^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20171 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1003.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 18.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 27.5 km/h
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 815.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 09:38
Max. температура 15.1°C на 01 в 15:21
Min. температура 10.1°C на 01 в 00:05
Max. влажност 98% на 01 в 10:03
Min. влажност 75% на 01 в 20:36
Max. атм. налягане 1007.9 mb на 01 в 00:04
Min. атм. налягане 998.7 mb на 01 в 08:00
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 01 в 16:15
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 01 в 22:45
Max индекс на топлината 15.1°C на 01 в 15:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.7°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.8 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 817.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 02 в 12:33
Max. температура 14.6°C на 02 в 17:01
Min. температура 9.1°C на 02 в 22:56
Max. влажност 92% на 02 в 07:20
Min. влажност 65% на 02 в 17:29
Max. атм. налягане 1022.4 mb на 02 в 23:25
Min. атм. налягане 1006.4 mb на 02 в 00:02
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 02 в 02:22
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 241°(ЗЮЗ) на 02 в 00:33
Max индекс на топлината 14.6°C на 02 в 17:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.5°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1025.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.9 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 7.2 mm
Годишни Валежи 817.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 10:33
Max. температура 13.3°C на 03 в 14:57
Min. температура 7.7°C на 03 в 03:12
Max. влажност 91% на 03 в 03:24
Min. влажност 69% на 03 в 13:16
Max. атм. налягане 1027.2 mb на 03 в 11:05
Min. атм. налягане 1022.3 mb на 03 в 00:06
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 03 в 23:33
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 236°(ЮЗ) на 03 в 23:49
Max индекс на топлината 13.3°C на 03 в 15:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 11.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 20.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 30.0 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 15.6 mm
Годишни Валежи 825.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 23:29
Max. температура 14.6°C на 04 в 23:02
Min. температура 9.8°C на 04 в 02:10
Max. влажност 99% на 04 в 16:56
Min. влажност 79% на 04 в 00:06
Max. атм. налягане 1024.5 mb на 04 в 01:04
Min. атм. налягане 1011.9 mb на 04 в 22:07
Max скорост на вятъра 35.2 km/h на 04 в 21:51
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 221°(ЮЗ) на 04 в 16:16
Max индекс на топлината 14.6°C на 04 в 23:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 8.0°C
Усреднена атм. налягане 1023.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 315° (СЗ)
Месечни валежи 16.0 mm
Годишни Валежи 826.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 00:24
Max. температура 15.6°C на 05 в 15:32
Min. температура 3.1°C на 05 в 23:59
Max. влажност 97% на 05 в 06:27
Min. влажност 61% на 05 в 15:58
Max. атм. налягане 1029.6 mb на 05 в 23:48
Min. атм. налягане 1012.6 mb на 05 в 00:02
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 04 в 00:03
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 264°(З) на 05 в 00:03
Max индекс на топлината 15.5°C на 05 в 15:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 1025.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.1 km/h
Усреднена посока навятъра 236° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 20.0 mm
Годишни Валежи 830.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 22:10
Max. температура 13.8°C на 06 в 19:30
Min. температура 2.4°C на 06 в 01:30
Max. влажност 100% на 06 в 15:23
Min. влажност 88% на 06 в 12:16
Max. атм. налягане 1029.8 mb на 06 в 01:01
Min. атм. налягане 1020.3 mb на 06 в 23:48
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 06 в 19:22
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 234°(ЮЗ) на 06 в 19:42
Max индекс на топлината 13.8°C на 06 в 19:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.0°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 265° (З)
Месечни валежи 20.2 mm
Годишни Валежи 830.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 03:20
Max. температура 16.7°C на 07 в 15:35
Min. температура 9.5°C на 07 в 23:25
Max. влажност 97% на 07 в 23:54
Min. влажност 74% на 07 в 15:43
Max. атм. налягане 1020.5 mb на 07 в 23:49
Min. атм. налягане 1018.7 mb на 07 в 15:14
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 07 в 12:42
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 07 в 00:55
Max индекс на топлината 16.7°C на 07 в 15:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1021.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 271° (З)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 830.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 18:55
