^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20171 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.8 km/h
Усреднена посока навятъра 234° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 563.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 18.0°C на 01 в 14:51
Min. температура 10.6°C на 01 в 04:18
Max. влажност 92% на 01 в 22:38
Min. влажност 61% на 01 в 15:12
Max. атм. налягане 1009.8 mb на 01 в 15:21
Min. атм. налягане 1007.7 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 01 в 14:06
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 235°(ЮЗ) на 01 в 14:05
Max индекс на топлината 18.0°C на 01 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 13.0°C
Усреднена атм. налягане 999.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.1 km/h
Усреднена посока навятъра 202° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 569.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 02 в 18:08
Max. температура 18.6°C на 02 в 14:58
Min. температура 12.4°C на 02 в 03:42
Max. влажност 97% на 02 в 10:36
Min. влажност 73% на 02 в 15:16
Max. атм. налягане 1007.7 mb на 02 в 00:01
Min. атм. налягане 994.6 mb на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 02 в 14:06
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 229°(ЮЗ) на 02 в 14:05
Max индекс на топлината 18.6°C на 02 в 15:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 13.1°C
Усреднена атм. налягане 1000.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.3 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 10.8 mm
Годишни Валежи 574.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 03 в 16:48
Max. температура 18.5°C на 03 в 14:58
Min. температура 12.3°C на 03 в 23:59
Max. влажност 97% на 03 в 02:10
Min. влажност 76% на 03 в 15:01
Max. атм. налягане 1007.6 mb на 03 в 23:58
Min. атм. налягане 992.7 mb на 03 в 02:09
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 03 в 15:23
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 03 в 14:39
Max индекс на топлината 18.5°C на 03 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 265° (З)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 575.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 17:34
Max. температура 18.5°C на 04 в 14:44
Min. температура 9.9°C на 04 в 06:10
Max. влажност 96% на 04 в 04:16
Min. влажност 60% на 04 в 15:02
Max. атм. налягане 1015.6 mb на 04 в 23:51
Min. атм. налягане 1007.5 mb на 04 в 00:08
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 15:34
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 266°(З) на 04 в 15:33
Max индекс на топлината 18.5°C на 04 в 14:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 577.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 21:03
Max. температура 17.4°C на 05 в 16:10
Min. температура 9.6°C на 05 в 06:10
Max. влажност 97% на 05 в 07:24
Min. влажност 63% на 05 в 17:30
Max. атм. налягане 1020.0 mb на 05 в 21:28
Min. атм. налягане 1015.4 mb на 05 в 04:37
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 05 в 17:19
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 259°(З) на 05 в 15:05
Max индекс на топлината 17.4°C на 05 в 16:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1015.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.8 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 23.2 mm
Годишни Валежи 587.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 06 в 17:45
Max. температура 17.0°C на 06 в 13:38
Min. температура 11.1°C на 06 в 23:46
Max. влажност 97% на 06 в 06:33
Min. влажност 71% на 06 в 14:14
Max. атм. налягане 1019.4 mb на 06 в 00:02
Min. атм. налягане 1014.7 mb на 06 в 07:13
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 06 в 10:30
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 263°(З) на 06 в 11:48
Max индекс на топлината 17.0°C на 06 в 13:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 265° (З)
Месечни валежи 24.4 mm
Годишни Валежи 588.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 14:29
Max. температура 17.8°C на 07 в 18:38
