^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Януари 20201 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.9°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 5.9°C
Усреднена атм. налягане 1023.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 23:00
Max. температура 9.3°C на 01 в 14:11
Min. температура 5.9°C на 01 в 00:10
Max. влажност 96% на 01 в 18:33
Min. влажност 89% на 01 в 14:29
Max. атм. налягане 1029.2 mb на 01 в 00:09
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 01 в 23:58
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 01 в 23:02
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 196°(ЮЮЗ) на 01 в 22:51
Max индекс на топлината 9.3°C на 01 в 14:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.3°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.7 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 2.0 mm
Годишни Валежи 2.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 18:32
Max. температура 10.7°C на 02 в 11:49
Min. температура 5.2°C на 02 в 23:59
Max. влажност 98% на 02 в 20:03
Min. влажност 86% на 02 в 23:59
Max. атм. налягане 1015.2 mb на 02 в 00:08
Min. атм. налягане 1002.2 mb на 02 в 15:39
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 02 в 14:57
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 02 в 15:48
Max индекс на топлината 10.7°C на 02 в 11:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 4.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.2 km/h
Усреднена посока навятъра 284° (ЗСЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 21:01
Max. температура 9.0°C на 03 в 14:50
Min. температура 2.7°C на 03 в 08:49
Max. влажност 94% на 03 в 21:20
Min. влажност 84% на 03 в 14:53
Max. атм. налягане 1033.1 mb на 03 в 23:57
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 03 в 00:01
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 03 в 22:38
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 267°(З) на 03 в 13:26
Max индекс на топлината 9.0°C на 03 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1031.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.7 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 4.4 mm
Годишни Валежи 4.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 17:52
Max. температура 9.0°C на 04 в 13:24
Min. температура 5.9°C на 04 в 01:31
Max. влажност 98% на 04 в 23:55
Min. влажност 92% на 04 в 05:38
Max. атм. налягане 1033.1 mb на 04 в 00:03
Min. атм. налягане 1028.8 mb на 04 в 23:57
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 04 в 16:17
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 234°(ЮЗ) на 04 в 16:17
Max индекс на топлината 9.0°C на 04 в 13:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1023.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.1 km/h
Усреднена посока навятъра 203° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 6.2 mm
Годишни Валежи 6.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 09:26
Max. температура 9.9°C на 05 в 11:32
Min. температура 7.8°C на 05 в 02:29
Max. влажност 98% на 05 в 15:55
Min. влажност 90% на 05 в 23:49
Max. атм. налягане 1028.9 mb на 05 в 00:01
Min. атм. налягане 1014.1 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 05 в 23:36
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 05 в 23:21
Max индекс на топлината 9.9°C на 05 в 11:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 6.5°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.3 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 9.6 mm
Годишни Валежи 9.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 14:57
Max. температура 9.7°C на 06 в 13:44
Min. температура 6.2°C на 06 в 19:52
Max. влажност 96% на 06 в 09:22
Min. влажност 82% на 06 в 14:51
Max. атм. налягане 1016.4 mb на 06 в 21:12
Min. атм. налягане 1003.2 mb на 06 в 07:17
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 06 в 08:07
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 186°(Ю) на 06 в 07:39
Max индекс на топлината 9.7°C на 06 в 13:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 9.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 21.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 31.6 km/h
Усреднена посока навятъра 224° (ЮЗ)
Месечни валежи 17.2 mm
Годишни Валежи 17.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 10:27
Max. температура 12.9°C на 07 в 10:35
Min. температура 7.6°C на 07 в 23:59
Max. влажност 98% на 07 в 15:37
Min. влажност 84% на 07 в 23:59
Max. атм. налягане 1014.9 mb на 07 в 00:17
