^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юни 20191 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.2°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 197° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 6.0 mm
Годишни Валежи 446.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 23:53
Max. температура 18.3°C на 01 в 14:34
Min. температура 10.7°C на 01 в 06:48
Max. влажност 97% на 01 в 00:00
Min. влажност 73% на 01 в 14:35
Max. атм. налягане 1018.4 mb на 01 в 00:11
Min. атм. налягане 1003.7 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 01 в 23:41
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 169°(Ю) на 01 в 23:41
Max индекс на топлината 18.3°C на 01 в 14:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 1000.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 20.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 30.4 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 11.0 mm
Годишни Валежи 451.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 21:31
Max. температура 14.6°C на 02 в 12:15
Min. температура 10.4°C на 02 в 21:46
Max. влажност 97% на 02 в 06:53
Min. влажност 75% на 02 в 12:19
Max. атм. налягане 1005.3 mb на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 997.2 mb на 02 в 16:00
Max скорост на вятъра 40.7 km/h на 02 в 18:20
Maxскорост на поривите 59.2 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 02 в 18:43
Max индекс на топлината 14.6°C на 02 в 12:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 8.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.0 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 14.8 mm
Годишни Валежи 455.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 03 в 08:57
Max. температура 13.8°C на 03 в 15:54
Min. температура 8.5°C на 03 в 23:59
Max. влажност 95% на 03 в 23:59
Min. влажност 73% на 03 в 15:55
Max. атм. налягане 1008.1 mb на 03 в 13:51
Min. атм. налягане 1005.3 mb на 03 в 00:02
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 03 в 10:35
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 03 в 10:35
Max индекс на топлината 13.8°C на 03 в 15:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1004.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.8 km/h
Усреднена посока навятъра 336° (ССЗ)
Месечни валежи 23.6 mm
Годишни Валежи 463.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 22:25
Max. температура 10.7°C на 04 в 16:44
Min. температура 7.4°C на 04 в 01:30
Max. влажност 99% на 04 в 03:07
Min. влажност 92% на 04 в 17:29
Max. атм. налягане 1007.2 mb на 04 в 00:17
Min. атм. налягане 1003.4 mb на 04 в 18:45
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 04 в 17:44
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 026°(ССИ) на 04 в 17:43
Max индекс на топлината 10.7°C на 04 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1005.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.9 km/h
Усреднена посока навятъра 358° (С)
Месечни валежи 24.0 mm
Годишни Валежи 464.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 00:10
Max. температура 14.0°C на 05 в 16:52
Min. температура 6.1°C на 05 в 23:22
Max. влажност 96% на 05 в 01:26
Min. влажност 63% на 05 в 17:41
Max. атм. налягане 1008.4 mb на 05 в 23:07
Min. атм. налягане 1003.6 mb на 05 в 03:33
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 05 в 16:28
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 05°(С) на 05 в 13:55
Max индекс на топлината 14.0°C на 05 в 16:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.5 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 28.0 mm
Годишни Валежи 468.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 23:45
Max. температура 12.7°C на 06 в 13:40
Min. температура 5.4°C на 06 в 01:16
Max. влажност 96% на 06 в 10:32
Min. влажност 75% на 06 в 17:10
Max. атм. налягане 1008.3 mb на 06 в 00:07
Min. атм. налягане 1005.6 mb на 06 в 23:31
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 06 в 16:42
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 06 в 18:46
Max индекс на топлината 12.7°C на 06 в 13:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.6 km/h
Усреднена посока навятъра 224° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.0 mm
