^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юни 20171 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.7 km/h
Усреднена посока навятъра 204° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 2.6 mm
Годишни Валежи 347.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 17:42
Max. температура 15.5°C на 01 в 15:35
Min. температура 9.6°C на 01 в 23:48
Max. влажност 94% на 01 в 12:21
Min. влажност 80% на 01 в 01:15
Max. атм. налягане 1015.3 mb на 01 в 23:45
Min. атм. налягане 1012.4 mb на 01 в 06:19
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 16:29
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 233°(ЮЗ) на 01 в 17:36
Max индекс на топлината 15.5°C на 01 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1015.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.6 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 2.8 mm
Годишни Валежи 347.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 00:32
Max. температура 15.9°C на 02 в 13:33
Min. температура 8.3°C на 02 в 04:47
Max. влажност 93% на 02 в 02:53
Min. влажност 65% на 02 в 15:56
Max. атм. налягане 1016.1 mb на 02 в 15:00
Min. атм. налягане 1013.5 mb на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 02 в 13:18
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 02 в 12:35
Max индекс на топлината 15.9°C на 02 в 13:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.9 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 8.4 mm
Годишни Валежи 353.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 22:53
Max. температура 15.3°C на 03 в 14:54
Min. температура 8.5°C на 03 в 23:14
Max. влажност 94% на 03 в 06:59
Min. влажност 67% на 03 в 15:49
Max. атм. налягане 1013.5 mb на 03 в 00:01
Min. атм. налягане 1010.5 mb на 03 в 06:26
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 03 в 18:52
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 03 в 13:12
Max индекс на топлината 15.3°C на 03 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.7°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 8.1°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.5 km/h
Усреднена посока навятъра 232° (ЮЗ)
Месечни валежи 21.8 mm
Годишни Валежи 366.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 04 в 21:46
Max. температура 15.3°C на 04 в 12:24
Min. температура 8.2°C на 04 в 03:03
Max. влажност 97% на 04 в 22:05
Min. влажност 68% на 04 в 15:11
Max. атм. налягане 1012.3 mb на 04 в 10:41
Min. атм. налягане 1001.4 mb на 04 в 23:59
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 04 в 10:34
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 241°(ЗЮЗ) на 04 в 13:34
Max индекс на топлината 15.3°C на 04 в 12:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 9.3°C
Усреднена атм. налягане 998.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.7 km/h
Усреднена посока навятъра 272° (З)
Месечни валежи 22.0 mm
Годишни Валежи 367.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 12:30
Max. температура 15.2°C на 05 в 11:36
Min. температура 8.9°C на 05 в 05:47
Max. влажност 95% на 05 в 01:20
Min. влажност 71% на 05 в 15:04
Max. атм. налягане 1001.4 mb на 05 в 00:01
Min. атм. налягане 996.6 mb на 05 в 17:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 05 в 01:21
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 226°(ЮЗ) на 05 в 00:51
Max индекс на топлината 15.2°C на 05 в 12:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.5 km/h
Усреднена посока навятъра 288° (ЗСЗ)
Месечни валежи 22.8 mm
Годишни Валежи 367.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 13:52
Max. температура 16.5°C на 06 в 13:06
Min. температура 7.3°C на 06 в 03:05
Max. влажност 92% на 06 в 01:26
Min. влажност 60% на 06 в 17:06
Max. атм. налягане 1009.8 mb на 06 в 23:58
Min. атм. налягане 999.3 mb на 06 в 02:26
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 06 в 14:23
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 314°(СЗ) на 06 в 16:54
Max индекс на топлината 16.5°C на 06 в 13:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.7 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.0 mm
