^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20181 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -3.1°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване -4.9°C
Усреднена атм. налягане 1006.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 24.6 km/h
Усреднена посока навятъра 31° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 255.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура -1.3°C на 01 в 21:45
Min. температура -5.1°C на 01 в 02:06
Max. влажност 92% на 01 в 00:00
Min. влажност 83% на 01 в 12:42
Max. атм. налягане 1017.1 mb на 01 в 00:03
Min. атм. налягане 997.7 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 01 в 22:52
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 044°(СИ) на 01 в 17:30
Max индекс на топлината -1.3°C на 01 в 21:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.3°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване -1.4°C
Усреднена атм. налягане 993.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.2 km/h
Усреднена посока навятъра 58° (ИСИ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 256.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 15:06
Max. температура 0.4°C на 02 в 13:27
Min. температура -1.7°C на 02 в 02:22
Max. влажност 96% на 02 в 04:26
Min. влажност 88% на 02 в 23:03
Max. атм. налягане 997.7 mb на 02 в 00:01
Min. атм. налягане 992.6 mb на 02 в 20:54
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 02 в 09:21
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 060°(ИСИ) на 02 в 05:29
Max индекс на топлината 0.4°C на 02 в 13:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.9°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване -0.4°C
Усреднена атм. налягане 990.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.0 km/h
Усреднена посока навятъра 63° (ИСИ)
Месечни валежи 2.0 mm
Годишни Валежи 257.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 12:46
Max. температура 1.9°C на 03 в 16:40
Min. температура -0.7°C на 03 в 02:38
Max. влажност 95% на 03 в 02:19
Min. влажност 88% на 03 в 09:37
Max. атм. налягане 993.0 mb на 03 в 00:09
Min. атм. налягане 989.7 mb на 03 в 15:49
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 03 в 11:41
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 065°(ИСИ) на 03 в 10:55
Max индекс на топлината 1.9°C на 03 в 16:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.5°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 0.7°C
Усреднена атм. налягане 986.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.5 km/h
Усреднена посока навятъра 28° (ССИ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 257.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 22:09
Max. температура 2.2°C на 04 в 14:42
Min. температура 0.8°C на 04 в 08:04
Max. влажност 98% на 04 в 06:41
Min. влажност 90% на 04 в 00:43
Max. атм. налягане 989.9 mb на 04 в 00:01
Min. атм. налягане 985.0 mb на 04 в 18:26
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 13:44
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 071°(ИСИ) на 04 в 00:20
Max индекс на топлината 2.2°C на 04 в 14:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.3°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 2.6°C
Усреднена атм. налягане 985.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.8 km/h
Усреднена посока навятъра 5° (С)
Месечни валежи 2.8 mm
Годишни Валежи 258.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 07:27
Max. температура 5.7°C на 05 в 15:40
Min. температура 1.7°C на 05 в 00:59
Max. влажност 98% на 05 в 10:12
Min. влажност 86% на 05 в 15:35
Max. атм. налягане 985.6 mb на 05 в 22:15
Min. атм. налягане 984.7 mb на 05 в 04:10
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 05 в 15:52
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 05°(С) на 05 в 15:51
Max индекс на топлината 5.7°C на 05 в 15:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 986.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.9 km/h
Усреднена посока навятъра 275° (З)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 258.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 22:43
Max. температура 8.2°C на 06 в 16:56
Min. температура 2.4°C на 06 в 00:33
Max. влажност 99% на 06 в 11:43
Min. влажност 78% на 06 в 17:08
Max. атм. налягане 988.9 mb на 06 в 23:57
Min. атм. налягане 984.6 mb на 06 в 05:23
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 22:41
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 273°(З) на 06 в 23:00
Max индекс на топлината 8.2°C на 06 в 16:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.1°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 1.9°C
Усреднена атм. налягане 990.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.1 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 4.4 mm
Годишни Валежи 259.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 07:10
Max. температура 8.5°C на 07 в 12:40
Min. температура 1.1°C на 07 в 23:51
Max. влажност 95% на 07 в 23:59
Min. влажност 63% на 07 в 12:03
Max. атм. налягане 991.6 mb на 07 в 12:47
Min. атм. налягане 988.6 mb на 07 в 02:44
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 07 в 11:48
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 280°(З) на 07 в 07:10