Годишни Валежи 468.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 15.8°C на 07 в 16:47
Min. температура 8.1°C на 07 в 23:59
Max. влажност 98% на 07 в 03:19
Min. влажност 67% на 07 в 13:47
Max. атм. налягане 1009.8 mb на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 1004.8 mb на 07 в 05:22
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 07 в 17:09
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 355°(С) на 07 в 17:08
Max индекс на топлината 15.8°C на 07 в 16:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.6°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1013.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 283° (ЗСЗ)
Месечни валежи 29.4 mm
Годишни Валежи 469.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 12:40
Max. температура 14.5°C на 08 в 16:18
Min. температура 7.1°C на 08 в 01:28
Max. влажност 93% на 08 в 23:41
Min. влажност 65% на 08 в 18:26
Max. атм. налягане 1017.4 mb на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1009.8 mb на 08 в 00:25
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 08 в 15:30
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 262°(З) на 08 в 16:14
Max индекс на топлината 14.5°C на 08 в 16:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.6 km/h
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 30.2 mm
Годишни Валежи 470.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 14:06
Max. температура 15.5°C на 09 в 15:25
Min. температура 7.0°C на 09 в 23:59
Max. влажност 95% на 09 в 07:30
Min. влажност 59% на 09 в 18:02
Max. атм. налягане 1018.7 mb на 09 в 23:58
Min. атм. налягане 1016.9 mb на 09 в 02:52
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 09 в 17:38
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 259°(З) на 09 в 12:56
Max индекс на топлината 15.5°C на 09 в 15:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.6°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 1020.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 340° (ССЗ)
Месечни валежи 31.6 mm
Годишни Валежи 471.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 20:00
Max. температура 17.4°C на 10 в 15:45
Min. температура 1.6°C на 10 в 04:53
Max. влажност 98% на 10 в 07:31
Min. влажност 52% на 10 в 14:54
Max. атм. налягане 1025.0 mb на 10 в 23:12
Min. атм. налягане 1018.4 mb на 10 в 04:45
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 10 в 16:28
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 025°(ССИ) на 10 в 16:19
Max индекс на топлината 17.4°C на 10 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.9 km/h
Усреднена посока навятъра 16° (ССИ)
Месечни валежи 31.6 mm
Годишни Валежи 471.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 14.5°C на 11 в 12:21
Min. температура 7.8°C на 11 в 05:20
Max. влажност 94% на 11 в 05:33
Min. влажност 65% на 11 в 17:09
Max. атм. налягане 1025.1 mb на 11 в 03:15
Min. атм. налягане 1022.7 mb на 11 в 18:53
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 16:32
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 019°(ССИ) на 11 в 14:59
Max индекс на топлината 14.5°C на 11 в 12:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.9 km/h
Усреднена посока навятъра 15° (ССИ)
Месечни валежи 31.6 mm
Годишни Валежи 471.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 16.6°C на 12 в 14:51
Min. температура 9.9°C на 12 в 02:19
Max. влажност 92% на 12 в 04:52
Min. влажност 61% на 12 в 14:43
Max. атм. налягане 1023.4 mb на 12 в 00:08
Min. атм. налягане 1014.3 mb на 12 в 23:58
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 12 в 14:38
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 05°(С) на 12 в 15:50
Max индекс на топлината 16.6°C на 12 в 14:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.8 km/h
Усреднена посока навятъра 9° (С)
Месечни валежи 31.6 mm
Годишни Валежи 471.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 12.6°C на 13 в 12:21
Min. температура 7.9°C на 13 в 23:59
Max. влажност 92% на 13 в 03:15
Min. влажност 68% на 13 в 15:19
Max. атм. налягане 1014.3 mb на 13 в 00:01
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 13 в 12:12
