^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20171 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1031.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.3 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1034.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 8.7°C на 01 в 13:29
Min. температура 3.1°C на 01 в 23:35
Max. влажност 96% на 01 в 00:00
Min. влажност 73% на 01 в 13:30
Max. атм. налягане 1033.7 mb на 01 в 19:53
Min. атм. налягане 1028.0 mb на 01 в 00:28
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 01 в 23:56
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 267°(З) на 01 в 23:55
Max индекс на топлината 8.7°C на 01 в 13:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.3°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 5.6°C
Усреднена атм. налягане 1031.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.7 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1034.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 9.8°C на 02 в 12:54
Min. температура 3.7°C на 02 в 00:01
Max. влажност 98% на 02 в 12:09
Min. влажност 89% на 02 в 13:57
Max. атм. налягане 1033.0 mb на 02 в 00:13
Min. атм. налягане 1031.0 mb на 02 в 14:32
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 02 в 12:10
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 264°(З) на 02 в 11:50
Max индекс на топлината 9.8°C на 02 в 12:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.0°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1033.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1034.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 06:01
Max. температура 11.9°C на 03 в 13:50
Min. температура 4.9°C на 03 в 23:59
Max. влажност 100% на 03 в 08:19
Min. влажност 77% на 03 в 13:56
Max. атм. налягане 1035.3 mb на 03 в 23:52
Min. атм. налягане 1031.9 mb на 03 в 02:01
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 03 в 01:26
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 269°(З) на 03 в 19:06
Max индекс на топлината 11.9°C на 03 в 13:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.0°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 5.5°C
Усреднена атм. налягане 1036.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 1035.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 23:31
Max. температура 8.4°C на 04 в 14:18
Min. температура 4.1°C на 04 в 08:19
Max. влажност 100% на 04 в 01:32
Min. влажност 90% на 04 в 14:27
Max. атм. налягане 1037.5 mb на 04 в 11:05
Min. атм. налягане 1035.2 mb на 04 в 00:57
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 04 в 13:55
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 04 в 14:03
Max индекс на топлината 8.4°C на 04 в 14:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.0°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1031.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.4 km/h
Усреднена посока навятъра 208° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 1.4 mm
Годишни Валежи 1035.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 15:17
Max. температура 9.3°C на 05 в 14:22
Min. температура 6.1°C на 05 в 00:38
Max. влажност 98% на 05 в 03:29
Min. влажност 91% на 05 в 20:51
Max. атм. налягане 1035.8 mb на 05 в 00:04
Min. атм. налягане 1025.3 mb на 05 в 23:56
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 05 в 13:20
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 207°(ЮЮЗ) на 05 в 15:26
Max индекс на топлината 9.3°C на 05 в 14:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 16.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 24.0 km/h
Усреднена посока навятъра 197° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 1048.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 06 в 16:11
Max. температура 12.6°C на 06 в 19:00
Min. температура 8.3°C на 06 в 00:02
Max. влажност 100% на 06 в 21:20
Min. влажност 90% на 06 в 05:36
Max. атм. налягане 1025.4 mb на 06 в 00:01
Min. атм. налягане 1000.1 mb на 06 в 23:39
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 06 в 20:42
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 216°(ЮЗ) на 06 в 20:15
Max индекс на топлината 12.6°C на 06 в 19:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.0°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 2.7°C
Усреднена атм. налягане 1013.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.8 km/h
Усреднена посока навятъра 301° (ЗСЗ)
Месечни валежи 17.8 mm
Годишни Валежи 1052.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 18:43
Max. температура 11.9°C на 07 в 00:28
Min. температура 1.2°C на 07 в 23:57
Max. влажност 98% на 07 в 01:10
Min. влажност 70% на 07 в 12:59
Max. атм. налягане 1020.8 mb на 07 в 23:31
Min. атм. налягане 999.9 mb на 07 в 00:36
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 07 в 01:40
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 303°(ЗСЗ) на 07 в 23:32
Max индекс на топлината 11.9°C на 07 в 00:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1024.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.8 km/h
Усреднена посока навятъра 302° (ЗСЗ)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 1053.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 11:17
Max. температура 5.8°C на 08 в 12:55
Min. температура 0.3°C на 08 в 08:36
Max. влажност 95% на 08 в 08:45
Min. влажност 74% на 08 в 12:58
Max. атм. налягане 1026.7 mb на 08 в 18:11
Min. атм. налягане 1020.7 mb на 08 в 00:45
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 11:22
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 325°(СЗ) на 08 в 05:09
Max индекс на топлината 5.8°C на 08 в 12:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.4°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 1.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.4 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 20.2 mm
Годишни Валежи 1054.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 23:41
Max. температура 4.9°C на 09 в 14:23
Min. температура -0.1°C на 09 в 09:10
Max. влажност 100% на 09 в 10:53
Min. влажност 84% на 09 в 02:26
