^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Април 20171 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.6°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 6.5°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.7 km/h
Усреднена посока навятъра 304° (СЗ)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 291.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 07:40
Max. температура 12.6°C на 01 в 13:18
Min. температура 4.1°C на 01 в 23:41
Max. влажност 99% на 01 в 05:02
Min. влажност 72% на 01 в 18:07
Max. атм. налягане 1020.3 mb на 01 в 23:56
Min. атм. налягане 1002.5 mb на 01 в 00:04
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 13:41
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 329°(ССЗ) на 01 в 12:41
Max индекс на топлината 12.6°C на 01 в 13:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.2 km/h
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 291.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 02 в 13:24
Min. температура 1.8°C на 02 в 06:12
Max. влажност 95% на 02 в 09:24
Min. влажност 69% на 02 в 15:28
Max. атм. налягане 1022.0 mb на 02 в 09:28
Min. атм. налягане 1017.9 mb на 02 в 22:50
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 02 в 23:33
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 205°(ЮЮЗ) на 02 в 22:47
Max индекс на топлината 13.8°C на 02 в 13:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1014.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 22.9 km/h
Усреднена посока навятъра 198° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 17:45
Max. температура 13.2°C на 03 в 14:20
Min. температура 7.3°C на 03 в 23:59
Max. влажност 96% на 03 в 14:32
Min. влажност 86% на 03 в 05:09
Max. атм. налягане 1023.4 mb на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 03 в 15:18
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 03 в 16:45
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 227°(ЮЗ) на 03 в 15:32
Max индекс на топлината 13.2°C на 03 в 14:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1031.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 284° (ЗСЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 12.0°C на 04 в 14:08
Min. температура 6.1°C на 04 в 02:33
Max. влажност 94% на 04 в 00:50
Min. влажност 69% на 04 в 17:37
Max. атм. налягане 1035.9 mb на 04 в 22:08
Min. атм. налягане 1023.4 mb на 04 в 00:02
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 14:05
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 276°(З) на 04 в 15:16
Max индекс на топлината 12.0°C на 04 в 14:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 5.6°C
Усреднена атм. налягане 1035.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 283° (ЗСЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 11.8°C на 05 в 15:45
Min. температура 7.1°C на 05 в 02:04
Max. влажност 88% на 05 в 07:55
Min. влажност 69% на 05 в 17:29
Max. атм. налягане 1037.1 mb на 05 в 11:05
Min. атм. налягане 1035.1 mb на 05 в 05:53
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 05 в 18:36
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 283°(ЗСЗ) на 05 в 18:03
Max индекс на топлината 11.7°C на 05 в 16:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 4.7°C
Усреднена атм. налягане 1033.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.1 km/h
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 10.1°C на 06 в 13:30
Min. температура 6.6°C на 06 в 23:51
Max. влажност 85% на 06 в 01:49
Min. влажност 72% на 06 в 15:56
Max. атм. налягане 1035.8 mb на 06 в 00:52
Min. атм. налягане 1031.0 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 06 в 16:53
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 225°(ЮЗ) на 06 в 15:48
Max индекс на топлината 10.1°C на 06 в 13:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.3°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 5.3°C
Усреднена атм. налягане 1027.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 197° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 14.0°C на 07 в 17:14
Min. температура 5.4°C на 07 в 23:59
Max. влажност 92% на 07 в 08:38
Min. влажност 66% на 07 в 17:30
Max. атм. налягане 1031.0 mb на 07 в 00:07
Min. атм. налягане 1023.6 mb на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 07 в 12:08
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 189°(Ю) на 07 в 12:38
Max индекс на топлината 14.0°C на 07 в 17:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.8°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1019.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.7 km/h
