^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20191 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1005.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.0 km/h
Усреднена посока навятъра 22° (ССИ)
Месечни валежи 4.2 mm
Годишни Валежи 941.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 01 в 00:27
Max. температура 13.8°C на 01 в 14:28
Min. температура 4.6°C на 01 в 00:00
Max. влажност 98% на 01 в 07:36
Min. влажност 69% на 01 в 14:29
Max. атм. налягане 1018.4 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 995.8 mb на 01 в 03:48
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 14:33
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 022°(ССИ) на 01 в 13:28
Max индекс на топлината 13.8°C на 01 в 14:28
24 Hour Graph of this day is not available (20191001.gif)2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.3°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.9 km/h
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 4.2 mm
Годишни Валежи 941.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 13.4°C на 02 в 13:32
Min. температура 4.0°C на 02 в 00:20
Max. влажност 95% на 02 в 02:41
Min. влажност 61% на 02 в 13:09
Max. атм. налягане 1023.0 mb на 02 в 14:33
Min. атм. налягане 1018.4 mb на 02 в 00:05
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 02 в 16:04
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 309°(СЗ) на 02 в 23:59
Max индекс на топлината 13.4°C на 02 в 13:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1004.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.3 km/h
Усреднена посока навятъра 214° (ЮЗ)
Месечни валежи 10.6 mm
Годишни Валежи 947.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 21:33
Max. температура 15.1°C на 03 в 14:56
Min. температура 6.8°C на 03 в 04:19
Max. влажност 97% на 03 в 15:27
Min. влажност 86% на 03 в 00:38
Max. атм. налягане 1019.9 mb на 03 в 00:01
Min. атм. налягане 996.6 mb на 03 в 16:06
Max скорост на вятъра 40.7 km/h на 03 в 22:25
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 03 в 21:34
Max индекс на топлината 15.1°C на 03 в 14:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.0 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 13.8 mm
Годишни Валежи 951.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 06:37
Max. температура 16.4°C на 04 в 17:53
Min. температура 11.2°C на 04 в 23:17
Max. влажност 96% на 04 в 23:59
Min. влажност 80% на 04 в 18:18
Max. атм. налягане 1010.4 mb на 04 в 21:29
Min. атм. налягане 996.7 mb на 04 в 01:50
Max скорост на вятъра 40.7 km/h на 04 в 01:54
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 229°(ЮЗ) на 04 в 00:48
Max индекс на топлината 16.4°C на 04 в 17:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 226° (ЮЗ)
Месечни валежи 19.4 mm
Годишни Валежи 956.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 13:56
Max. температура 15.8°C на 05 в 16:52
Min. температура 10.6°C на 05 в 23:59
Max. влажност 100% на 05 в 05:45
Min. влажност 86% на 05 в 16:59
Max. атм. налягане 1010.0 mb на 05 в 00:11
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 05 в 14:10
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 05 в 15:25
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 05 в 15:41
Max индекс на топлината 15.8°C на 05 в 16:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 27.2 mm
Годишни Валежи 964.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 06 в 23:34
Max. температура 14.5°C на 06 в 13:40
Min. температура 8.3°C на 06 в 08:25
Max. влажност 98% на 06 в 08:54
Min. влажност 73% на 06 в 13:50
Max. атм. налягане 1016.4 mb на 06 в 13:24
Min. атм. налягане 1006.9 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 23:42
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 188°(Ю) на 06 в 23:00
Max индекс на топлината 14.5°C на 06 в 13:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 11.7°C
Усреднена атм. налягане 1004.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 16.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.9 km/h
Усреднена посока навятъра 226° (ЮЗ)
Месечни валежи 31.0 mm
Годишни Валежи 968.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 23:16
Max. температура 15.7°C на 07 в 14:11
Min. температура 10.8°C на 07 в 00:04
Max. влажност 97% на 07 в 04:24
Min. влажност 81% на 07 в 14:45
Max. атм. налягане 1006.8 mb на 07 в 00:01
Min. атм. налягане 1002.3 mb на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 07 в 14:44
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 245°(ЗЮЗ) на 07 в 14:37
Max индекс на топлината 15.7°C на 07 в 14:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.9°C
Усреднена атм. налягане 1000.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 20.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 30.9 km/h
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 35.4 mm
Годишни Валежи 972.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 02:34
Max. температура 13.1°C на 08 в 15:18