Max индекс на топлината 8.5°C на 07 в 12:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.4°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 2.2°C
Усреднена атм. налягане 994.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 272° (З)
Месечни валежи 6.0 mm
Годишни Валежи 261.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 10:08
Max. температура 10.5°C на 08 в 13:40
Min. температура -2.1°C на 08 в 23:24
Max. влажност 97% на 08 в 08:28
Min. влажност 66% на 08 в 16:48
Max. атм. налягане 1001.5 mb на 08 в 23:53
Min. атм. налягане 989.0 mb на 08 в 04:54
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 08 в 04:04
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 256°(ЗЮЗ) на 08 в 04:03
Max индекс на топлината 10.5°C на 08 в 13:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.1°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 0.7°C
Усреднена атм. налягане 997.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 33° (ССИ)
Месечни валежи 8.8 mm
Годишни Валежи 264.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 20:57
Max. температура 6.6°C на 09 в 14:41
Min. температура -3.0°C на 09 в 07:03
Max. влажност 98% на 09 в 08:51
Min. влажност 75% на 09 в 12:21
Max. атм. налягане 1001.8 mb на 09 в 00:54
Min. атм. налягане 989.1 mb на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 09 в 21:16
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 076°(ИСИ) на 09 в 19:04
Max индекс на топлината 6.6°C на 09 в 14:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.7°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 985.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 183° (Ю)
Месечни валежи 11.8 mm
Годишни Валежи 267.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 17:27
Max. температура 11.7°C на 10 в 16:30
Min. температура 2.8°C на 10 в 23:56
Max. влажност 99% на 10 в 13:58
Min. влажност 85% на 10 в 16:42
Max. атм. налягане 989.3 mb на 10 в 23:49
Min. атм. налягане 981.7 mb на 10 в 12:48
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 10 в 17:28
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 217°(ЮЗ) на 10 в 17:18
Max индекс на топлината 11.7°C на 10 в 16:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 988.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.7 km/h
Усреднена посока навятъра 206° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 267.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 03:44
Max. температура 12.1°C на 11 в 15:51
Min. температура 2.9°C на 11 в 00:01
Max. влажност 99% на 11 в 10:38
Min. влажност 75% на 11 в 17:04
Max. атм. налягане 989.6 mb на 11 в 08:31
Min. атм. налягане 987.4 mb на 11 в 16:42
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 11 в 17:52
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 198°(ЮЮЗ) на 11 в 11:35
Max индекс на топлината 12.1°C на 11 в 15:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 4.6°C
Усреднена атм. налягане 996.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 12.8 mm
Годишни Валежи 268.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 18:09
Max. температура 11.2°C на 12 в 11:49
Min. температура 2.4°C на 12 в 20:33
Max. влажност 97% на 12 в 08:42
Min. влажност 68% на 12 в 15:39
Max. атм. налягане 1004.6 mb на 12 в 23:49
Min. атм. налягане 989.4 mb на 12 в 00:28
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 12 в 16:00
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 294°(ЗСЗ) на 12 в 15:01
Max индекс на топлината 11.2°C на 12 в 11:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.1°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 4.0°C
Усреднена атм. налягане 1001.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.4 km/h
Усреднена посока навятъра 173° (Ю)
Месечни валежи 12.8 mm
Годишни Валежи 268.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 11.4°C на 13 в 14:36
Min. температура 0.0°C на 13 в 02:56
Max. влажност 98% на 13 в 08:32
Min. влажност 68% на 13 в 14:07
Max. атм. налягане 1005.3 mb на 13 в 06:50
Min. атм. налягане 993.0 mb на 13 в 23:56
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 13 в 13:05
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 184°(Ю) на 13 в 22:58
Max индекс на топлината 11.4°C на 13 в 14:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.2°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 981.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 22.1 km/h
Усреднена посока навятъра 150° (ЮЮИ)
Месечни валежи 18.8 mm
Годишни Валежи 274.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 14:30
Max. температура 10.0°C на 14 в 16:56
Min. температура 7.9°C на 14 в 22:50
Max. влажност 100% на 14 в 08:10
Min. влажност 89% на 14 в 18:26
Max. атм. налягане 993.0 mb на 14 в 00:04
Min. атм. налягане 975.4 mb на 14 в 15:05
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 13:14
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 146°(ЮИ) на 14 в 14:46
Max индекс на топлината 10.0°C на 14 в 16:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 6.9°C
Усреднена атм. налягане 979.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 145° (ЮИ)
Месечни валежи 28.6 mm
Годишни Валежи 284.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 21:57
Max. температура 13.2°C на 15 в 12:19
Min. температура 6.1°C на 15 в 23:59
Max. влажност 98% на 15 в 22:03
Min. влажност 70% на 15 в 12:26
Max. атм. налягане 986.2 mb на 15 в 23:57
