^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20181 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 999.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.2 km/h
Усреднена посока навятъра 201° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 402.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 20:06
Max. температура 11.1°C на 01 в 16:52
Min. температура 6.3°C на 01 в 07:26
Max. влажност 98% на 01 в 11:38
Min. влажност 80% на 01 в 00:14
Max. атм. налягане 1009.2 mb на 01 в 00:02
Min. атм. налягане 994.5 mb на 01 в 17:47
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 14:10
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 183°(Ю) на 01 в 10:59
Max индекс на топлината 11.1°C на 01 в 17:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 5.0°C
Усреднена атм. налягане 1006.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.8 km/h
Усреднена посока навятъра 284° (ЗСЗ)
Месечни валежи 7.6 mm
Годишни Валежи 402.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 14:40
Max. температура 12.6°C на 02 в 15:50
Min. температура 4.2°C на 02 в 06:37
Max. влажност 94% на 02 в 00:12
Min. влажност 54% на 02 в 15:37
Max. атм. налягане 1015.0 mb на 02 в 23:51
Min. атм. налягане 997.7 mb на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 02 в 14:39
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 286°(ЗСЗ) на 02 в 14:38
Max индекс на топлината 12.6°C на 02 в 15:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1014.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.0 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 9.6 mm
Годишни Валежи 404.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 11:30
Max. температура 11.8°C на 03 в 18:29
Min. температура 7.0°C на 03 в 00:03
Max. влажност 97% на 03 в 23:59
Min. влажност 88% на 03 в 03:31
Max. атм. налягане 1018.2 mb на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.6 mb на 03 в 13:42
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 03 в 09:57
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 253°(ЗЮЗ) на 03 в 14:09
Max индекс на топлината 11.8°C на 03 в 18:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1020.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.9 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 9.8 mm
Годишни Валежи 404.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 05:33
Max. температура 14.4°C на 04 в 17:28
Min. температура 8.4°C на 04 в 00:55
Max. влажност 98% на 04 в 10:24
Min. влажност 78% на 04 в 17:38
Max. атм. налягане 1022.9 mb на 04 в 22:53
Min. атм. налягане 1018.2 mb на 04 в 00:01
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 04 в 22:08
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 04 в 17:19
Max индекс на топлината 14.4°C на 04 в 17:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.0°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1023.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.0 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 10.0 mm
Годишни Валежи 405.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 09:36
Max. температура 15.1°C на 05 в 14:09
Min. температура 10.2°C на 05 в 05:06
Max. влажност 96% на 05 в 05:38
Min. влажност 74% на 05 в 17:32
Max. атм. налягане 1024.8 mb на 05 в 21:43
Min. атм. налягане 1021.9 mb на 05 в 04:04
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 05 в 11:30
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 239°(ЗЮЗ) на 05 в 15:06
Max индекс на топлината 15.1°C на 05 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.5 km/h
Усреднена посока навятъра 234° (ЮЗ)
Месечни валежи 10.0 mm
Годишни Валежи 405.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 15.8°C на 06 в 12:38
Min. температура 9.4°C на 06 в 22:22
Max. влажност 96% на 06 в 07:35
Min. влажност 76% на 06 в 14:33
Max. атм. налягане 1024.8 mb на 06 в 00:21
Min. атм. налягане 1019.6 mb на 06 в 18:03
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 06 в 16:29
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 249°(ЗЮЗ) на 06 в 16:44
Max индекс на топлината 15.8°C на 06 в 12:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.8 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 10.0 mm
Годишни Валежи 405.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 15.1°C на 07 в 15:05
Min. температура 9.7°C на 07 в 02:39
Max. влажност 96% на 07 в 07:42
Min. влажност 80% на 07 в 15:58
Max. атм. налягане 1020.0 mb на 07 в 00:04
Min. атм. налягане 1010.0 mb на 07 в 23:58
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 07 в 13:25
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 235°(ЮЗ) на 07 в 13:19
Max индекс на топлината 15.1°C на 07 в 15:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.0 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 12.8 mm
Годишни Валежи 407.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 06:39
Max. температура 13.9°C на 08 в 14:52
Min. температура 8.2°C на 08 в 23:11
Max. влажност 97% на 08 в 08:01
Min. влажност 65% на 08 в 14:54
Max. атм. налягане 1011.0 mb на 08 в 19:28
Min. атм. налягане 1006.1 mb на 08 в 06:52
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 08 в 16:46
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 08 в 16:45
Max индекс на топлината 13.9°C на 08 в 14:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.1°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 6.9°C
Усреднена атм. налягане 1004.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 24.9 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 17.6 mm
