10:57
Min. влажност 76% на 14 в 15:09
Max. атм. налягане 1010.3 mb на 14 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.2 mb на 14 в 08:07
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 15:09
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 259°(З) на 14 в 18:44
Max индекс на топлината 19.1°C на 14 в 15:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.2 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 86.6 mm
Годишни Валежи 682.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 11:06
Max. температура 18.7°C на 15 в 13:01
Min. температура 10.4°C на 15 в 06:17
Max. влажност 94% на 15 в 11:15
Min. влажност 77% на 15 в 13:00
Max. атм. налягане 1014.2 mb на 15 в 14:30
Min. атм. налягане 1007.9 mb на 15 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 15 в 13:03
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 261°(З) на 15 в 13:03
Max индекс на топлината 18.7°C на 15 в 13:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 998.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.7 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 94.8 mm
Годишни Валежи 690.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 21:20
Max. температура 18.1°C на 16 в 14:50
Min. температура 12.4°C на 16 в 23:59
Max. влажност 98% на 16 в 07:14
Min. влажност 77% на 16 в 14:12
Max. атм. налягане 1007.9 mb на 16 в 00:02
Min. атм. налягане 995.5 mb на 16 в 20:50
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 16 в 14:33
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 246°(ЗЮЗ) на 16 в 18:55
Max индекс на топлината 18.1°C на 16 в 14:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 998.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.3 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 96.8 mm
Годишни Валежи 692.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 17:02
Max. температура 16.2°C на 17 в 13:44
Min. температура 11.4°C на 17 в 06:44
Max. влажност 95% на 17 в 00:38
Min. влажност 75% на 17 в 11:51
Max. атм. налягане 998.9 mb на 17 в 11:51
Min. атм. налягане 996.9 mb на 17 в 00:03
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 17 в 13:25
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 17 в 16:48
Max индекс на топлината 16.2°C на 17 в 13:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 12.2°C
Усреднена атм. налягане 1000.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.0 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 98.8 mm
Годишни Валежи 694.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 18:30
Max. температура 18.3°C на 18 в 16:19
Min. температура 11.6°C на 18 в 22:10
Max. влажност 97% на 18 в 11:39
Min. влажност 72% на 18 в 15:17
Max. атм. налягане 1007.8 mb на 18 в 23:57
Min. атм. налягане 996.8 mb на 18 в 05:54
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 18 в 01:40
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 18 в 03:34
Max индекс на топлината 18.3°C на 18 в 16:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 10.4°C
Усреднена атм. налягане 1012.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.2 km/h
Усреднена посока навятъра 273° (З)
Месечни валежи 100.4 mm
Годишни Валежи 695.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 19 в 21:21
Max. температура 17.4°C на 19 в 13:55
Min. температура 9.4°C на 19 в 23:59
Max. влажност 96% на 19 в 03:10
Min. влажност 66% на 19 в 15:17
Max. атм. налягане 1018.9 mb на 19 в 23:55
Min. атм. налягане 1007.8 mb на 19 в 00:11
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 19 в 14:16
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 306°(СЗ) на 19 в 16:11
Max индекс на топлината 17.4°C на 19 в 13:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.6 km/h
Усреднена посока навятъра 255° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 101.6 mm
Годишни Валежи 697.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 20 в 18:46
Max. температура 17.6°C на 20 в 14:35
Min. температура 9.1°C на 20 в 03:25
Max. влажност 98% на 20 в 08:11
Min. влажност 81% на 20 в 17:28
Max. атм. налягане 1022.5 mb на 20 в 22:32
Min. атм. налягане 1018.6 mb на 20 в 06:12