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 024°(ССИ) на 13 в 11:30
Max индекс на топлината 12.6°C на 13 в 12:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1004.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 268° (З)
Месечни валежи 34.4 mm
Годишни Валежи 474.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 16:20
Max. температура 14.0°C на 14 в 13:09
Min. температура 6.0°C на 14 в 23:59
Max. влажност 96% на 14 в 07:55
Min. влажност 66% на 14 в 12:12
Max. атм. налягане 1006.3 mb на 14 в 00:05
Min. атм. налягане 1003.4 mb на 14 в 06:47
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 14 в 15:45
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 231°(ЮЗ) на 14 в 14:40
Max индекс на топлината 14.0°C на 14 в 13:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.4°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 35.4 mm
Годишни Валежи 475.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 11:00
Max. температура 15.2°C на 15 в 16:44
Min. температура 5.0°C на 15 в 00:31
Max. влажност 96% на 15 в 06:51
Min. влажност 59% на 15 в 16:18
Max. атм. налягане 1009.0 mb на 15 в 23:53
Min. атм. налягане 1005.7 mb на 15 в 01:09
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 15 в 14:04
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 15 в 15:18
Max индекс на топлината 15.2°C на 15 в 16:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.5 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 41.8 mm
Годишни Валежи 482.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 16 в 01:36
Max. температура 14.3°C на 16 в 11:40
Min. температура 7.0°C на 16 в 00:55
Max. влажност 97% на 16 в 09:16
Min. влажност 76% на 16 в 11:49
Max. атм. налягане 1009.0 mb на 16 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 16 в 17:23
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 16 в 18:57
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 16 в 21:23
Max индекс на топлината 14.3°C на 16 в 11:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.4 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЮЗ)
Месечни валежи 43.0 mm
Годишни Валежи 483.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 17 в 07:54
Max. температура 15.4°C на 17 в 17:07
Min. температура 10.9°C на 17 в 23:59
Max. влажност 94% на 17 в 08:11
Min. влажност 75% на 17 в 17:48
Max. атм. налягане 1012.6 mb на 17 в 23:10
Min. атм. налягане 1007.0 mb на 17 в 00:27
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 17 в 14:07
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 17 в 11:27
Max индекс на топлината 15.4°C на 17 в 17:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.4 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 43.0 mm
Годишни Валежи 483.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 17.4°C на 18 в 17:24
Min. температура 7.8°C на 18 в 06:16
Max. влажност 96% на 18 в 06:37
Min. влажност 60% на 18 в 16:20
Max. атм. налягане 1012.9 mb на 18 в 09:02
Min. атм. налягане 1011.4 mb на 18 в 20:24
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 18 в 16:37
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 261°(З) на 18 в 14:16
Max индекс на топлината 17.4°C на 18 в 17:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.9 km/h
Усреднена посока навятъра 257° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 44.0 mm
Годишни Валежи 484.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 19 в 19:33
Max. температура 15.8°C на 19 в 14:26
Min. температура 8.3°C на 19 в 23:59
Max. влажност 96% на 19 в 04:30
Min. влажност 70% на 19 в 12:26
Max. атм. налягане 1011.4 mb на 19 в 00:05
Min. атм. налягане 1008.6 mb на 19 в 18:27
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 19 в 18:34
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 231°(ЮЗ) на 19 в 17:19
Max индекс на топлината 15.8°C на 19 в 14:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.7°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.2 km/h
Усреднена посока навятъра 263° (З)
Месечни валежи 44.2 mm
Годишни Валежи 484.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 20 в 12:10
Max. температура 16.4°C на 20 в 14:49
Min. температура 6.7°C на 20 в 04:06
Max. влажност 95% на 20 в 06:15