Min. температура 9.0°C на 07 в 06:40
Max. влажност 97% на 07 в 07:21
Min. влажност 60% на 07 в 18:40
Max. атм. налягане 1017.2 mb на 07 в 22:38
Min. атм. налягане 1015.0 mb на 07 в 05:34
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 07 в 13:26
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 267°(З) на 07 в 02:12
Max индекс на топлината 17.8°C на 07 в 18:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.6 km/h
Усреднена посока навятъра 347° (ССЗ)
Месечни валежи 24.8 mm
Годишни Валежи 588.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 10:02
Max. температура 17.1°C на 08 в 14:45
Min. температура 9.9°C на 08 в 05:18
Max. влажност 89% на 08 в 10:32
Min. влажност 61% на 08 в 18:25
Max. атм. налягане 1022.0 mb на 08 в 23:58
Min. атм. налягане 1015.4 mb на 08 в 05:14
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 08 в 19:36
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 023°(ССИ) на 08 в 17:48
Max индекс на топлината 17.0°C на 08 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1025.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.1 km/h
Усреднена посока навятъра 359° (С)
Месечни валежи 24.8 mm
Годишни Валежи 588.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 19.3°C на 09 в 16:19
Min. температура 10.1°C на 09 в 23:18
Max. влажност 93% на 09 в 05:20
Min. влажност 56% на 09 в 17:24
Max. атм. налягане 1029.7 mb на 09 в 23:33
Min. атм. налягане 1021.9 mb на 09 в 00:01
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 09:04
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 015°(ССИ) на 09 в 10:16
Max индекс на топлината 19.3°C на 09 в 16:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.6 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 24.8 mm
Годишни Валежи 588.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 16.7°C на 10 в 15:31
Min. температура 7.7°C на 10 в 01:55
Max. влажност 95% на 10 в 02:20
Min. влажност 68% на 10 в 15:55
Max. атм. налягане 1029.8 mb на 10 в 00:42
Min. атм. налягане 1019.7 mb на 10 в 23:57
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 10 в 15:44
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 236°(ЮЗ) на 10 в 16:07
Max индекс на топлината 16.7°C на 10 в 15:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1014.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.8 km/h
Усреднена посока навятъра 245° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 592.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 10:37
Max. температура 18.1°C на 11 в 14:44
Min. температура 12.4°C на 11 в 23:59
Max. влажност 97% на 11 в 11:59
Min. влажност 82% на 11 в 15:41
Max. атм. налягане 1019.8 mb на 11 в 00:02
Min. атм. налягане 1013.5 mb на 11 в 07:09
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 11 в 06:31
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 11 в 06:30
Max индекс на топлината 18.0°C на 11 в 14:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 286° (ЗСЗ)
Месечни валежи 29.0 mm
Годишни Валежи 592.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 02:57
Max. температура 18.7°C на 12 в 15:27
Min. температура 8.3°C на 12 в 23:59
Max. влажност 94% на 12 в 06:11
Min. влажност 50% на 12 в 18:46
Max. атм. налягане 1022.0 mb на 12 в 22:10
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 12 в 03:08
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 02:39
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 261°(З) на 12 в 02:00
Max индекс на топлината 18.7°C на 12 в 15:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.4 km/h
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 36.6 mm
Годишни Валежи 600.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 23:43
Max. температура 18.1°C на 13 в 15:24
Min. температура 5.3°C на 13 в 03:30
Max. влажност 97% на 13 в 23:59
Min. влажност 67% на 13 в 15:40
Max. атм. налягане 1021.8 mb на 13 в 00:04
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 13 в 23:58
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 23:50
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 169°(Ю) на 13 в 23:57
