^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20181 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 1012.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.2 km/h
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 13.2 mm
Годишни Валежи 534.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 21:16
Max. температура 17.1°C на 01 в 14:59
Min. температура 13.1°C на 01 в 01:08
Max. влажност 99% на 01 в 14:52
Min. влажност 89% на 01 в 00:07
Max. атм. налягане 1014.2 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1010.7 mb на 01 в 14:29
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 17:35
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 233°(ЮЗ) на 01 в 17:59
Max индекс на топлината 17.0°C на 01 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.7°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 16.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.9 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 16.4 mm
Годишни Валежи 537.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 22:20
Max. температура 18.7°C на 02 в 16:31
Min. температура 15.7°C на 02 в 07:04
Max. влажност 98% на 02 в 23:59
Min. влажност 96% на 02 в 18:42
Max. атм. налягане 1021.1 mb на 02 в 23:50
Min. атм. налягане 1014.2 mb на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 02 в 18:34
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 235°(ЮЗ) на 02 в 18:41
Max индекс на топлината 18.7°C на 02 в 16:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1023.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 16.6 mm
Годишни Валежи 537.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 08:40
Max. температура 20.2°C на 03 в 15:49
Min. температура 14.4°C на 03 в 23:59
Max. влажност 100% на 03 в 06:31
Min. влажност 79% на 03 в 19:10
Max. атм. налягане 1026.2 mb на 03 в 23:40
Min. атм. налягане 1021.1 mb на 03 в 00:08
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 03 в 17:00
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 262°(З) на 03 в 17:31
Max индекс на топлината 21.2°C на 03 в 15:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.1°C
Усреднена атм. налягане 1026.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.5 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 16.6 mm
Годишни Валежи 537.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 19.9°C на 04 в 17:56
Min. температура 12.1°C на 04 в 23:59
Max. влажност 96% на 04 в 04:39
Min. влажност 66% на 04 в 17:57
Max. атм. налягане 1027.9 mb на 04 в 12:47
Min. атм. налягане 1025.8 mb на 04 в 04:19
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 04 в 19:42
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 270°(З) на 04 в 17:33
Max индекс на топлината 19.9°C на 04 в 17:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1022.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 245° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 16.6 mm
Годишни Валежи 537.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 19.1°C на 05 в 14:23
Min. температура 10.8°C на 05 в 06:48
Max. влажност 96% на 05 в 07:42
Min. влажност 71% на 05 в 15:25
Max. атм. налягане 1026.6 mb на 05 в 00:40
Min. атм. налягане 1017.6 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 05 в 16:51
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 246°(ЗЮЗ) на 05 в 14:22
Max индекс на топлината 19.1°C на 05 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.5°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.9 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 17.8 mm
Годишни Валежи 539.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 05:49
Max. температура 17.3°C на 06 в 10:13
Min. температура 12.7°C на 06 в 23:21
Max. влажност 98% на 06 в 10:14
Min. влажност 78% на 06 в 18:08
Max. атм. налягане 1017.5 mb на 06 в 00:02
Min. атм. налягане 1012.3 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 06 в 03:25
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 234°(ЮЗ) на 06 в 03:16
Max индекс на топлината 17.3°C на 06 в 10:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 247° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 21.2 mm
Годишни Валежи 542.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 21:34
Max. температура 16.7°C на 07 в 14:44
Min. температура 11.1°C на 07 в 06:07
Max. влажност 96% на 07 в 23:59
Min. влажност 59% на 07 в 14:25
Max. атм. налягане 1012.3 mb на 07 в 00:15
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 07 в 21:22
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 07 в 13:24
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 07 в 18:16
Max индекс на топлината 16.7°C на 07 в 14:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 263° (З)
Месечни валежи 24.2 mm
Годишни Валежи 545.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 23:50
Max. температура 16.6°C на 08 в 15:40
Min. температура 9.4°C на 08 в 23:44
Max. влажност 96% на 08 в 04:54
Min. влажност 61% на 08 в 18:05
Max. атм. налягане 1013.3 mb на 08 в 21:50
Min. атм. налягане 1006.5 mb на 08 в 01:38
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 08 в 15:16
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 267°(З) на 08 в 16:16
Max индекс на топлината 16.6°C на 08 в 15:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 27.8 mm
Годишни Валежи 549.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 10:31
Max. температура 16.8°C на 09 в 16:43
Min. температура 8.3°C на 09 в 06:40
Max. влажност 97% на 09 в 08:44
Min. влажност 62% на 09 в 17:35
Max. атм. налягане 1015.1 mb на 09 в 23:20
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 09 в 03:40