Min. атм. налягане 977.1 mb на 15 в 03:47
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 15 в 12:36
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 133°(ЮИ) на 15 в 16:44
Max индекс на топлината 13.2°C на 15 в 12:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 5.4°C
Усреднена атм. налягане 993.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 130° (ЮИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 02:04
Max. температура 12.8°C на 16 в 12:36
Min. температура 2.4°C на 16 в 07:11
Max. влажност 100% на 16 в 04:28
Min. влажност 63% на 16 в 13:51
Max. атм. налягане 1003.3 mb на 16 в 23:57
Min. атм. налягане 986.2 mb на 16 в 00:01
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 16 в 15:50
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 117°(ИЮИ) на 16 в 15:46
Max индекс на топлината 12.8°C на 16 в 12:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 0.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.3 km/h
Усреднена посока навятъра 72° (ИСИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 5.9°C на 17 в 05:48
Min. температура -1.2°C на 17 в 23:59
Max. влажност 98% на 17 в 05:14
Min. влажност 60% на 17 в 17:33
Max. атм. налягане 1017.0 mb на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 1003.4 mb на 17 в 00:01
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 17 в 10:25
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 083°(И) на 17 в 14:50
Max индекс на топлината 5.9°C на 17 в 05:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.1°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване -4.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.7 km/h
Усреднена посока навятъра 33° (ССИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 2.7°C на 18 в 14:17
Min. температура -2.5°C на 18 в 07:12
Max. влажност 84% на 18 в 01:45
Min. влажност 63% на 18 в 11:29
Max. атм. налягане 1020.0 mb на 18 в 23:58
Min. атм. налягане 1016.3 mb на 18 в 14:45
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 18 в 11:49
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 078°(ИСИ) на 18 в 11:48
Max индекс на топлината 2.7°C на 18 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.1°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване -2.9°C
Усреднена атм. налягане 1024.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.3 km/h
Усреднена посока навятъра 35° (СИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 7.1°C на 19 в 16:44
Min. температура -1.5°C на 19 в 23:31
Max. влажност 85% на 19 в 23:35
Min. влажност 50% на 19 в 16:12
Max. атм. налягане 1031.4 mb на 19 в 23:57
Min. атм. налягане 1019.9 mb на 19 в 01:26
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 19 в 01:58
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 032°(ССИ) на 19 в 11:55
Max индекс на топлината 7.1°C на 19 в 16:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване -1.4°C
Усреднена атм. налягане 1034.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.0 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 9.2°C на 20 в 13:26
Min. температура -5.2°C на 20 в 07:16
Max. влажност 97% на 20 в 08:26
Min. влажност 53% на 20 в 17:02
Max. атм. налягане 1035.8 mb на 20 в 20:48
Min. атм. налягане 1031.1 mb на 20 в 00:22
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 20 в 16:32
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 20 в 15:57
Max индекс на топлината 9.2°C на 20 в 13:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2018 до днес 20
Усреднена температура 3.8°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 1.9°C
Усреднена атм. налягане 997.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.8 km/h
Усреднена посока навятъра 61° (ИСИ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 284.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 10:08
Max. температура 13.2°C на 15 в 12:19
Min. температура -5.2°C на 20 в 07:16
Max. влажност 100% на 16 в 04:28
Min. влажност 50% на 19 в 16:12
Max. атм. налягане 1035.8 mb на 20 в 20:48
Min. атм. налягане 975.4 mb на 14 в 15:05
Max скорост на вятъра 27.8 kmh от 132°(ЮИ) на 14 в 13:14
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 068°(ИСИ) на 02 в 05:29
Max индекс на топлината 13.2°C на 15 в 12:20
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:36hrs ET :0.6 mm 411.0 W/mВ 1.5 uv
02 00:00hrs ET :0.4 mm 183.0 W/mВ 1.0 uv
03 00:00hrs ET :0.4 mm 193.0 W/mВ 0.8 uv
04 00:00hrs ET :0.3 mm 98.0 W/mВ 0.6 uv
05 00:00hrs ET :0.5 mm 220.0 W/mВ 1.0 uv
06 01:18hrs ET :0.8 mm 438.0 W/mВ 1.2 uv
07 04:00hrs ET :1.2 mm 809.0 W/mВ 1.9 uv
08 02:42hrs ET :0.9 mm 722.0 W/mВ 1.8 uv
09 00:12hrs ET :0.6 mm 374.0 W/mВ 1.4 uv
10 01:06hrs ET :0.9 mm 499.0 W/mВ 1.2 uv
11 02:12hrs ET :1.0 mm 712.0 W/mВ 1.9 uv
12 00:42hrs ET :1.0 mm 608.0 W/mВ 1.7 uv
13 02:48hrs ET :1.3 mm 596.0 W/mВ 1.9 uv
14 00:00hrs ET :0.7 mm 213.0 W/mВ 0.8 uv
15 00:42hrs ET :0.9 mm 745.0 W/mВ 2.1 uv
16 03:54hrs ET :1.3 mm 846.0 W/mВ 2.2 uv
17 00:48hrs ET :0.8 mm 390.0 W/mВ 1.3 uv
18 00:30hrs ET :1.2 mm 838.0 W/mВ 2.3 uv
19 03:24hrs ET :1.6 mm 803.0 W/mВ 2.5 uv
20 06:48hrs ET :1.4 mm 670.0 W/mВ 2.3 uv


Превалявания Общо
00.8 mm на 2
01.2 mm на 3
00.4 mm на 4
00.4 mm на 5
00.4 mm на 6
01.2 mm на 7
01.6 mm на 8
02.8 mm на 9
03.0 mm на 10
00.2 mm на 11
00.8 mm на 12
06.0 mm на 14
09.8 mm на 15
00.2 mm на 16