Max индекс на топлината 18.1°C на 13 в 15:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.8°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.5 km/h
Усреднена посока навятъра 226° (ЮЗ)
Месечни валежи 40.2 mm
Годишни Валежи 604.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 09:18
Max. температура 18.0°C на 14 в 16:22
Min. температура 12.0°C на 14 в 23:59
Max. влажност 97% на 14 в 09:56
Min. влажност 68% на 14 в 18:00
Max. атм. налягане 1012.0 mb на 14 в 00:03
Min. атм. налягане 1008.3 mb на 14 в 06:28
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 14 в 09:40
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 14 в 09:39
Max индекс на топлината 18.0°C на 14 в 16:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.4 km/h
Усреднена посока навятъра 247° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 41.0 mm
Годишни Валежи 604.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 16:52
Max. температура 17.8°C на 15 в 15:56
Min. температура 10.7°C на 15 в 23:52
Max. влажност 95% на 15 в 23:36
Min. влажност 65% на 15 в 13:33
Max. атм. налягане 1015.5 mb на 15 в 17:04
Min. атм. налягане 1010.7 mb на 15 в 00:04
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 15 в 14:11
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 270°(З) на 15 в 15:31
Max индекс на топлината 17.8°C на 15 в 15:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.8 km/h
Усреднена посока навятъра 205° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 46.0 mm
Годишни Валежи 609.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 13:03
Max. температура 16.8°C на 16 в 17:52
Min. температура 10.8°C на 16 в 00:01
Max. влажност 96% на 16 в 17:13
Min. влажност 88% на 16 в 20:15
Max. атм. налягане 1014.4 mb на 16 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.2 mb на 16 в 17:23
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 16 в 08:54
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 232°(ЮЗ) на 16 в 16:57
Max индекс на топлината 16.7°C на 16 в 17:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 13.0°C
Усреднена атм. налягане 1004.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.5 km/h
Усреднена посока навятъра 232° (ЮЗ)
Месечни валежи 53.6 mm
Годишни Валежи 617.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 17 в 08:27
Max. температура 18.1°C на 17 в 14:05
Min. температура 11.1°C на 17 в 22:45
Max. влажност 96% на 17 в 08:57
Min. влажност 78% на 17 в 12:24
Max. атм. налягане 1006.1 mb на 17 в 00:03
Min. атм. налягане 1003.2 mb на 17 в 18:55
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 17 в 17:01
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 221°(ЮЗ) на 17 в 15:53
Max индекс на топлината 18.1°C на 17 в 14:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1008.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.8 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 62.8 mm
Годишни Валежи 626.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 18 в 08:24
Max. температура 16.2°C на 18 в 14:24
Min. температура 9.7°C на 18 в 05:59
Max. влажност 99% на 18 в 13:16
Min. влажност 77% на 18 в 19:03
Max. атм. налягане 1014.8 mb на 18 в 23:59
Min. атм. налягане 1004.2 mb на 18 в 12:53
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 18 в 12:55
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 286°(ЗСЗ) на 18 в 12:55
Max индекс на топлината 16.2°C на 18 в 14:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.2 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 63.2 mm
Годишни Валежи 627.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 19 в 12:15
Max. температура 16.4°C на 19 в 17:18
Min. температура 9.5°C на 19 в 23:59
Max. влажност 94% на 19 в 07:15
Min. влажност 65% на 19 в 17:24
Max. атм. налягане 1021.2 mb на 19 в 22:40
Min. атм. налягане 1014.7 mb на 19 в 00:16
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 19 в 10:11
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 279°(З) на 19 в 12:10