Годишни Валежи 373.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 21:17
Max. температура 14.7°C на 07 в 11:07
Min. температура 7.4°C на 07 в 04:55
Max. влажност 96% на 07 в 23:59
Min. влажност 75% на 07 в 12:09
Max. атм. налягане 1011.3 mb на 07 в 05:42
Min. атм. налягане 1003.9 mb на 07 в 19:23
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 07 в 21:28
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 232°(ЮЗ) на 07 в 19:05
Max индекс на топлината 14.6°C на 07 в 11:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.9°C
Усреднена атм. налягане 999.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.9 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 35.0 mm
Годишни Валежи 380.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 08 в 08:17
Max. температура 16.1°C на 08 в 15:15
Min. температура 10.7°C на 08 в 23:59
Max. влажност 97% на 08 в 09:45
Min. влажност 80% на 08 в 18:17
Max. атм. налягане 1004.1 mb на 08 в 00:17
Min. атм. налягане 998.0 mb на 08 в 11:12
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 08 в 16:23
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 235°(ЮЗ) на 08 в 17:18
Max индекс на топлината 15.9°C на 08 в 15:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1005.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.1 km/h
Усреднена посока навятъра 206° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 49.4 mm
Годишни Валежи 394.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 23:19
Max. температура 15.9°C на 09 в 12:53
Min. температура 9.8°C на 09 в 05:45
Max. влажност 95% на 09 в 23:59
Min. влажност 80% на 09 в 16:05
Max. атм. налягане 1008.2 mb на 09 в 15:07
Min. атм. налягане 1000.7 mb на 09 в 00:34
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 09 в 23:11
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 158°(ЮЮИ) на 09 в 22:59
Max индекс на топлината 15.8°C на 09 в 13:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.8°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1001.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 26.0 km/h
Усреднена посока навятъра 208° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 57.6 mm
Годишни Валежи 402.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 06:16
Max. температура 18.5°C на 10 в 11:30
Min. температура 11.9°C на 10 в 00:05
Max. влажност 98% на 10 в 08:29
Min. влажност 76% на 10 в 13:18
Max. атм. налягане 1004.0 mb на 10 в 22:07
Min. атм. налягане 999.8 mb на 10 в 03:38
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 10 в 16:55
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 231°(ЮЗ) на 10 в 16:44
Max индекс на топлината 18.4°C на 10 в 11:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1004.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 20.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 30.7 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЮЗ)
Месечни валежи 62.2 mm
Годишни Валежи 407.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 22:19
Max. температура 14.0°C на 11 в 16:33
Min. температура 11.2°C на 11 в 08:03
Max. влажност 94% на 11 в 16:20
Min. влажност 86% на 11 в 17:54
Max. атм. налягане 1010.5 mb на 11 в 23:56
Min. атм. налягане 1002.0 mb на 11 в 05:31
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 11 в 16:52
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 11 в 16:24
Max индекс на топлината 14.0°C на 11 в 16:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1015.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.5 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 63.4 mm
Годишни Валежи 408.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 05:49
Max. температура 14.8°C на 12 в 14:49
Min. температура 10.9°C на 12 в 06:18
Max. влажност 95% на 12 в 23:58
Min. влажност 81% на 12 в 12:09
Max. атм. налягане 1017.8 mb на 12 в 16:37
Min. атм. налягане 1010.4 mb на 12 в 00:14
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 12 в 02:11
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 270°(З) на 12 в 01:20