Min. влажност 59% на 20 в 15:20
Max. атм. налягане 1016.0 mb на 20 в 23:59
Min. атм. налягане 1009.7 mb на 20 в 00:16
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 20 в 14:49
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 20 в 17:01
Max индекс на топлината 16.4°C на 20 в 14:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 8.0°C
Усреднена атм. налягане 1018.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 44.2 mm
Годишни Валежи 484.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 21 в 17:14
Min. температура 6.7°C на 21 в 04:20
Max. влажност 93% на 21 в 05:58
Min. влажност 46% на 21 в 17:22
Max. атм. налягане 1019.8 mb на 21 в 14:12
Min. атм. налягане 1016.0 mb на 21 в 00:06
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 21 в 16:28
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 253°(ЗЮЗ) на 21 в 16:27
Max индекс на топлината 17.9°C на 21 в 17:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.9°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 179° (Ю)
Месечни валежи 44.2 mm
Годишни Валежи 484.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 19.9°C на 22 в 16:30
Min. температура 10.1°C на 22 в 00:42
Max. влажност 94% на 22 в 03:49
Min. влажност 60% на 22 в 17:06
Max. атм. налягане 1019.6 mb на 22 в 00:43
Min. атм. налягане 1014.7 mb на 22 в 19:46
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 22 в 13:13
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 161°(ЮЮИ) на 22 в 13:12
Max индекс на топлината 19.9°C на 22 в 16:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.4 km/h
Усреднена посока навятъра 104° (ИЮИ)
Месечни валежи 64.0 mm
Годишни Валежи 504.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 21:32
Max. температура 14.1°C на 23 в 00:05
Min. температура 10.8°C на 23 в 04:25
Max. влажност 97% на 23 в 23:59
Min. влажност 76% на 23 в 00:14
Max. атм. налягане 1015.3 mb на 23 в 01:53
Min. атм. налягане 1012.8 mb на 23 в 17:50
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 23 в 12:05
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 112°(ИЮИ) на 23 в 12:00
Max индекс на топлината 14.1°C на 23 в 00:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юни 2019 до днес 23
Усреднена температура 11.5°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1011.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.2 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 64.0 mm
Годишни Валежи 504.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 03 в 08:57
Max. температура 19.9°C на 22 в 16:30
Min. температура 1.6°C на 10 в 04:53
Max. влажност 99% на 04 в 03:07
Min. влажност 46% на 21 в 17:22
Max. атм. налягане 1025.1 mb на 11 в 03:15
Min. атм. налягане 997.2 mb на 02 в 16:00
Max скорост на вятъра 40.7 kmh от 244°(ЗЮЗ) на 02 в 18:20
Maxскорост на поривите 59.2 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 02 в 18:43
Max индекс на топлината 19.9°C на 22 в 16:30
Growing degrees days :62.2GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:12hrs ET :2.2 mm 928.0 W/mВ 5.5 uv
02 01:06hrs ET :2.5 mm 1044.0 W/mВ 5.2 uv
03 00:54hrs ET :2.4 mm 814.0 W/mВ 4.2 uv
04 00:00hrs ET :0.8 mm 327.0 W/mВ 2.0 uv
05 04:06hrs ET :2.5 mm 1085.0 W/mВ 5.3 uv
06 01:48hrs ET :2.2 mm 963.0 W/mВ 4.7 uv
07 02:12hrs ET :2.7 mm 937.0 W/mВ 3.7 uv
08 03:00hrs ET :2.8 mm 1176.0 W/mВ 5.5 uv
09 05:18hrs ET :3.2 mm 1158.0 W/mВ 5.4 uv
10 03:54hrs ET :2.5 mm 1220.0 W/mВ 5.1 uv
11 01:12hrs ET :2.4 mm 1004.0 W/mВ 5.8 uv
12 02:48hrs ET :3.7 mm 1111.0 W/mВ 6.1 uv
13 00:24hrs ET :2.0 mm 1148.0 W/mВ 6.0 uv
14 01:06hrs ET :2.1 mm 1127.0 W/mВ 4.9 uv
15 07:12hrs ET :3.2 mm 1018.0 W/mВ 5.5 uv
16 00:24hrs ET :1.5 mm 670.0 W/mВ 3.0 uv
17 00:36hrs ET :2.5 mm 802.0 W/mВ 5.4 uv
18 08:00hrs ET :3.5 mm 1034.0 W/mВ 6.2 uv
19 01:36hrs ET :2.7 mm 1151.0 W/mВ 6.4 uv
20 06:24hrs ET :3.9 mm 1165.0 W/mВ 6.1 uv
21 05:42hrs ET :3.9 mm 1060.0 W/mВ 6.6 uv
22 00:18hrs ET :2.7 mm 983.0 W/mВ 6.2 uv
23 00:00hrs ET :0.5 mm 158.0 W/mВ 1.2 uv


Превалявания Общо
06.0 mm на 1
05.0 mm на 2
03.8 mm на 3
08.8 mm на 4
00.4 mm на 5
04.0 mm на 6
01.4 mm на 8
00.8 mm на 9
01.4 mm на 10
02.8 mm на 14
01.0 mm на 15
06.4 mm на 16
01.2 mm на 17
01.0 mm на 19
00.2 mm на 20
19.8 mm на 23