Max. атм. налягане 1025.4 mb на 09 в 00:02
Min. атм. налягане 993.8 mb на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 09 в 22:16
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 122°(ИЮИ) на 09 в 23:53
Max индекс на топлината 4.9°C на 09 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване -0.7°C
Усреднена атм. налягане 984.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 42° (СИ)
Месечни валежи 30.2 mm
Годишни Валежи 1064.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 14:28
Max. температура 2.2°C на 10 в 00:05
Min. температура -1.6°C на 10 в 20:02
Max. влажност 98% на 10 в 11:41
Min. влажност 88% на 10 в 21:30
Max. атм. налягане 993.8 mb на 10 в 00:01
Min. атм. налягане 981.3 mb на 10 в 06:50
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 10 в 13:51
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 079°(И) на 10 в 01:09
Max индекс на топлината 2.2°C на 10 в 00:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.4°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 1.4°C
Усреднена атм. налягане 997.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.2 km/h
Усреднена посока навятъра 343° (ССЗ)
Месечни валежи 36.0 mm
Годишни Валежи 1070.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 14:14
Max. температура 4.9°C на 11 в 11:16
Min. температура 0.0°C на 11 в 20:40
Max. влажност 97% на 11 в 21:02
Min. влажност 85% на 11 в 11:17
Max. атм. налягане 1006.9 mb на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 988.9 mb на 11 в 00:03
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 11:16
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 011°(С) на 11 в 11:15
Max индекс на топлината 4.9°C на 11 в 11:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 3.9°C
Усреднена атм. налягане 1003.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 39.0 mm
Годишни Валежи 1073.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 12 в 21:09
Max. температура 7.3°C на 12 в 16:10
Min. температура 2.8°C на 12 в 02:26
Max. влажност 98% на 12 в 14:57
Min. влажност 87% на 12 в 16:24
Max. атм. налягане 1007.3 mb на 12 в 01:24
Min. атм. налягане 998.6 mb на 12 в 13:45
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 12 в 13:33
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 225°(ЮЗ) на 12 в 14:01
Max индекс на топлината 7.3°C на 12 в 16:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 995.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 23.4 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 47.8 mm
Годишни Валежи 1082.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 06:01
Max. температура 7.6°C на 13 в 05:16
Min. температура 1.4°C на 13 в 14:25
Max. влажност 97% на 13 в 14:48
Min. влажност 81% на 13 в 23:43
Max. атм. налягане 1001.5 mb на 13 в 00:02
Min. атм. налягане 991.5 mb на 13 в 13:56
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 13 в 05:17
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 311°(СЗ) на 13 в 20:20
Max индекс на топлината 7.6°C на 13 в 05:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.1°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 2.9°C
Усреднена атм. налягане 992.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.4 km/h
Усреднена посока навятъра 285° (ЗСЗ)
Месечни валежи 55.4 mm
Годишни Валежи 1089.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 18:37
Max. температура 6.2°C на 14 в 23:38
Min. температура 2.3°C на 14 в 18:08
Max. влажност 97% на 14 в 18:26
Min. влажност 84% на 14 в 14:29
Max. атм. налягане 1000.8 mb на 14 в 23:59
Min. атм. налягане 987.4 mb на 14 в 11:16
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 14 в 10:17
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 271°(З) на 14 в 09:16
Max индекс на топлината 6.2°C на 14 в 23:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.7°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 2.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 337° (ССЗ)
Месечни валежи 55.4 mm
Годишни Валежи 1089.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 7.0°C на 15 в 12:09
Min. температура 1.8°C на 15 в 20:42
Max. влажност 92% на 15 в 16:56
Min. влажност 78% на 15 в 12:12
Max. атм. налягане 1020.8 mb на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 1000.9 mb на 15 в 00:01
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 03:32
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 355°(С) на 15 в 03:32
Max индекс на топлината 7.0°C на 15 в 12:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2017 до днес 15
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 3.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.9 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 55.4 mm
Годишни Валежи 1089.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 14:14
Max. температура 12.6°C на 06 в 19:00
Min. температура -1.6°C на 10 в 20:02
Max. влажност 100% на 09 в 10:53
Min. влажност 70% на 07 в 12:59
Max. атм. налягане 1037.5 mb на 04 в 11:05
Min. атм. налягане 981.3 mb на 10 в 06:50
Max скорост на вятъра 31.5 kmh от 284°(ЗСЗ) на 14 в 10:17
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 270°(З) на 14 в 09:16
Max индекс на топлината 12.6°C на 06 в 19:00
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 03:30hrs ET :0.4 mm 276.0 W/mВ 0.7 uv
02 02:06hrs ET :0.4 mm 265.0 W/mВ 0.8 uv
03 03:36hrs ET :0.5 mm 248.0 W/mВ 0.8 uv
04 01:36hrs ET :0.2 mm 288.0 W/mВ 0.8 uv
05 00:12hrs ET :0.3 mm 163.0 W/mВ 0.6 uv
06 00:00hrs ET :0.9 mm 44.0 W/mВ 0.0 uv
07 02:48hrs ET :1.1 mm 369.0 W/mВ 0.6 uv
08 03:12hrs ET :0.4 mm 297.0 W/mВ 0.6 uv
09 00:36hrs ET :0.1 mm 142.0 W/mВ 0.6 uv
10 00:00hrs ET :0.2 mm 49.0 W/mВ 0.0 uv
11 02:06hrs ET :0.3 mm 390.0 W/mВ 0.7 uv
12 00:00hrs ET :0.5 mm 116.0 W/mВ 0.6 uv
13 01:00hrs ET :0.5 mm 281.0 W/mВ 0.6 uv
14 01:48hrs ET :0.4 mm 207.0 W/mВ 0.6 uv
15 03:42hrs ET :0.4 mm 267.0 W/mВ 0.6 uv


Превалявания Общо
00.2 mm на 3
00.4 mm на 4
00.8 mm на 5
12.6 mm на 6
03.8 mm на 7
01.2 mm на 8
01.2 mm на 9
10.0 mm на 10
05.8 mm на 11
03.0 mm на 12
08.8 mm на 13
07.6 mm на 14