Min. температура 9.4°C на 08 в 23:14
Max. влажност 94% на 08 в 12:53
Min. влажност 76% на 08 в 17:36
Max. атм. налягане 1002.4 mb на 08 в 00:16
Min. атм. налягане 999.3 mb на 08 в 12:23
Max скорост на вятъра 42.6 km/h на 08 в 12:31
Maxскорост на поривите 61.1 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 08 в 12:31
Max индекс на топлината 13.1°C на 08 в 15:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1002.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.4 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 40.4 mm
Годишни Валежи 977.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 09:59
Max. температура 12.9°C на 09 в 14:21
Min. температура 7.8°C на 09 в 06:23
Max. влажност 95% на 09 в 21:34
Min. влажност 81% на 09 в 14:38
Max. атм. налягане 1006.7 mb на 09 в 23:54
Min. атм. налягане 1001.2 mb на 09 в 02:11
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 09 в 15:40
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 261°(З) на 09 в 00:50
Max индекс на топлината 12.9°C на 09 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 1002.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 16.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 24.8 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 48.0 mm
Годишни Валежи 985.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 10 в 19:58
Max. температура 14.4°C на 10 в 15:12
Min. температура 9.4°C на 10 в 01:06
Max. влажност 98% на 10 в 08:57
Min. влажност 84% на 10 в 15:13
Max. атм. налягане 1007.2 mb на 10 в 03:19
Min. атм. налягане 998.7 mb на 10 в 19:40
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 10 в 12:58
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 225°(ЮЗ) на 10 в 13:18
Max индекс на топлината 14.4°C на 10 в 15:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.5 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 51.6 mm
Годишни Валежи 988.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 11 в 01:15
Max. температура 13.4°C на 11 в 13:09
Min. температура 8.1°C на 11 в 22:56
Max. влажност 93% на 11 в 01:47
Min. влажност 74% на 11 в 14:41
Max. атм. налягане 1002.9 mb на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 998.2 mb на 11 в 06:15
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 11 в 01:16
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 261°(З) на 11 в 01:10
Max индекс на топлината 13.4°C на 11 в 13:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1002.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.2 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 60.4 mm
Годишни Валежи 997.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 12 в 08:06
Max. температура 13.8°C на 12 в 14:06
Min. температура 4.1°C на 12 в 22:50
Max. влажност 99% на 12 в 04:50
Min. влажност 80% на 12 в 16:12
Max. атм. налягане 1003.6 mb на 12 в 10:47
Min. атм. налягане 1002.2 mb на 12 в 23:57
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 15:29
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 213°(ЮЮЗ) на 12 в 15:26
Max индекс на топлината 13.8°C на 12 в 14:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.9°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 1001.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.4 km/h
Усреднена посока навятъра 225° (ЮЗ)
Месечни валежи 61.6 mm
Годишни Валежи 998.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 14:14
Max. температура 13.4°C на 13 в 13:52
Min. температура 3.8°C на 13 в 06:12
Max. влажност 100% на 13 в 07:13
Min. влажност 75% на 13 в 16:18
Max. атм. налягане 1005.2 mb на 13 в 23:59
Min. атм. налягане 998.7 mb на 13 в 08:14
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 13 в 14:12
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 273°(З) на 13 в 14:12
Max индекс на топлината 13.4°C на 13 в 13:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 8.1°C
Усреднена атм. налягане 1002.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 339° (ССЗ)
Месечни валежи 84.8 mm
Годишни Валежи 1022.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 14 в 09:27
Max. температура 10.4°C на 14 в 22:36
Min. температура 6.3°C на 14 в 00:01
Max. влажност 98% на 14 в 23:59
Min. влажност 96% на 14 в 05:30
Max. атм. налягане 1005.3 mb на 14 в 01:25
Min. атм. налягане 1001.3 mb на 14 в 15:49
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 14 в 09:24
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 360°(С) на 14 в 12:32
Max индекс на топлината 10.4°C на 14 в 22:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 9.1°C
Усреднена атм. налягане 997.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 185° (Ю)
Месечни валежи 85.2 mm
Годишни Валежи 1022.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 19:07
Max. температура 13.0°C на 15 в 16:03
Min. температура 4.9°C на 15 в 08:00
Max. влажност 100% на 15 в 02:34
Min. влажност 88% на 15 в 15:39
Max. атм. налягане 1002.2 mb на 15 в 00:56
Min. атм. налягане 992.1 mb на 15 в 20:27