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 20 в 14:26
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 260°(З) на 20 в 15:36
Max индекс на топлината 17.6°C на 20 в 14:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.4 km/h
Усреднена посока навятъра 216° (ЮЗ)
Месечни валежи 113.2 mm
Годишни Валежи 708.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 7.4 mm на 21 в 18:55
Max. температура 15.9°C на 21 в 18:02
Min. температура 12.7°C на 21 в 05:47
Max. влажност 97% на 21 в 15:36
Min. влажност 87% на 21 в 18:09
Max. атм. налягане 1022.4 mb на 21 в 00:14
Min. атм. налягане 1015.5 mb на 21 в 14:30
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 21 в 14:18
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 191°(Ю) на 21 в 13:11
Max индекс на топлината 15.9°C на 21 в 18:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 15.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.8 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 123.2 mm
Годишни Валежи 718.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 22 в 06:51
Max. температура 17.2°C на 22 в 15:00
Min. температура 14.2°C на 22 в 01:42
Max. влажност 98% на 22 в 13:26
Min. влажност 92% на 22 в 01:41
Max. атм. налягане 1020.4 mb на 22 в 22:12
Min. атм. налягане 1015.9 mb на 22 в 06:07
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 22 в 13:28
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 22 в 14:49
Max индекс на топлината 17.2°C на 22 в 15:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.7 km/h
Усреднена посока навятъра 201° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 123.2 mm
Годишни Валежи 718.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 20.1°C на 23 в 15:02
Min. температура 14.6°C на 23 в 07:41
Max. влажност 95% на 23 в 01:04
Min. влажност 77% на 23 в 15:18
Max. атм. налягане 1020.3 mb на 23 в 01:00
Min. атм. налягане 1015.7 mb на 23 в 20:55
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 23 в 15:15
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 190°(Ю) на 23 в 14:42
Max индекс на топлината 21.9°C на 23 в 15:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2019 до днес 23
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.6 km/h
Усреднена посока навятъра 247° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 123.2 mm
Годишни Валежи 718.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 7.4 mm на 21 в 18:55
Max. температура 25.6°C на 02 в 16:56
Min. температура 6.6°C на 01 в 06:33
Max. влажност 100% на 06 в 00:13
Min. влажност 54% на 02 в 17:01
Max. атм. налягане 1022.5 mb на 20 в 22:32
Min. атм. налягане 981.6 mb на 09 в 16:55
Max скорост на вятъра 31.5 kmh от 263°(З) на 17 в 13:25
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 17 в 16:48
Max индекс на топлината 26.4°C на 02 в 16:54
Growing degrees days :124.9GDD
Corn growing degrees days:531.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 02:24hrs ET :2.2 mm 1021.0 W/mВ 5.1 uv
02 03:06hrs ET :3.4 mm 798.0 W/mВ 4.6 uv
03 00:06hrs ET :1.3 mm 385.0 W/mВ 2.5 uv
04 00:00hrs ET :1.3 mm 534.0 W/mВ 5.0 uv
05 00:06hrs ET :1.6 mm 749.0 W/mВ 5.3 uv
06 01:24hrs ET :2.2 mm 953.0 W/mВ 5.3 uv
07 01:42hrs ET :2.3 mm 928.0 W/mВ 5.1 uv
08 00:36hrs ET :2.4 mm 919.0 W/mВ 5.0 uv
09 01:36hrs ET :2.2 mm 988.0 W/mВ 5.0 uv
10 00:00hrs ET :1.1 mm 552.0 W/mВ 4.2 uv
11 00:54hrs ET :2.0 mm 687.0 W/mВ 3.6 uv
12 01:42hrs ET :2.6 mm 986.0 W/mВ 4.4 uv
13 00:00hrs ET :1.3 mm 475.0 W/mВ 3.1 uv
14 01:06hrs ET :2.5 mm 881.0 W/mВ 5.4 uv
15 00:12hrs ET :1.8 mm 705.0 W/mВ 5.2 uv
16 01:00hrs ET :2.1 mm 995.0 W/mВ 4.6 uv
17 02:36hrs ET :2.6 mm 902.0 W/mВ 4.3 uv
18 01:36hrs ET :2.5 mm 800.0 W/mВ 4.2 uv
19 00:30hrs ET :2.1 mm 900.0 W/mВ 4.1 uv
20 01:12hrs ET :1.6 mm 867.0 W/mВ 4.5 uv
21 00:12hrs ET :1.3 mm 476.0 W/mВ 1.9 uv
22 00:00hrs ET :1.2 mm 466.0 W/mВ 2.9 uv
23 00:30hrs ET :2.5 mm 867.0 W/mВ 4.7 uv


Превалявания Общо
02.0 mm на 3
08.8 mm на 4
30.4 mm на 5
15.4 mm на 6
00.2 mm на 7
02.8 mm на 8
16.0 mm на 9
06.4 mm на 10
00.4 mm на 11
01.2 mm на 12
00.8 mm на 13
02.0 mm на 14
00.2 mm на 15
08.2 mm на 16
02.0 mm на 17
02.0 mm на 18
01.6 mm на 19
01.2 mm на 20
11.6 mm на 21
10.0 mm на 22