^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20201 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.6°C
Усреднена атм. налягане 1005.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.9 km/h
Усреднена посока навятъра 252° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 17.8 mm
Годишни Валежи 577.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 01 в 13:44
Max. температура 15.8°C на 01 в 17:15
Min. температура 10.4°C на 01 в 06:57
Max. влажност 96% на 01 в 08:04
Min. влажност 79% на 01 в 10:17
Max. атм. налягане 1009.8 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1003.3 mb на 01 в 05:06
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 01 в 16:21
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 311°(СЗ) на 01 в 22:54
Max индекс на топлината 15.8°C на 01 в 17:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.1°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.8 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.4 mm
Годишни Валежи 579.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 23:50
Max. температура 17.8°C на 02 в 13:51
Min. температура 10.1°C на 02 в 05:47
Max. влажност 95% на 02 в 23:59
Min. влажност 54% на 02 в 13:57
Max. атм. налягане 1014.7 mb на 02 в 15:38
Min. атм. налягане 1009.8 mb на 02 в 00:06
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 02 в 23:59
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 227°(ЮЗ) на 02 в 23:41
Max индекс на топлината 17.8°C на 02 в 13:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1006.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.5 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 51.8 mm
Годишни Валежи 611.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 21:38
Max. температура 15.1°C на 03 в 16:57
Min. температура 11.1°C на 03 в 00:35
Max. влажност 98% на 03 в 23:59
Min. влажност 95% на 03 в 00:39
Max. атм. налягане 1011.0 mb на 03 в 00:02
Min. атм. налягане 1004.5 mb на 03 в 20:55
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 03 в 03:33
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 224°(ЮЗ) на 03 в 01:54
Max индекс на топлината 15.1°C на 03 в 16:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1003.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.4 km/h
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 56.2 mm
Годишни Валежи 615.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 23:07
Max. температура 15.4°C на 04 в 13:58
Min. температура 12.8°C на 04 в 06:12
Max. влажност 98% на 04 в 21:21
Min. влажност 96% на 04 в 23:59
Max. атм. налягане 1006.0 mb на 04 в 12:42
Min. атм. налягане 999.0 mb на 04 в 21:42
Max скорост на вятъра 37.0 km/h на 04 в 22:34
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 277°(З) на 04 в 23:15
Max индекс на топлината 15.4°C на 04 в 13:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1009.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 27.6 km/h
Усреднена посока навятъра 265° (З)
Месечни валежи 57.0 mm
Годишни Валежи 616.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 15:56
Max. температура 14.6°C на 05 в 16:55
Min. температура 10.4°C на 05 в 04:22
Max. влажност 95% на 05 в 00:23
Min. влажност 70% на 05 в 12:04
Max. атм. налягане 1017.3 mb на 05 в 23:59
Min. атм. налягане 1002.1 mb на 05 в 00:01
Max скорост на вятъра 38.9 km/h на 05 в 11:36
Maxскорост на поривите 59.2 km/h от 261°(З) на 05 в 11:36
Max индекс на топлината 14.6°C на 05 в 16:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.2°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1023.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.4 km/h
Усреднена посока навятъра 263° (З)
Месечни валежи 57.0 mm
Годишни Валежи 616.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 18.2°C на 06 в 15:00
Min. температура 9.7°C на 06 в 04:58
Max. влажност 91% на 06 в 07:56
Min. влажност 60% на 06 в 15:18
Max. атм. налягане 1025.5 mb на 06 в 17:20
Min. атм. налягане 1017.3 mb на 06 в 00:03
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 05 в 00:19
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 279°(З) на 06 в 00:28
Max индекс на топлината 18.2°C на 06 в 15:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 11.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 78.0 mm
Годишни Валежи 637.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 11:40
Max. температура 15.4°C на 07 в 12:45
Min. температура 10.3°C на 07 в 04:25
Max. влажност 98% на 07 в 11:23
Min. влажност 88% на 07 в 02:08
Max. атм. налягане 1023.5 mb на 07 в 00:09
Min. атм. налягане 1013.3 mb на 07 в 12:05
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 07 в 15:24
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 07 в 15:10
Max индекс на топлината 15.4°C на 07 в 12:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 1012.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 320° (СЗ)
Месечни валежи 93.2 mm
Годишни Валежи 652.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 21:53
Max. температура 14.2°C на 08 в 15:09
Min. температура 10.7°C на 08 в 23:59
Max. влажност 100% на 08 в 10:21
Min. влажност 97% на 08 в 17:21
Max. атм. налягане 1014.9 mb на 08 в 06:36
Min. атм. налягане 1009.6 mb на 08 в 20:32
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 08 в 23:34
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 341°(ССЗ) на 08 в 21:11