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 15 в 21:29
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 173°(Ю) на 15 в 19:09
Max индекс на топлината 13.0°C на 15 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.3°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 998.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.5 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 86.2 mm
Годишни Валежи 1023.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 13:07
Max. температура 13.1°C на 16 в 15:45
Min. температура 6.8°C на 16 в 08:42
Max. влажност 96% на 16 в 00:13
Min. влажност 75% на 16 в 16:12
Max. атм. налягане 1000.3 mb на 16 в 13:09
Min. атм. налягане 995.4 mb на 16 в 00:06
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 16 в 09:40
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 262°(З) на 16 в 13:06
Max индекс на топлината 13.1°C на 16 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 992.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.4 km/h
Усреднена посока навятъра 187° (Ю)
Месечни валежи 96.4 mm
Годишни Валежи 1033.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 17 в 21:27
Max. температура 12.4°C на 17 в 14:21
Min. температура 7.9°C на 17 в 22:46
Max. влажност 97% на 17 в 09:15
Min. влажност 74% на 17 в 16:03
Max. атм. налягане 996.9 mb на 17 в 00:01
Min. атм. налягане 990.1 mb на 17 в 23:58
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 17 в 17:24
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 183°(Ю) на 17 в 13:15
Max индекс на топлината 12.4°C на 17 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.6°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 992.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 238° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 101.6 mm
Годишни Валежи 1038.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 15:31
Max. температура 10.9°C на 18 в 15:30
Min. температура 7.6°C на 18 в 05:50
Max. влажност 98% на 18 в 13:33
Min. влажност 89% на 18 в 15:31
Max. атм. налягане 999.3 mb на 18 в 23:59
Min. атм. налягане 989.0 mb на 18 в 05:38
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 17 в 00:14
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 183°(Ю) на 18 в 00:24
Max индекс на топлината 10.9°C на 18 в 15:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.5°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1004.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.5 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 103.2 mm
Годишни Валежи 1040.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 19 в 19:01
Max. температура 13.0°C на 19 в 15:23
Min. температура 7.4°C на 19 в 05:40
Max. влажност 96% на 19 в 10:00
Min. влажност 74% на 19 в 15:55
Max. атм. налягане 1012.9 mb на 19 в 23:58
Min. атм. налягане 999.4 mb на 19 в 00:01
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 19 в 15:53
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 033°(ССИ) на 19 в 15:49
Max индекс на топлината 13.0°C на 19 в 15:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2019 до днес 19
Усреднена температура 10.5°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 8.9°C
Усреднена атм. налягане 1003.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.1 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 103.4 mm
Годишни Валежи 1040.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 12 в 08:06
Max. температура 16.4°C на 04 в 17:53
Min. температура 3.8°C на 13 в 06:12
Max. влажност 100% на 15 в 02:34
Min. влажност 61% на 02 в 13:09
Max. атм. налягане 1023.0 mb на 02 в 14:33
Min. атм. налягане 989.0 mb на 18 в 05:38
Max скорост на вятъра 42.6 kmh от 258°(ЗЮЗ) на 08 в 12:31
Maxскорост на поривите 75.9 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 04 в 00:47
Max индекс на топлината 16.4°C на 04 в 17:53
Growing degrees days :35.6GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 03:06hrs ET :1.2 mm 724.0 W/mВ 2.8 uv
02 00:00hrs ET :0.6 mm 376.0 W/mВ 2.5 uv
03 00:00hrs ET :0.9 mm 146.0 W/mВ 1.2 uv
04 00:54hrs ET :1.7 mm 631.0 W/mВ 3.0 uv
05 01:24hrs ET :0.7 mm 466.0 W/mВ 1.7 uv
06 00:06hrs ET :1.1 mm 462.0 W/mВ 2.2 uv
07 01:00hrs ET :1.5 mm 687.0 W/mВ 2.6 uv
08 01:12hrs ET :1.8 mm 657.0 W/mВ 2.2 uv
09 02:48hrs ET :1.3 mm 635.0 W/mВ 2.0 uv
10 00:00hrs ET :1.1 mm 292.0 W/mВ 1.6 uv
11 01:24hrs ET :1.5 mm 527.0 W/mВ 2.1 uv
12 03:12hrs ET :0.9 mm 691.0 W/mВ 2.0 uv
13 02:12hrs ET :0.8 mm 691.0 W/mВ 1.9 uv
14 00:00hrs ET :0.2 mm 288.0 W/mВ 1.1 uv
15 00:06hrs ET :0.6 mm 318.0 W/mВ 1.4 uv
16 03:00hrs ET :1.4 mm 582.0 W/mВ 1.7 uv
17 01:42hrs ET :1.3 mm 446.0 W/mВ 1.6 uv
18 01:18hrs ET :0.6 mm 561.0 W/mВ 1.6 uv
19 02:00hrs ET :0.9 mm 559.0 W/mВ 1.4 uv


Превалявания Общо
04.2 mm на 1
06.4 mm на 3
03.2 mm на 4
05.6 mm на 5
07.8 mm на 6
03.8 mm на 7
04.4 mm на 8
05.0 mm на 9
07.6 mm на 10
03.6 mm на 11
08.8 mm на 12
01.2 mm на 13
23.2 mm на 14
00.4 mm на 15
01.0 mm на 16
10.2 mm на 17
05.2 mm на 18
01.6 mm на 19