Max индекс на топлината 16.4°C на 19 в 17:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.9 km/h
Усреднена посока навятъра 184° (Ю)
Месечни валежи 70.0 mm
Годишни Валежи 633.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 20 в 15:12
Max. температура 16.6°C на 20 в 18:36
Min. температура 6.7°C на 20 в 02:00
Max. влажност 99% на 20 в 12:11
Min. влажност 91% на 20 в 10:44
Max. атм. налягане 1021.0 mb на 20 в 00:15
Min. атм. налягане 1016.8 mb на 20 в 19:10
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 20 в 22:41
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 166°(ЮЮИ) на 20 в 22:40
Max индекс на топлината 16.6°C на 20 в 17:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 16.6°C
Усреднена атм. налягане 1016.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.8 km/h
Усреднена посока навятъра 192° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 80.2 mm
Годишни Валежи 644.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 21 в 17:20
Max. температура 20.4°C на 21 в 15:56
Min. температура 15.6°C на 21 в 01:50
Max. влажност 100% на 21 в 23:22
Min. влажност 88% на 21 в 16:01
Max. атм. налягане 1018.0 mb на 21 в 02:03
Min. атм. налягане 1015.5 mb на 21 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 21 в 16:28
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 227°(ЮЗ) на 21 в 15:29
Max индекс на топлината 20.0°C на 21 в 14:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 15.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.6 km/h
Усреднена посока навятъра 180° (Ю)
Месечни валежи 81.0 mm
Годишни Валежи 644.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 22 в 06:59
Max. температура 20.2°C на 22 в 13:35
Min. температура 12.3°C на 22 в 23:23
Max. влажност 97% на 22 в 07:34
Min. влажност 82% на 22 в 14:35
Max. атм. налягане 1015.5 mb на 22 в 00:03
Min. атм. налягане 1009.2 mb на 22 в 18:39
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 22 в 07:59
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 178°(Ю) на 22 в 07:52
Max индекс на топлината 20.7°C на 22 в 13:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2017 до днес 22
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.0 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 81.0 mm
Годишни Валежи 644.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 17 в 08:27
Max. температура 20.4°C на 21 в 15:56
Min. температура 5.3°C на 13 в 03:30
Max. влажност 100% на 21 в 23:22
Min. влажност 50% на 12 в 18:46
Max. атм. налягане 1029.8 mb на 10 в 00:41
Min. атм. налягане 992.7 mb на 03 в 02:09
Max скорост на вятъра 25.9 kmh от 286°(ЗСЗ) на 18 в 12:55
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 270°(З) на 18 в 12:55
Max индекс на топлината 20.7°C на 22 в 13:37
Growing degrees days :97.8GDD
Corn growing degrees days:488.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 05:06hrs ET :3.7 mm 1083.0 W/mВ 6.5 uv
02 01:12hrs ET :3.0 mm 997.0 W/mВ 6.6 uv
03 00:24hrs ET :2.5 mm 1051.0 W/mВ 6.6 uv
04 03:06hrs ET :2.8 mm 997.0 W/mВ 6.4 uv
05 03:36hrs ET :2.7 mm 1079.0 W/mВ 6.5 uv
06 01:06hrs ET :2.5 mm 988.0 W/mВ 6.5 uv
07 01:48hrs ET :2.4 mm 719.0 W/mВ 6.0 uv
08 05:30hrs ET :3.0 mm 1060.0 W/mВ 5.5 uv
09 07:18hrs ET :3.6 mm 1049.0 W/mВ 6.3 uv
10 00:24hrs ET :2.2 mm 853.0 W/mВ 5.5 uv
11 00:54hrs ET :2.2 mm 1002.0 W/mВ 7.4 uv
12 01:48hrs ET :2.2 mm 1120.0 W/mВ 6.8 uv
13 00:12hrs ET :1.6 mm 1027.0 W/mВ 6.4 uv
14 02:30hrs ET :2.6 mm 1030.0 W/mВ 5.5 uv
15 03:42hrs ET :3.2 mm 976.0 W/mВ 5.7 uv
16 00:30hrs ET :1.1 mm 367.0 W/mВ 2.3 uv
17 01:06hrs ET :2.2 mm 1088.0 W/mВ 6.3 uv
18 01:42hrs ET :1.8 mm 930.0 W/mВ 5.6 uv
19 01:06hrs ET :2.3 mm 867.0 W/mВ 5.6 uv
20 00:00hrs ET :0.6 mm 244.0 W/mВ 2.6 uv
21 00:12hrs ET :2.0 mm 679.0 W/mВ 4.9 uv
22 00:18hrs ET :1.7 mm 842.0 W/mВ 5.1 uv


Превалявания Общо
05.8 mm на 2
05.0 mm на 3
00.8 mm на 4
01.6 mm на 5
10.0 mm на 6
01.2 mm на 7
00.4 mm на 8
04.0 mm на 11
00.2 mm на 12
07.6 mm на 13
03.6 mm на 14
00.8 mm на 15
05.0 mm на 16
07.6 mm на 17
09.2 mm на 18
00.4 mm на 19
06.8 mm на 20
10.2 mm на 21
00.8 mm на 22