Min. атм. налягане 1004.4 mb на 07 в 14:26
Max скорост на вятъра 42.6 km/h на 07 в 17:19
Maxскорост на поривите 66.6 km/h от 219°(ЮЗ) на 07 в 17:21
Max индекс на топлината 12.9°C на 07 в 10:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.9°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 4.0°C
Усреднена атм. налягане 1016.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.8 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 20.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 23:40
Max. температура 7.6°C на 08 в 00:01
Min. температура 3.7°C на 08 в 23:59
Max. влажност 97% на 08 в 09:30
Min. влажност 77% на 08 в 03:33
Max. атм. налягане 1021.0 mb на 08 в 11:30
Min. атм. налягане 1008.4 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 07 в 00:25
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 272°(З) на 08 в 00:25
Max индекс на топлината 7.5°C на 08 в 00:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.9°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.1 km/h
Усреднена посока навятъра 3° (С)
Месечни валежи 23.6 mm
Годишни Валежи 23.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 20:35
Max. температура 5.1°C на 09 в 21:13
Min. температура 1.6°C на 09 в 04:09
Max. влажност 97% на 09 в 20:44
Min. влажност 90% на 09 в 23:59
Max. атм. налягане 1019.0 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 1005.0 mb на 09 в 03:15
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 09 в 23:01
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 032°(ССИ) на 09 в 01:16
Max индекс на топлината 5.1°C на 09 в 21:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.1°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 5.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.3 km/h
Усреднена посока навятъра 209° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 29.6 mm
Годишни Валежи 29.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 20:49
Max. температура 10.6°C на 10 в 23:59
Min. температура 0.2°C на 10 в 04:41
Max. влажност 97% на 10 в 23:59
Min. влажност 85% на 10 в 13:46
Max. атм. налягане 1022.1 mb на 10 в 05:35
Min. атм. налягане 1010.1 mb на 10 в 23:44
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 10 в 19:55
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 206°(ЮЮЗ) на 10 в 19:28
Max индекс на топлината 10.6°C на 10 в 23:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1009.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 16.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.7 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 48.4 mm
Годишни Валежи 48.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 11 в 23:44
Max. температура 11.2°C на 11 в 07:20
Min. температура 5.9°C на 11 в 21:55
Max. влажност 98% на 11 в 12:43
Min. влажност 91% на 11 в 21:14
Max. атм. налягане 1012.1 mb на 11 в 20:43
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 11 в 08:02
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 11 в 06:41
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 207°(ЮЮЗ) на 11 в 05:49
Max индекс на топлината 11.2°C на 11 в 07:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.6°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.9 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 52.4 mm
Годишни Валежи 52.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 16:06
Max. температура 7.7°C на 12 в 13:56
Min. температура 3.2°C на 12 в 09:40
Max. влажност 96% на 12 в 10:46
Min. влажност 81% на 12 в 14:08
Max. атм. налягане 1016.1 mb на 12 в 11:36
Min. атм. налягане 1007.9 mb на 12 в 23:58
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 12 в 01:10
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 239°(ЗЮЗ) на 12 в 02:39
Max индекс на топлината 7.7°C на 12 в 13:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.3°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 4.2°C
Усреднена атм. налягане 986.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 24.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 35.9 km/h
Усреднена посока навятъра 213° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 58.8 mm
Годишни Валежи 58.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 11:30
Max. температура 8.5°C на 13 в 14:07
Min. температура 1.7°C на 13 в 23:08
Max. влажност 95% на 13 в 12:06
Min. влажност 65% на 13 в 21:12
Max. атм. налягане 1008.0 mb на 13 в 00:02
Min. атм. налягане 974.9 mb на 13 в 14:19
Max скорост на вятъра 42.6 km/h на 13 в 14:24