Max индекс на топлината 14.7°C на 12 в 15:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.2°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 1016.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.4 km/h
Усреднена посока навятъра 226° (ЮЗ)
Месечни валежи 66.2 mm
Годишни Валежи 411.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 06:53
Max. температура 17.8°C на 13 в 13:15
Min. температура 12.3°C на 13 в 00:05
Max. влажност 97% на 13 в 08:21
Min. влажност 74% на 13 в 18:37
Max. атм. налягане 1016.9 mb на 13 в 00:14
Min. атм. налягане 1014.9 mb на 13 в 23:52
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 13 в 16:37
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 222°(ЮЗ) на 13 в 16:32
Max индекс на топлината 17.7°C на 13 в 13:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 11.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.8 km/h
Усреднена посока навятъра 185° (Ю)
Месечни валежи 70.6 mm
Годишни Валежи 415.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 14 в 21:05
Max. температура 18.5°C на 14 в 12:13
Min. температура 11.9°C на 14 в 03:28
Max. влажност 95% на 14 в 23:54
Min. влажност 73% на 14 в 15:02
Max. атм. налягане 1015.1 mb на 14 в 00:55
Min. атм. налягане 1006.5 mb на 14 в 21:35
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 14 в 21:36
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 224°(ЮЗ) на 14 в 23:18
Max индекс на топлината 18.5°C на 14 в 12:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.1°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 11.2°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.7 km/h
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 72.6 mm
Годишни Валежи 417.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 11:00
Max. температура 15.4°C на 15 в 14:37
Min. температура 11.5°C на 15 в 07:45
Max. влажност 94% на 15 в 02:00
Min. влажност 78% на 15 в 16:19
Max. атм. налягане 1018.8 mb на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 1007.2 mb на 15 в 00:46
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 15 в 13:40
Maxскорост на поривите 50.0 km/h от 236°(ЮЗ) на 15 в 13:15
Max индекс на топлината 15.4°C на 15 в 14:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.0°C
Усреднена атм. налягане 1022.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.0 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 73.4 mm
Годишни Валежи 418.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 09:56
Max. температура 16.6°C на 16 в 17:15
Min. температура 12.7°C на 16 в 04:44
Max. влажност 96% на 16 в 14:36
Min. влажност 90% на 16 в 19:51
Max. атм. налягане 1026.1 mb на 16 в 22:43
Min. атм. налягане 1018.8 mb на 16 в 00:14
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 16 в 06:27
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 16 в 15:11
Max индекс на топлината 16.5°C на 16 в 17:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 13.1°C
Усреднена атм. налягане 1025.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.6 km/h
Усреднена посока навятъра 235° (ЮЗ)
Месечни валежи 73.4 mm
Годишни Валежи 418.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 18.6°C на 17 в 14:55
Min. температура 12.6°C на 17 в 05:34
Max. влажност 100% на 17 в 07:05
Min. влажност 82% на 17 в 17:18
Max. атм. налягане 1026.4 mb на 17 в 13:06
Min. атм. налягане 1024.9 mb на 17 в 05:24
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 17 в 14:01
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 17 в 13:56
Max индекс на топлината 18.6°C на 17 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1023.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.7 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 73.4 mm
Годишни Валежи 418.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 22.2°C на 18 в 17:25
Min. температура 12.6°C на 18 в 23:57
Max. влажност 96% на 18 в 10:46
Min. влажност 58% на 18 в 17:22
Max. атм. налягане 1025.8 mb на 18 в 00:03
Min. атм. налягане 1021.3 mb на 18 в 21:04
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 18 в 15:41