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 08 в 16:53
Min. температура 2.5°C на 08 в 06:08
Max. влажност 95% на 08 в 09:36
Min. влажност 59% на 08 в 18:16
Max. атм. налягане 1023.6 mb на 08 в 00:01
Min. атм. налягане 1015.6 mb на 08 в 18:43
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 08 в 18:33
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 153°(ЮЮИ) на 08 в 14:49
Max индекс на топлината 18.0°C на 08 в 17:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.8°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1020.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.6 km/h
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 13.1°C на 09 в 15:51
Min. температура 4.0°C на 09 в 01:50
Max. влажност 95% на 09 в 09:16
Min. влажност 81% на 09 в 18:43
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 09 в 23:57
Min. атм. налягане 1016.5 mb на 09 в 04:28
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 09 в 14:32
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 263°(З) на 09 в 14:31
Max индекс на топлината 13.0°C на 09 в 16:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 4.3°C
Усреднена атм. налягане 1031.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 346° (ССЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 13.0°C на 10 в 13:51
Min. температура 3.5°C на 10 в 06:35
Max. влажност 95% на 10 в 05:44
Min. влажност 60% на 10 в 14:52
Max. атм. налягане 1032.9 mb на 10 в 22:19
Min. атм. налягане 1027.7 mb на 10 в 00:01
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 10 в 17:22
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 355°(С) на 10 в 16:36
Max индекс на топлината 12.9°C на 10 в 14:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.8°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 5.7°C
Усреднена атм. налягане 1029.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.1 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 297.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 10.6°C на 11 в 15:43
Min. температура 6.3°C на 11 в 00:33
Max. влажност 86% на 11 в 04:30
Min. влажност 74% на 11 в 15:59
Max. атм. налягане 1032.2 mb на 11 в 00:39
Min. атм. налягане 1024.7 mb на 11 в 23:38
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 11 в 21:09
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 252°(ЗЮЗ) на 11 в 17:45
Max индекс на топлината 10.6°C на 11 в 15:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1022.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.2 km/h
Усреднена посока навятъра 276° (З)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 298.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 13:43
Max. температура 14.8°C на 12 в 13:15
Min. температура 7.3°C на 12 в 23:39
Max. влажност 95% на 12 в 08:36
Min. влажност 73% на 12 в 17:44
Max. атм. налягане 1024.8 mb на 12 в 00:02
Min. атм. налягане 1020.8 mb на 12 в 07:17
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 12 в 07:19
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 272°(З) на 12 в 07:18
Max индекс на топлината 14.8°C на 12 в 13:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 6.1°C
Усреднена атм. налягане 1020.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.6 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 298.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 13.4°C на 13 в 13:56
Min. температура 6.5°C на 13 в 04:46
Max. влажност 95% на 13 в 23:59
Min. влажност 69% на 13 в 14:14
Max. атм. налягане 1022.5 mb на 13 в 00:12
Min. атм. налягане 1017.4 mb на 13 в 23:58
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 13 в 14:02
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 270°(З) на 13 в 14:01
Max индекс на топлината 13.4°C на 13 в 14:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 1016.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 7.8 mm
Годишни Валежи 299.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 14:32
Max. температура 12.4°C на 14 в 15:05
Min. температура 6.3°C на 14 в 23:59
Max. влажност 96% на 14 в 06:50
Min. влажност 82% на 14 в 20:51
Max. атм. налягане 1019.1 mb на 14 в 23:40
Min. атм. налягане 1015.4 mb на 14 в 05:43
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 14 в 12:54
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 267°(З) на 14 в 13:07