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 230°(ЮЗ) на 13 в 14:23
Max индекс на топлината 8.5°C на 13 в 14:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 2.4°C
Усреднена атм. налягане 983.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 22.0 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 64.8 mm
Годишни Валежи 64.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 23:28
Max. температура 5.9°C на 14 в 22:32
Min. температура 1.9°C на 14 в 00:10
Max. влажност 96% на 14 в 13:10
Min. влажност 77% на 14 в 22:32
Max. атм. налягане 987.7 mb на 14 в 23:27
Min. атм. налягане 980.6 mb на 14 в 12:46
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 14 в 23:27
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 223°(ЮЗ) на 14 в 23:31
Max индекс на топлината 5.9°C на 14 в 22:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 3.4°C
Усреднена атм. налягане 996.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 26.9 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 67.2 mm
Годишни Валежи 67.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 16:15
Max. температура 7.3°C на 15 в 13:22
Min. температура 3.8°C на 15 в 04:13
Max. влажност 94% на 15 в 23:57
Min. влажност 75% на 15 в 08:19
Max. атм. налягане 1004.3 mb на 15 в 20:46
Min. атм. налягане 987.1 mb на 15 в 00:27
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 15 в 03:57
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 15 в 10:51
Max индекс на топлината 7.3°C на 15 в 13:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 996.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.0 km/h
Усреднена посока навятъра 206° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 68.4 mm
Годишни Валежи 68.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 11:31
Max. температура 9.8°C на 16 в 11:29
Min. температура 4.3°C на 16 в 21:19
Max. влажност 96% на 16 в 01:49
Min. влажност 78% на 16 в 23:18
Max. атм. налягане 1002.4 mb на 16 в 00:01
Min. атм. налягане 988.9 mb на 16 в 11:23
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 16 в 15:32
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 16 в 15:31
Max индекс на топлината 9.8°C на 16 в 11:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.0°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 1.8°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.7 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 69.0 mm
Годишни Валежи 69.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 12:45
Max. температура 6.9°C на 17 в 11:59
Min. температура 0.2°C на 17 в 23:59
Max. влажност 95% на 17 в 13:05
Min. влажност 80% на 17 в 23:00
Max. атм. налягане 1022.6 mb на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 1002.4 mb на 17 в 00:01
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 17 в 06:31
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 17 в 06:27
Max индекс на топлината 6.9°C на 17 в 11:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.2°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване -0.8°C
Усреднена атм. налягане 1030.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.9 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 69.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 11:30
Max. температура 5.3°C на 18 в 15:06
Min. температура -3.6°C на 18 в 09:29
Max. влажност 97% на 18 в 11:46
Min. влажност 85% на 18 в 16:58
Max. атм. налягане 1040.0 mb на 18 в 23:39
Min. атм. налягане 1022.6 mb на 18 в 00:01
Max скорост на вятъра 5.6 km/h на 18 в 18:20
Maxскорост на поривите 7.4 km/h от 261°(З) на 18 в 18:20
Max индекс на топлината 5.2°C на 18 в 15:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.8°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 1.7°C
Усреднена атм. налягане 1043.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 208° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 69.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 7.1°C на 19 в 14:16
Min. температура -0.5°C на 19 в 04:30
Max. влажност 97% на 19 в 20:55
Min. влажност 82% на 19 в 14:22
Max. атм. налягане 1046.3 mb на 19 в 20:44
Min. атм. налягане 1039.8 mb на 19 в 00:31
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 19 в 13:32
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 192°(ЮЮЗ) на 19 в 13:31
Max индекс на топлината 7.1°C на 19 в 14:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 5.6°C