Max. температура 14.2°C на 08 в 16:02
Min. температура 8.6°C на 08 в 06:35
Max. влажност 98% на 08 в 07:23
Min. влажност 78% на 08 в 16:01
Max. атм. налягане 1022.2 mb на 08 в 11:16
Min. атм. налягане 1020.3 mb на 08 в 04:30
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 08 в 23:08
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 265°(З) на 08 в 23:07
Max индекс на топлината 14.2°C на 08 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.8 km/h
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 27.2 mm
Годишни Валежи 837.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 23:46
Max. температура 14.5°C на 09 в 11:22
Min. температура 9.8°C на 09 в 01:06
Max. влажност 98% на 09 в 20:18
Min. влажност 90% на 09 в 11:29
Max. атм. налягане 1020.7 mb на 09 в 00:20
Min. атм. налягане 1011.7 mb на 09 в 23:51
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 09 в 18:15
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 09 в 20:36
Max индекс на топлината 14.5°C на 09 в 11:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.0°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.0 km/h
Усреднена посока навятъра 234° (ЮЗ)
Месечни валежи 30.4 mm
Годишни Валежи 840.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 23:50
Max. температура 13.8°C на 10 в 14:23
Min. температура 10.2°C на 10 в 08:05
Max. влажност 97% на 10 в 01:25
Min. влажност 86% на 10 в 14:30
Max. атм. налягане 1011.9 mb на 10 в 02:54
Min. атм. налягане 1002.1 mb на 10 в 23:51
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 10 в 23:37
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 240°(ЗЮЗ) на 10 в 23:54
Max индекс на топлината 13.8°C на 10 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1003.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 17.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 25.0 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 49.6 mm
Годишни Валежи 859.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 11 в 10:54
Max. температура 13.9°C на 11 в 15:53
Min. температура 8.6°C на 11 в 20:54
Max. влажност 97% на 11 в 07:45
Min. влажност 72% на 11 в 16:10
Max. атм. налягане 1012.2 mb на 11 в 23:29
Min. атм. налягане 997.9 mb на 11 в 07:34
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 11 в 02:51
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 11 в 04:47
Max индекс на топлината 13.9°C на 11 в 15:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.1 km/h
Усреднена посока навятъра 206° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 54.4 mm
Годишни Валежи 864.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 12 в 18:44
Max. температура 15.8°C на 12 в 23:10
Min. температура 9.1°C на 12 в 07:53
Max. влажност 98% на 12 в 23:58
Min. влажност 77% на 12 в 13:22
Max. атм. налягане 1013.8 mb на 12 в 09:11
Min. атм. налягане 1007.3 mb на 12 в 23:58
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 12 в 12:46
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 215°(ЮЗ) на 12 в 21:37
Max индекс на топлината 15.8°C на 12 в 23:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1010.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.4 km/h
Усреднена посока навятъра 224° (ЮЗ)
Месечни валежи 60.6 mm
Годишни Валежи 870.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 08:13
Max. температура 15.6°C на 13 в 02:14
Min. температура 12.6°C на 13 в 18:37
Max. влажност 98% на 13 в 19:53
Min. влажност 93% на 13 в 14:29
Max. атм. налягане 1015.5 mb на 13 в 23:59
Min. атм. налягане 1006.6 mb на 13 в 05:20
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 13 в 05:33
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 215°(ЮЗ) на 13 в 05:32
Max индекс на топлината 15.6°C на 13 в 01:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 12.8°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.1 km/h
Усреднена посока навятъра 197° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 64.4 mm
Годишни Валежи 874.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 10:02
Max. температура 15.4°C на 14 в 15:45
Min. температура 11.7°C на 14 в 05:40
Max. влажност 99% на 14 в 12:45
Min. влажност 89% на 14 в 17:52
Max. атм. налягане 1016.5 mb на 14 в 07:03
Min. атм. налягане 1009.2 mb на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 14 в 22:06
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 192°(ЮЮЗ) на 14 в 22:50
Max индекс на топлината 15.4°C на 14 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1010.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 66.0 mm
Годишни Валежи 876.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 23:54
Max. температура 15.8°C на 15 в 06:00
Min. температура 9.4°C на 15 в 23:59
Max. влажност 97% на 15 в 23:59
Min. влажност 84% на 15 в 15:01
Max. атм. налягане 1013.1 mb на 15 в 19:59
Min. атм. налягане 1005.5 mb на 15 в 05:43
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 15 в 05:53
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 242°(ЗЮЗ) на 15 в 08:45