Годишни Валежи 412.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 18:07
Max. температура 11.9°C на 09 в 16:00
Min. температура 6.3°C на 09 в 23:30
Max. влажност 96% на 09 в 07:28
Min. влажност 67% на 09 в 16:17
Max. атм. налягане 1009.3 mb на 09 в 00:17
Min. атм. налягане 1000.0 mb на 09 в 10:42
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 09 в 16:32
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 237°(ЗЮЗ) на 09 в 16:31
Max индекс на топлината 11.9°C на 09 в 16:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 5.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.6 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 19.4 mm
Годишни Валежи 414.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 08:27
Max. температура 12.3°C на 10 в 16:40
Min. температура 5.4°C на 10 в 04:31
Max. влажност 94% на 10 в 04:39
Min. влажност 61% на 10 в 20:18
Max. атм. налягане 1014.5 mb на 10 в 14:14
Min. атм. налягане 1007.5 mb на 10 в 00:12
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 10 в 10:36
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 246°(ЗЮЗ) на 10 в 10:36
Max индекс на топлината 12.3°C на 10 в 16:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 1004.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.2 km/h
Усреднена посока навятъра 202° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 25.2 mm
Годишни Валежи 420.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 16:00
Max. температура 11.6°C на 11 в 15:00
Min. температура 2.7°C на 11 в 23:59
Max. влажност 96% на 11 в 11:40
Min. влажност 62% на 11 в 15:46
Max. атм. налягане 1010.1 mb на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 998.7 mb на 11 в 08:15
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 11 в 08:16
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 167°(ЮЮИ) на 11 в 08:12
Max индекс на топлината 11.6°C на 11 в 15:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.8 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 25.2 mm
Годишни Валежи 420.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 13.2°C на 12 в 16:02
Min. температура 1.8°C на 12 в 06:17
Max. влажност 97% на 12 в 07:17
Min. влажност 53% на 12 в 18:06
Max. атм. налягане 1013.0 mb на 12 в 23:59
Min. атм. налягане 1010.0 mb на 12 в 00:01
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 12 в 16:44
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 12 в 18:01
Max индекс на топлината 13.2°C на 12 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 26.8 mm
Годишни Валежи 421.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 05:05
Max. температура 14.8°C на 13 в 16:13
Min. температура 6.6°C на 13 в 03:17
Max. влажност 96% на 13 в 07:26
Min. влажност 59% на 13 в 16:18
Max. атм. налягане 1017.2 mb на 13 в 23:57
Min. атм. налягане 1012.7 mb на 13 в 05:54
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 13 в 12:00
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 267°(З) на 13 в 14:39
Max индекс на топлината 14.8°C на 13 в 16:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.3 km/h
Усреднена посока навятъра 231° (ЮЗ)
Месечни валежи 27.8 mm
Годишни Валежи 422.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 04:40
Max. температура 16.4°C на 14 в 15:36
Min. температура 9.3°C на 14 в 23:36
Max. влажност 99% на 14 в 04:04
Min. влажност 75% на 14 в 15:19
Max. атм. налягане 1023.9 mb на 14 в 22:38
Min. атм. налягане 1017.2 mb на 14 в 02:42
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 14 в 17:36
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 14 в 11:05
Max индекс на топлината 16.4°C на 14 в 15:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1025.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 299° (ЗСЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 423.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 10:22
Max. температура 13.6°C на 15 в 12:58
Min. температура 6.7°C на 15 в 23:59
Max. влажност 98% на 15 в 11:51
Min. влажност 66% на 15 в 19:46
Max. атм. налягане 1032.0 mb на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 1022.4 mb на 15 в 05:13
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 15 в 18:08
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 323°(СЗ) на 15 в 18:33
Max индекс на топлината 13.6°C на 15 в 12:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.5°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 5.5°C
Усреднена атм. налягане 1032.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.3 km/h
Усреднена посока навятъра 22° (ССИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 423.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 16.0°C на 16 в 17:33
Min. температура 5.5°C на 16 в 03:14
Max. влажност 89% на 16 в 04:12
Min. влажност 52% на 16 в 18:29
Max. атм. налягане 1033.6 mb на 16 в 08:30
Min. атм. налягане 1030.5 mb на 16 в 19:11
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 15:00
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 040°(СИ) на 16 в 14:21
Max индекс на топлината 16.0°C на 16 в 17:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1027.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 159° (ЮЮИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 423.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 18.3°C на 17 в 15:28
Min. температура 4.3°C на 17 в 05:50
Max. влажност 93% на 17 в 06:56
Min. влажност 63% на 17 в 17:55