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 09 в 15:19
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 268°(З) на 09 в 18:29
Max индекс на топлината 16.8°C на 09 в 16:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 305° (СЗ)
Месечни валежи 27.8 mm
Годишни Валежи 549.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 18.4°C на 10 в 14:25
Min. температура 7.3°C на 10 в 23:59
Max. влажност 96% на 10 в 07:22
Min. влажност 53% на 10 в 16:53
Max. атм. налягане 1020.9 mb на 10 в 22:44
Min. атм. налягане 1014.7 mb на 10 в 04:41
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 10 в 19:13
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 302°(ЗСЗ) на 10 в 11:39
Max индекс на топлината 18.4°C на 10 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.3°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 216° (ЮЗ)
Месечни валежи 32.0 mm
Годишни Валежи 553.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 21:40
Max. температура 19.8°C на 11 в 15:07
Min. температура 5.1°C на 11 в 05:17
Max. влажност 100% на 11 в 03:52
Min. влажност 84% на 11 в 13:21
Max. атм. налягане 1020.7 mb на 11 в 00:01
Min. атм. налягане 1006.9 mb на 11 в 20:31
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 11 в 20:51
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 11 в 19:33
Max индекс на топлината 19.8°C на 11 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 14.2°C
Усреднена атм. налягане 1006.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.2 km/h
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 34.6 mm
Годишни Валежи 555.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 19:51
Max. температура 19.4°C на 12 в 17:32
Min. температура 11.2°C на 12 в 06:42
Max. влажност 98% на 12 в 09:25
Min. влажност 79% на 12 в 17:36
Max. атм. налягане 1007.8 mb на 12 в 23:55
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 12 в 05:05
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 11 в 00:52
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 235°(ЮЗ) на 12 в 00:49
Max индекс на топлината 19.4°C на 12 в 17:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 247° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 34.6 mm
Годишни Валежи 555.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 18.9°C на 13 в 14:34
Min. температура 12.4°C на 13 в 02:47
Max. влажност 98% на 13 в 03:29
Min. влажност 77% на 13 в 17:01
Max. атм. налягане 1013.7 mb на 13 в 23:55
Min. атм. налягане 1007.7 mb на 13 в 00:04
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 13 в 17:01
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 13 в 17:00
Max индекс на топлината 18.9°C на 13 в 14:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.1 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 560.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 23:57
Max. температура 16.4°C на 14 в 10:49
Min. температура 14.7°C на 14 в 07:08
Max. влажност 98% на 14 в 23:59
Min. влажност 95% на 14 в 10:24
Max. атм. налягане 1015.3 mb на 14 в 15:05
Min. атм. налягане 1012.8 mb на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 10:22
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 14 в 10:13
Max индекс на топлината 16.4°C на 14 в 10:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1010.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.9 km/h
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 42.6 mm
Годишни Валежи 563.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 15 в 18:49
Max. температура 19.3°C на 15 в 13:34
Min. температура 11.4°C на 15 в 21:38
Max. влажност 98% на 15 в 03:18
Min. влажност 72% на 15 в 14:44
Max. атм. налягане 1012.8 mb на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 1007.4 mb на 15 в 18:47
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 15 в 11:09
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 243°(ЗЮЗ) на 15 в 12:53
Max индекс на топлината 19.3°C на 15 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2018 до днес 15
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 12.9°C
Усреднена атм. налягане 1014.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.3 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 42.6 mm
Годишни Валежи 563.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 21:34
Max. температура 20.2°C на 03 в 15:49
Min. температура 5.1°C на 11 в 05:17
Max. влажност 100% на 11 в 03:52
Min. влажност 53% на 10 в 16:53
Max. атм. налягане 1027.9 mb на 04 в 12:47
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 12 в 05:05
Max скорост на вятъра 27.8 kmh от 245°(ЗЮЗ) на 14 в 10:22
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 14 в 10:13
Max индекс на топлината 21.2°C на 03 в 15:48
Growing degrees days :77.1GDD
Corn growing degrees days:324.8 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:00hrs ET :1.0 mm 236.0 W/mВ 1.9 uv
02 00:00hrs ET :1.8 mm 396.0 W/mВ 3.1 uv
03 03:54hrs ET :3.2 mm 998.0 W/mВ 6.0 uv
04 01:54hrs ET :2.4 mm 722.0 W/mВ 3.5 uv
05 01:36hrs ET :2.4 mm 1136.0 W/mВ 6.9 uv
06 00:30hrs ET :1.3 mm 517.0 W/mВ 3.1 uv
07 00:42hrs ET :2.4 mm 905.0 W/mВ 5.3 uv
08 05:06hrs ET :3.2 mm 965.0 W/mВ 4.7 uv
09 03:12hrs ET :2.8 mm 977.0 W/mВ 5.2 uv
10 02:42hrs ET :2.5 mm 991.0 W/mВ 5.0 uv
11 00:06hrs ET :1.1 mm 376.0 W/mВ 2.6 uv
12 00:24hrs ET :1.1 mm 937.0 W/mВ 5.1 uv
13 01:24hrs ET :2.0 mm 1042.0 W/mВ 5.7 uv
14 00:00hrs ET :1.1 mm 420.0 W/mВ 3.3 uv
15 01:24hrs ET :2.5 mm 944.0 W/mВ 4.9 uv


Превалявания Общо
13.2 mm на 1
03.2 mm на 2
00.2 mm на 3
01.2 mm на 6
03.4 mm на 7
03.0 mm на 8
03.6 mm на 9
04.2 mm на 11
02.6 mm на 12
04.2 mm на 14
03.8 mm на 15