Max индекс на топлината 12.4°C на 14 в 15:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.5°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 1022.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 276° (З)
Месечни валежи 7.8 mm
Годишни Валежи 299.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 12.1°C на 15 в 16:04
Min. температура 3.4°C на 15 в 05:30
Max. влажност 90% на 15 в 07:52
Min. влажност 66% на 15 в 16:17
Max. атм. налягане 1025.0 mb на 15 в 23:03
Min. атм. налягане 1019.0 mb на 15 в 00:01
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 15 в 16:17
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 296°(ЗСЗ) на 15 в 18:06
Max индекс на топлината 12.0°C на 15 в 16:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1023.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.4 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 08:40
Max. температура 12.3°C на 16 в 16:45
Min. температура 5.8°C на 16 в 00:16
Max. влажност 95% на 16 в 08:13
Min. влажност 79% на 16 в 18:09
Max. атм. налягане 1025.3 mb на 16 в 23:47
Min. атм. налягане 1022.9 mb на 16 в 07:50
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 16 в 14:19
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 269°(З) на 16 в 14:18
Max индекс на топлината 12.3°C на 16 в 16:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.9 km/h
Усреднена посока навятъра 238° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 14.3°C на 17 в 13:33
Min. температура 6.8°C на 17 в 23:59
Max. влажност 91% на 17 в 07:25
Min. влажност 75% на 17 в 15:31
Max. атм. налягане 1030.1 mb на 17 в 23:50
Min. атм. налягане 1024.9 mb на 17 в 02:47
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 17 в 20:24
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 271°(З) на 17 в 00:54
Max индекс на топлината 14.3°C на 17 в 13:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.8°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 6.8°C
Усреднена атм. налягане 1032.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 203° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 13.9°C на 18 в 17:27
Min. температура 6.2°C на 18 в 00:49
Max. влажност 92% на 18 в 08:55
Min. влажност 66% на 18 в 18:29
Max. атм. налягане 1034.8 mb на 18 в 23:52
Min. атм. налягане 1029.9 mb на 18 в 00:14
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 18 в 14:21
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 236°(ЮЗ) на 18 в 16:24
Max индекс на топлината 13.9°C на 18 в 17:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 1036.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.6 km/h
Усреднена посока навятъра 238° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 15.2°C на 19 в 16:38
Min. температура 9.7°C на 19 в 03:08
Max. влажност 95% на 19 в 04:46
Min. влажност 70% на 19 в 17:49
Max. атм. налягане 1037.6 mb на 19 в 22:58
Min. атм. налягане 1034.7 mb на 19 в 02:26
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 19 в 17:23
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 243°(ЗЮЗ) на 19 в 17:40
Max индекс на топлината 15.2°C на 19 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1037.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 243° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 13.7°C на 20 в 17:14
Min. температура 7.4°C на 20 в 23:24
Max. влажност 94% на 20 в 09:32
Min. влажност 72% на 20 в 17:23
Max. атм. налягане 1038.3 mb на 20 в 12:57
Min. атм. налягане 1036.3 mb на 20 в 20:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 20 в 11:21
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 243°(ЗЮЗ) на 20 в 11:20
Max индекс на топлината 13.7°C на 20 в 17:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 6.9°C
Усреднена атм. налягане 1034.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.2 km/h
Усреднена посока навятъра 280° (З)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 21 в 17:01
Min. температура 4.3°C на 21 в 02:12
Max. влажност 91% на 21 в 09:01
Min. влажност 60% на 21 в 17:07
Max. атм. налягане 1036.5 mb на 21 в 00:01
Min. атм. налягане 1033.5 mb на 21 в 17:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 21 в 15:34
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 243°(ЗЮЗ) на 21 в 09:07
Max индекс на топлината 15.7°C на 21 в 17:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1032.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.1 km/h
Усреднена посока навятъра 5° (С)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 13.6°C на 22 в 12:15
Min. температура 8.8°C на 22 в 07:10
Max. влажност 84% на 22 в 08:17