Max. атм. налягане 1031.3 mb на 17 в 00:18
Min. атм. налягане 1025.0 mb на 17 в 17:51
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 17 в 13:00
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 150°(ЮЮИ) на 17 в 15:56
Max индекс на топлината 18.3°C на 17 в 15:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.2°C
Усреднена атм. налягане 1024.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.2 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 423.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 15.9°C на 18 в 16:26
Min. температура 6.8°C на 18 в 01:30
Max. влажност 100% на 18 в 02:59
Min. влажност 67% на 18 в 15:51
Max. атм. налягане 1025.6 mb на 18 в 00:14
Min. атм. налягане 1023.1 mb на 18 в 23:39
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 18 в 11:18
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 18 в 13:07
Max индекс на топлината 15.9°C на 18 в 16:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1019.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.5 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 423.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 18.3°C на 19 в 14:08
Min. температура 7.7°C на 19 в 06:12
Max. влажност 97% на 19 в 04:44
Min. влажност 59% на 19 в 15:02
Max. атм. налягане 1023.2 mb на 19 в 00:01
Min. атм. налягане 1016.2 mb на 19 в 23:15
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 19 в 18:05
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 19 в 21:57
Max индекс на топлината 18.3°C на 19 в 14:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1015.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.6 km/h
Усреднена посока навятъра 195° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 33.0 mm
Годишни Валежи 428.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 20 в 23:55
Max. температура 15.2°C на 20 в 13:34
Min. температура 11.7°C на 20 в 01:40
Max. влажност 97% на 20 в 23:59
Min. влажност 88% на 20 в 13:42
Max. атм. налягане 1016.4 mb на 20 в 00:02
Min. атм. налягане 1014.8 mb на 20 в 05:19
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 20 в 14:40
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 178°(Ю) на 20 в 09:17
Max индекс на топлината 15.2°C на 20 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1020.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.8 km/h
Усреднена посока навятъра 6° (С)
Месечни валежи 44.4 mm
Годишни Валежи 439.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 21 в 10:58
Max. температура 12.9°C на 21 в 18:46
Min. температура 6.9°C на 21 в 23:59
Max. влажност 98% на 21 в 08:01
Min. влажност 68% на 21 в 18:59
Max. атм. налягане 1024.3 mb на 21 в 23:54
Min. атм. налягане 1015.7 mb на 21 в 00:03
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 21 в 18:56
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 025°(ССИ) на 21 в 13:43
Max индекс на топлината 12.9°C на 21 в 18:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1023.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 18° (ССИ)
Месечни валежи 44.4 mm
Годишни Валежи 439.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 19.1°C на 22 в 17:58
Min. температура 5.3°C на 22 в 04:32
Max. влажност 95% на 22 в 06:23
Min. влажност 50% на 22 в 17:53
Max. атм. налягане 1024.8 mb на 22 в 01:45
Min. атм. налягане 1022.7 mb на 22 в 18:33
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 22 в 09:40
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 017°(ССИ) на 22 в 09:27
Max индекс на топлината 19.1°C на 22 в 17:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2018 до днес 22
Усреднена температура 10.6°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1016.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.1 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 44.4 mm
Годишни Валежи 439.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 18:07
Max. температура 19.1°C на 22 в 17:58
Min. температура 1.8°C на 12 в 06:17
Max. влажност 100% на 18 в 02:59
Min. влажност 50% на 22 в 17:53
Max. атм. налягане 1033.6 mb на 16 в 08:30
Min. атм. налягане 994.5 mb на 01 в 17:47
Max скорост на вятъра 33.3 kmh от 230°(ЮЗ) на 09 в 16:32
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 270°(З) на 09 в 16:31
Max индекс на топлината 19.1°C на 22 в 17:58
Growing degrees days :50.6GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:06hrs ET :1.1 mm 257.0 W/mВ 1.7 uv
02 04:06hrs ET :2.5 mm 1053.0 W/mВ 4.5 uv
03 00:06hrs ET :1.1 mm 357.0 W/mВ 2.4 uv
04 02:30hrs ET :2.2 mm 951.0 W/mВ 6.0 uv
05 07:24hrs ET :3.4 mm 900.0 W/mВ 5.1 uv
06 04:24hrs ET :3.0 mm 854.0 W/mВ 5.2 uv
07 01:48hrs ET :2.5 mm 1065.0 W/mВ 5.5 uv
08 03:06hrs ET :2.6 mm 1148.0 W/mВ 4.7 uv
09 01:30hrs ET :2.1 mm 984.0 W/mВ 4.6 uv
10 06:06hrs ET :2.7 mm 1127.0 W/mВ 5.1 uv
11 04:36hrs ET :2.2 mm 1085.0 W/mВ 4.8 uv
12 08:24hrs ET :3.2 mm 956.0 W/mВ 4.2 uv
13 02:42hrs ET :2.9 mm 1121.0 W/mВ 5.4 uv
14 03:54hrs ET :3.1 mm 1034.0 W/mВ 5.6 uv
15 01:30hrs ET :1.4 mm 506.0 W/mВ 2.6 uv
16 07:48hrs ET :3.4 mm 947.0 W/mВ 4.8 uv
17 04:48hrs ET :2.8 mm 1062.0 W/mВ 5.5 uv
18 00:42hrs ET :2.6 mm 751.0 W/mВ 4.4 uv
19 02:30hrs ET :3.2 mm 891.0 W/mВ 5.4 uv
20 00:00hrs ET :1.3 mm 287.0 W/mВ 2.7 uv
21 00:30hrs ET :1.8 mm 499.0 W/mВ 3.6 uv
22 08:12hrs ET :3.7 mm 930.0 W/mВ 5.2 uv


Превалявания Общо
07.0 mm на 1
00.6 mm на 2
02.0 mm на 3
00.2 mm на 4
00.2 mm на 5
02.8 mm на 8
04.8 mm на 9
01.8 mm на 10
05.8 mm на 11
01.6 mm на 13
01.0 mm на 14
01.0 mm на 15
04.2 mm на 20
11.4 mm на 21