Усреднена атм. налягане 1045.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.9 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 69.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 8.7°C на 20 в 14:48
Min. температура 5.4°C на 20 в 01:58
Max. влажност 95% на 20 в 10:28
Min. влажност 81% на 20 в 19:27
Max. атм. налягане 1046.2 mb на 20 в 08:58
Min. атм. налягане 1044.3 mb на 20 в 22:49
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 20 в 04:37
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 234°(ЮЗ) на 20 в 19:17
Max индекс на топлината 8.7°C на 20 в 14:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1042.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 69.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 9.2°C на 21 в 16:08
Min. температура 6.6°C на 21 в 22:20
Max. влажност 100% на 21 в 12:21
Min. влажност 85% на 21 в 01:12
Max. атм. налягане 1044.5 mb на 21 в 00:01
Min. атм. налягане 1041.4 mb на 21 в 17:34
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 21 в 01:13
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 21 в 01:19
Max индекс на топлината 9.2°C на 21 в 16:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.7°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1039.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 69.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 10.2°C на 22 в 15:24
Min. температура 4.7°C на 22 в 09:03
Max. влажност 100% на 22 в 11:38
Min. влажност 92% на 22 в 18:27
Max. атм. налягане 1042.0 mb на 22 в 00:02
Min. атм. налягане 1036.9 mb на 22 в 23:59
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 22 в 04:21
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 239°(ЗЮЗ) на 22 в 04:12
Max индекс на топлината 10.2°C на 22 в 15:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 5.4°C
Усреднена атм. налягане 1031.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.7 km/h
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 69.6 mm
Годишни Валежи 69.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 22:32
Max. температура 8.4°C на 23 в 12:53
Min. температура 3.2°C на 23 в 03:35
Max. влажност 99% на 23 в 09:42
Min. влажност 95% на 23 в 00:49
Max. атм. налягане 1036.9 mb на 23 в 00:18
Min. атм. налягане 1027.1 mb на 23 в 23:59
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 23 в 22:52
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 239°(ЗЮЗ) на 23 в 20:15
Max индекс на топлината 8.4°C на 23 в 12:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Януари 2020 до днес 23
Усреднена температура 6.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 5.1°C
Усреднена атм. налягане 1017.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.5 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 69.6 mm
Годишни Валежи 69.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 11 в 23:44
Max. температура 12.9°C на 07 в 10:35
Min. температура -3.6°C на 18 в 09:29
Max. влажност 100% на 22 в 11:38
Min. влажност 65% на 13 в 21:12
Max. атм. налягане 1046.3 mb на 19 в 20:44
Min. атм. налягане 974.9 mb на 13 в 14:19
Max скорост на вятъра 42.6 kmh от 232°(ЮЗ) на 13 в 14:24
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 225°(ЮЗ) на 13 в 14:23
Max индекс на топлината 12.9°C на 07 в 10:35
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:54hrs ET :0.3 mm 172.0 W/mВ 0.6 uv
02 00:00hrs ET :0.2 mm 111.0 W/mВ 0.5 uv
03 03:24hrs ET :0.4 mm 267.0 W/mВ 0.7 uv
04 00:36hrs ET :0.2 mm 135.0 W/mВ 0.6 uv
05 00:00hrs ET :0.4 mm 67.0 W/mВ 0.0 uv
06 02:00hrs ET :0.5 mm 248.0 W/mВ 0.6 uv
07 00:00hrs ET :0.6 mm 51.0 W/mВ 0.0 uv
08 00:30hrs ET :0.3 mm 118.0 W/mВ 0.6 uv
09 00:00hrs ET :0.1 mm 90.0 W/mВ 0.5 uv
10 00:30hrs ET :0.4 mm 216.0 W/mВ 0.7 uv
11 00:00hrs ET :0.9 mm 88.0 W/mВ 0.5 uv
12 01:54hrs ET :0.3 mm 236.0 W/mВ 0.7 uv
13 00:18hrs ET :0.5 mm 227.0 W/mВ 0.6 uv
14 00:30hrs ET :0.5 mm 155.0 W/mВ 0.6 uv
15 01:36hrs ET :0.7 mm 271.0 W/mВ 0.7 uv
16 00:30hrs ET :0.5 mm 244.0 W/mВ 0.6 uv
17 01:30hrs ET :0.4 mm 271.0 W/mВ 0.6 uv
18 02:42hrs ET :0.2 mm 320.0 W/mВ 0.7 uv
19 03:18hrs ET :0.3 mm 248.0 W/mВ 0.7 uv
20 00:18hrs ET :0.8 mm 174.0 W/mВ 0.7 uv
21 00:00hrs ET :0.3 mm 93.0 W/mВ 0.5 uv
22 00:48hrs ET :0.2 mm 278.0 W/mВ 0.7 uv
23 00:24hrs ET :0.2 mm 118.0 W/mВ 0.7 uv


Превалявания Общо
00.2 mm на 1
01.8 mm на 2
00.4 mm на 3
02.0 mm на 4
01.8 mm на 5
03.4 mm на 6
07.6 mm на 7
03.2 mm на 8
03.2 mm на 9
06.0 mm на 10
18.8 mm на 11
04.0 mm на 12
06.4 mm на 13
06.0 mm на 14
02.4 mm на 15
01.2 mm на 16
00.6 mm на 17
00.2 mm на 18
00.4 mm на 23