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 253°(ЗЮЗ) на 18 в 15:40
Max индекс на топлината 24.5°C на 18 в 17:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 352° (С)
Месечни валежи 73.4 mm
Годишни Валежи 418.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 22.1°C на 19 в 14:13
Min. температура 9.2°C на 19 в 05:23
Max. влажност 94% на 19 в 07:12
Min. влажност 72% на 19 в 17:24
Max. атм. налягане 1022.3 mb на 19 в 23:11
Min. атм. налягане 1020.4 mb на 19 в 17:15
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 19 в 19:06
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 011°(С) на 19 в 19:05
Max индекс на топлината 23.1°C на 19 в 17:05
24 Hour Graph of this day is not available (20170619.gif)20 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.4°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 14.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 32° (ССИ)
Месечни валежи 73.4 mm
Годишни Валежи 418.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:58
Max. температура 24.2°C на 20 в 17:19
Min. температура 11.7°C на 20 в 00:31
Max. влажност 92% на 20 в 05:22
Min. влажност 73% на 20 в 17:38
Max. атм. налягане 1022.3 mb на 20 в 00:42
Min. атм. налягане 1014.3 mb на 20 в 20:18
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 20 в 11:07
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 050°(СИ) на 20 в 09:27
Max индекс на топлината 25.0°C на 20 в 17:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 250° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 73.8 mm
Годишни Валежи 418.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 21 в 07:27
Max. температура 19.7°C на 21 в 16:48
Min. температура 13.6°C на 21 в 23:59
Max. влажност 94% на 21 в 08:58
Min. влажност 78% на 21 в 18:21
Max. атм. налягане 1014.8 mb на 21 в 00:35
Min. атм. налягане 1010.5 mb на 21 в 18:34
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 21 в 06:10
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 21 в 06:09
Max индекс на топлината 19.7°C на 21 в 16:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.8 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 74.6 mm
Годишни Валежи 419.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 22 в 23:36
Max. температура 14.5°C на 22 в 13:50
Min. температура 10.7°C на 22 в 05:52
Max. влажност 95% на 22 в 23:59
Min. влажност 76% на 22 в 14:02
Max. атм. налягане 1014.6 mb на 22 в 12:31
Min. атм. налягане 1010.2 mb на 22 в 23:03
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 22 в 23:29
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 224°(ЮЗ) на 22 в 23:28
Max индекс на топлината 14.5°C на 22 в 13:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.9 km/h
Усреднена посока навятъра 247° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 80.8 mm
Годишни Валежи 425.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 09:29
Max. температура 16.7°C на 23 в 16:23
Min. температура 11.8°C на 23 в 23:59
Max. влажност 96% на 23 в 12:01
Min. влажност 84% на 23 в 19:18
Max. атм. налягане 1014.1 mb на 23 в 22:44
Min. атм. налягане 1009.3 mb на 23 в 05:53
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 23 в 03:12
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 228°(ЮЗ) на 23 в 00:36
Max индекс на топлината 16.7°C на 23 в 16:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 81.8 mm
Годишни Валежи 426.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 24 в 21:54
Max. температура 16.4°C на 24 в 13:17
Min. температура 11.3°C на 24 в 20:52
Max. влажност 96% на 24 в 08:55
Min. влажност 72% на 24 в 14:18
Max. атм. налягане 1014.3 mb на 24 в 13:03
Min. атм. налягане 1011.2 mb на 24 в 23:59
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 24 в 16:46
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 24 в 14:47
Max индекс на топлината 16.3°C на 24 в 13:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 10.1°C
Усреднена атм. налягане 1013.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.9 km/h
Усреднена посока навятъра 290° (ЗСЗ)