Max индекс на топлината 15.8°C на 15 в 06:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.1°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 995.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 19.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 29.4 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 76.4 mm
Годишни Валежи 886.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 21:41
Max. температура 14.5°C на 16 в 11:04
Min. температура 8.9°C на 16 в 04:27
Max. влажност 99% на 16 в 14:18
Min. влажност 82% на 16 в 11:12
Max. атм. налягане 1011.8 mb на 16 в 00:08
Min. атм. налягане 969.9 mb на 16 в 14:26
Max скорост на вятъра 44.4 km/h на 16 в 14:44
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 187°(Ю) на 16 в 14:43
Max индекс на топлината 14.5°C на 16 в 11:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1014.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 77.2 mm
Годишни Валежи 887.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 04:57
Max. температура 15.2°C на 17 в 17:40
Min. температура 2.1°C на 17 в 23:59
Max. влажност 95% на 17 в 23:59
Min. влажност 60% на 17 в 17:45
Max. атм. налягане 1017.4 mb на 17 в 12:51
Min. атм. налягане 1006.5 mb на 17 в 00:01
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 16 в 00:52
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 255°(ЗЮЗ) на 17 в 00:39
Max индекс на топлината 15.2°C на 17 в 17:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 182° (Ю)
Месечни валежи 78.2 mm
Годишни Валежи 888.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 12:15
Max. температура 12.6°C на 18 в 20:14
Min. температура 1.9°C на 18 в 08:19
Max. влажност 100% на 18 в 19:18
Min. влажност 91% на 18 в 15:48
Max. атм. налягане 1014.9 mb на 18 в 00:14
Min. атм. налягане 999.9 mb на 18 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 18 в 23:53
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 188°(Ю) на 18 в 23:52
Max индекс на топлината 12.5°C на 18 в 20:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 995.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.0 km/h
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 92.0 mm
Годишни Валежи 902.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 19 в 13:18
Max. температура 12.2°C на 19 в 13:27
Min. температура 7.1°C на 19 в 23:51
Max. влажност 98% на 19 в 14:47
Min. влажност 85% на 19 в 21:56
Max. атм. налягане 1000.7 mb на 19 в 23:59
Min. атм. налягане 993.0 mb на 19 в 14:37
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 19 в 05:39
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 327°(ССЗ) на 19 в 18:20
Max индекс на топлината 12.1°C на 19 в 13:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 996.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 171° (Ю)
Месечни валежи 99.4 mm
Годишни Валежи 909.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 20 в 14:26
Max. температура 11.6°C на 20 в 22:08
Min. температура 2.8°C на 20 в 08:43
Max. влажност 98% на 20 в 19:05
Min. влажност 85% на 20 в 11:48
Max. атм. налягане 1004.0 mb на 20 в 07:34
Min. атм. налягане 982.1 mb на 20 в 23:58
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 20 в 23:54
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 175°(Ю) на 20 в 23:53
Max индекс на топлината 11.6°C на 20 в 22:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2017 до днес 20
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.7 km/h
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 99.4 mm
Годишни Валежи 909.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.8 mm на 11 в 10:54
Max. температура 16.7°C на 07 в 15:35
Min. температура 1.9°C на 18 в 08:19
Max. влажност 100% на 18 в 19:18
Min. влажност 60% на 17 в 17:45
Max. атм. налягане 1029.8 mb на 06 в 01:01
Min. атм. налягане 969.9 mb на 16 в 14:26
Max скорост на вятъра 44.4 kmh от 204°(ЮЮЗ) на 16 в 14:44
Maxскорост на поривите 62.9 km/h от 180°(Ю) на 16 в 14:43
Max индекс на топлината 16.7°C на 07 в 15:39
Growing degrees days :46.7GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:06hrs ET :1.2 mm 350.0 W/mВ 1.9 uv
02 02:36hrs ET :2.0 mm 738.0 W/mВ 2.9 uv
03 00:30hrs ET :1.5 mm 454.0 W/mВ 2.6 uv
04 00:00hrs ET :1.1 mm 309.0 W/mВ 2.2 uv
05 03:24hrs ET :1.4 mm 656.0 W/mВ 2.8 uv
06 00:00hrs ET :0.4 mm 260.0 W/mВ 1.8 uv
07 01:12hrs ET :1.2 mm 747.0 W/mВ 2.8 uv
08 00:06hrs ET :0.7 mm 322.0 W/mВ 1.6 uv
09 00:06hrs ET :0.5 mm 295.0 W/mВ 1.7 uv
10 00:00hrs ET :1.0 mm 316.0 W/mВ 1.6 uv
11 03:06hrs ET :1.4 mm 733.0 W/mВ 2.2 uv
12 00:48hrs ET :1.2 mm 619.0 W/mВ 2.3 uv
13 00:00hrs ET :0.8 mm 169.0 W/mВ 1.1 uv
14 00:00hrs ET :0.5 mm 223.0 W/mВ 1.2 uv
15 00:00hrs ET :0.8 mm 186.0 W/mВ 1.2 uv
16 00:12hrs ET :1.0 mm 346.0 W/mВ 1.1 uv
17 02:48hrs ET :1.4 mm 584.0 W/mВ 1.9 uv
18 00:00hrs ET :0.4 mm 485.0 W/mВ 1.3 uv
19 00:00hrs ET :0.4 mm 193.0 W/mВ 1.0 uv
20 00:12hrs ET :0.4 mm 278.0 W/mВ 1.0 uv


Превалявания Общо
05.6 mm на 1
01.4 mm на 2
00.2 mm на 3
08.4 mm на 4
00.4 mm на 5
04.0 mm на 6
00.2 mm на 7
00.2 mm на 8
06.8 mm на 9
03.2 mm на 10
19.2 mm на 11
04.8 mm на 12
06.2 mm на 13
03.8 mm на 14
01.6 mm на 15
10.4 mm на 16
00.8 mm на 17
01.0 mm на 18
13.8 mm на 19
07.4 mm на 20