Max индекс на топлината 14.2°C на 08 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.7 km/h
Усреднена посока навятъра 353° (С)
Месечни валежи 93.4 mm
Годишни Валежи 653.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 03:11
Max. температура 17.1°C на 09 в 15:49
Min. температура 9.1°C на 09 в 23:58
Max. влажност 100% на 09 в 06:22
Min. влажност 59% на 09 в 15:50
Max. атм. налягане 1021.1 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 1011.5 mb на 09 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 09 в 12:32
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 342°(ССЗ) на 09 в 18:23
Max индекс на топлината 17.1°C на 09 в 15:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 335° (ССЗ)
Месечни валежи 93.6 mm
Годишни Валежи 653.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 10:34
Max. температура 17.6°C на 10 в 13:49
Min. температура 7.3°C на 10 в 23:46
Max. влажност 93% на 10 в 23:59
Min. влажност 58% на 10 в 13:53
Max. атм. налягане 1027.6 mb на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 1021.1 mb на 10 в 00:08
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 10 в 17:37
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 331°(ССЗ) на 10 в 18:57
Max индекс на топлината 17.6°C на 10 в 13:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1028.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.4 km/h
Усреднена посока навятъра 252° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 93.6 mm
Годишни Валежи 653.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 11 в 15:22
Min. температура 4.4°C на 11 в 06:03
Max. влажност 97% на 11 в 07:53
Min. влажност 57% на 11 в 17:31
Max. атм. налягане 1028.8 mb на 11 в 12:36
Min. атм. налягане 1027.4 mb на 11 в 20:29
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 11 в 16:38
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 218°(ЮЗ) на 11 в 14:34
Max индекс на топлината 17.9°C на 11 в 15:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1024.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 216° (ЮЗ)
Месечни валежи 103.4 mm
Годишни Валежи 663.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 23:28
Max. температура 15.6°C на 12 в 15:45
Min. температура 8.5°C на 12 в 03:42
Max. влажност 97% на 12 в 23:59
Min. влажност 85% на 12 в 00:56
Max. атм. налягане 1027.5 mb на 12 в 00:03
Min. атм. налягане 1022.3 mb на 12 в 23:56
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 19:10
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 234°(ЮЗ) на 12 в 23:53
Max индекс на топлината 15.6°C на 12 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1021.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 104.2 mm
Годишни Валежи 663.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 01:12
Max. температура 16.2°C на 13 в 14:22
Min. температура 11.2°C на 13 в 23:47
Max. влажност 98% на 13 в 05:43
Min. влажност 82% на 13 в 14:40
Max. атм. налягане 1022.5 mb на 13 в 23:28
Min. атм. налягане 1021.1 mb на 13 в 04:47
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 13 в 14:22
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 13 в 13:55
Max индекс на топлината 16.2°C на 13 в 14:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1020.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.5 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 105.0 mm
Годишни Валежи 664.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 16:45
Max. температура 14.5°C на 14 в 14:00
Min. температура 10.5°C на 14 в 04:43
Max. влажност 94% на 14 в 12:03
Min. влажност 86% на 14 в 14:15
Max. атм. налягане 1022.6 mb на 14 в 01:18
Min. атм. налягане 1018.1 mb на 14 в 20:26
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 14 в 13:39
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 14 в 13:23
Max индекс на топлината 14.5°C на 14 в 14:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2020 до днес 14
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.0 km/h
Усреднена посока навятъра 258° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 105.2 mm
Годишни Валежи 664.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 01 в 13:44
Max. температура 18.2°C на 06 в 15:00
Min. температура 4.4°C на 11 в 06:03
Max. влажност 100% на 09 в 06:22
Min. влажност 54% на 02 в 13:57
Max. атм. налягане 1028.8 mb на 11 в 12:36
Min. атм. налягане 999.0 mb на 04 в 21:42
Max скорост на вятъра 38.9 kmh от 261°(З) на 05 в 11:36
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 270°(З) на 04 в 23:15
Max индекс на топлината 18.2°C на 06 в 15:00
Growing degrees days :46.4GDD
Corn growing degrees days:279.4 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:18hrs ET :1.7 mm 606.0 W/mВ 3.2 uv
02 04:30hrs ET :3.5 mm 1338.0 W/mВ 8.3 uv
03 00:06hrs ET :1.3 mm 731.0 W/mВ 5.6 uv
04 00:06hrs ET :1.7 mm 791.0 W/mВ 6.4 uv
05 02:24hrs ET :3.0 mm 1053.0 W/mВ 6.4 uv
06 02:54hrs ET :3.3 mm 1195.0 W/mВ 7.5 uv
07 00:00hrs ET :1.5 mm 661.0 W/mВ 5.4 uv
08 00:00hrs ET :0.8 mm 322.0 W/mВ 3.1 uv
09 06:00hrs ET :3.9 mm 1208.0 W/mВ 7.3 uv
10 06:12hrs ET :3.2 mm 1241.0 W/mВ 7.1 uv
11 07:48hrs ET :3.1 mm 1250.0 W/mВ 7.6 uv
12 00:00hrs ET :1.1 mm 455.0 W/mВ 3.8 uv
13 01:00hrs ET :1.9 mm 935.0 W/mВ 8.3 uv
14 00:06hrs ET :1.3 mm 381.0 W/mВ 4.4 uv


Превалявания Общо
17.8 mm на 1
01.6 mm на 2
32.4 mm на 3
04.4 mm на 4
00.8 mm на 5
21.0 mm на 7
15.2 mm на 8
00.2 mm на 9
00.2 mm на 10
09.8 mm на 12
00.8 mm на 13
00.8 mm на 14