Месечни валежи 84.4 mm
Годишни Валежи 429.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 25 в 07:02
Max. температура 16.8°C на 25 в 14:40
Min. температура 9.1°C на 25 в 23:13
Max. влажност 96% на 25 в 10:07
Min. влажност 67% на 25 в 16:05
Max. атм. налягане 1016.0 mb на 25 в 23:31
Min. атм. налягане 1010.3 mb на 25 в 02:06
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 25 в 14:20
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 277°(З) на 25 в 14:19
Max индекс на топлината 16.7°C на 25 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 104.8 mm
Годишни Валежи 449.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 26 в 22:47
Max. температура 14.8°C на 26 в 12:00
Min. температура 6.4°C на 26 в 03:40
Max. влажност 96% на 26 в 23:59
Min. влажност 79% на 26 в 11:19
Max. атм. налягане 1016.1 mb на 26 в 01:10
Min. атм. налягане 1006.7 mb на 26 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 26 в 13:28
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 259°(З) на 26 в 17:04
Max индекс на топлината 14.7°C на 26 в 12:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня27 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1002.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.3 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 107.2 mm
Годишни Валежи 452.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 27 в 06:12
Max. температура 17.8°C на 27 в 12:51
Min. температура 12.6°C на 27 в 22:48
Max. влажност 97% на 27 в 09:34
Min. влажност 83% на 27 в 17:29
Max. атм. налягане 1006.7 mb на 27 в 00:04
Min. атм. налягане 1000.9 mb на 27 в 19:16
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 27 в 16:49
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 236°(ЮЗ) на 27 в 14:59
Max индекс на топлината 17.7°C на 27 в 12:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юни 2017 до днес 27
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.9 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 107.4 mm
Годишни Валежи 452.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 08 в 08:17
Max. температура 24.2°C на 20 в 17:19
Min. температура 6.4°C на 26 в 03:40
Max. влажност 100% на 17 в 07:05
Min. влажност 58% на 18 в 17:22
Max. атм. налягане 1026.4 mb на 17 в 13:06
Min. атм. налягане 996.6 mb на 05 в 17:59
Max скорост на вятъра 35.2 kmh от 237°(ЗЮЗ) на 11 в 16:52
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 11 в 16:24
Max индекс на топлината 25.0°C на 20 в 17:28
Growing degrees days :109.8GDD
Corn growing degrees days:323.5 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:24hrs ET :2.0 mm 520.0 W/mВ 4.8 uv
02 06:48hrs ET :3.7 mm 1150.0 W/mВ 6.8 uv
03 02:42hrs ET :2.8 mm 1127.0 W/mВ 6.7 uv
04 01:54hrs ET :2.8 mm 1204.0 W/mВ 6.9 uv
05 00:54hrs ET :2.3 mm 752.0 W/mВ 4.5 uv
06 05:18hrs ET :3.6 mm 1195.0 W/mВ 6.9 uv
07 00:24hrs ET :1.7 mm 403.0 W/mВ 3.3 uv
08 02:24hrs ET :2.4 mm 1053.0 W/mВ 6.8 uv
09 00:24hrs ET :2.0 mm 568.0 W/mВ 4.7 uv
10 02:54hrs ET :3.2 mm 1093.0 W/mВ 8.5 uv
11 00:12hrs ET :1.9 mm 891.0 W/mВ 4.5 uv
12 00:06hrs ET :2.0 mm 715.0 W/mВ 5.2 uv
13 02:54hrs ET :3.9 mm 1051.0 W/mВ 8.0 uv
14 00:36hrs ET :3.2 mm 904.0 W/mВ 7.6 uv
15 01:06hrs ET :2.8 mm 937.0 W/mВ 6.6 uv
16 00:00hrs ET :1.5 mm 392.0 W/mВ 4.2 uv
17 05:42hrs ET :3.6 mm 1071.0 W/mВ 8.0 uv
18 08:00hrs ET :4.5 mm 958.0 W/mВ 7.8 uv
19 06:06hrs ET :3.7 mm 1139.0 W/mВ 8.2 uv
20 03:00hrs ET :3.9 mm 944.0 W/mВ 7.2 uv
21 00:48hrs ET :2.3 mm 932.0 W/mВ 5.4 uv
22 00:00hrs ET :1.9 mm 506.0 W/mВ 4.5 uv
23 01:06hrs ET :2.5 mm 860.0 W/mВ 7.9 uv
24 01:18hrs ET :3.0 mm 1223.0 W/mВ 8.3 uv
25 00:30hrs ET :2.3 mm 1292.0 W/mВ 8.0 uv
26 00:00hrs ET :1.3 mm 350.0 W/mВ 3.1 uv
27 01:06hrs ET :2.8 mm 912.0 W/mВ 6.7 uv


Превалявания Общо
02.6 mm на 1
00.2 mm на 2
05.6 mm на 3
13.4 mm на 4
00.2 mm на 5
00.8 mm на 6
05.2 mm на 7
07.0 mm на 8
14.4 mm на 9
08.2 mm на 10
04.6 mm на 11
01.2 mm на 12
02.8 mm на 13
04.4 mm на 14
02.0 mm на 15
00.8 mm на 16
00.4 mm на 21
00.8 mm на 22
06.2 mm на 23
01.0 mm на 24
02.6 mm на 25
20.4 mm на 26
02.4 mm на 27