Min. влажност 68% на 22 в 16:39
Max. атм. налягане 1034.4 mb на 22 в 00:04
Min. атм. налягане 1030.6 mb на 22 в 20:40
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 22 в 17:57
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 05°(С) на 22 в 11:55
Max индекс на топлината 13.5°C на 22 в 12:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1027.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 353° (С)
Месечни валежи 9.4 mm
Годишни Валежи 300.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 13.9°C на 23 в 16:05
Min. температура 7.4°C на 23 в 05:11
Max. влажност 93% на 23 в 08:47
Min. влажност 64% на 23 в 17:54
Max. атм. налягане 1030.8 mb на 23 в 00:01
Min. атм. налягане 1023.7 mb на 23 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 23 в 19:33
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 320°(СЗ) на 23 в 19:36
Max индекс на топлината 13.9°C на 23 в 16:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 1021.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.6 km/h
Усреднена посока навятъра 356° (С)
Месечни валежи 10.6 mm
Годишни Валежи 301.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 24 в 08:58
Max. температура 12.8°C на 24 в 14:32
Min. температура 3.2°C на 24 в 22:28
Max. влажност 94% на 24 в 08:13
Min. влажност 58% на 24 в 14:10
Max. атм. налягане 1023.9 mb на 24 в 22:39
Min. атм. налягане 1020.2 mb на 24 в 16:22
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 24 в 18:07
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 026°(ССИ) на 24 в 17:45
Max индекс на топлината 12.8°C на 24 в 14:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.2°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 2.1°C
Усреднена атм. налягане 1024.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.4 km/h
Усреднена посока навятъра 1° (С)
Месечни валежи 12.2 mm
Годишни Валежи 303.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 25 в 18:43
Max. температура 9.2°C на 25 в 16:51
Min. температура 2.4°C на 25 в 03:26
Max. влажност 90% на 25 в 10:33
Min. влажност 60% на 25 в 16:29
Max. атм. налягане 1026.1 mb на 25 в 23:58
Min. атм. налягане 1022.9 mb на 25 в 03:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 25 в 18:43
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 355°(С) на 25 в 18:42
Max индекс на топлината 9.1°C на 25 в 16:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.0°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 3.0°C
Усреднена атм. налягане 1025.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.7 km/h
Усреднена посока навятъра 354° (С)
Месечни валежи 12.4 mm
Годишни Валежи 303.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 26 в 18:44
Max. температура 11.8°C на 26 в 14:58
Min. температура 3.0°C на 26 в 03:07
Max. влажност 89% на 26 в 08:14
Min. влажност 64% на 26 в 15:04
Max. атм. налягане 1026.6 mb на 26 в 09:04
Min. атм. налягане 1025.0 mb на 26 в 19:03
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 26 в 15:37
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 032°(ССИ) на 26 в 18:13
Max индекс на топлината 11.7°C на 26 в 14:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Април 2017 до днес 26
Усреднена температура 9.1°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.4 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 12.4 mm
Годишни Валежи 303.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 25 в 18:43
Max. температура 18.1°C на 08 в 16:53
Min. температура 1.8°C на 02 в 06:12
Max. влажност 99% на 01 в 05:02
Min. влажност 58% на 24 в 14:10
Max. атм. налягане 1038.3 mb на 20 в 12:57
Min. атм. налягане 1002.5 mb на 01 в 00:04
Max скорост на вятъра 29.6 kmh от 255°(ЗЮЗ) на 12 в 07:19
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 270°(З) на 12 в 07:18
Max индекс на топлината 18.0°C на 08 в 17:08
Growing degrees days :40.7GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 03:06hrs ET :1.5 mm 1030.0 W/mВ 3.8 uv
02 03:54hrs ET :1.9 mm 858.0 W/mВ 3.9 uv
03 00:12hrs ET :1.1 mm 733.0 W/mВ 4.0 uv
04 00:48hrs ET :1.6 mm 751.0 W/mВ 3.6 uv
05 00:00hrs ET :1.1 mm 260.0 W/mВ 1.9 uv
06 00:00hrs ET :1.0 mm 262.0 W/mВ 2.3 uv
07 01:36hrs ET :1.7 mm 791.0 W/mВ 4.5 uv
08 07:48hrs ET :2.5 mm 742.0 W/mВ 5.0 uv
09 00:48hrs ET :1.0 mm 722.0 W/mВ 2.7 uv
10 04:12hrs ET :2.2 mm 1044.0 W/mВ 5.6 uv
11 00:12hrs ET :1.6 mm 304.0 W/mВ 2.9 uv
12 00:54hrs ET :2.3 mm 1071.0 W/mВ 5.6 uv
13 00:18hrs ET :2.0 mm 1090.0 W/mВ 5.8 uv
14 00:30hrs ET :1.3 mm 937.0 W/mВ 4.8 uv
15 01:06hrs ET :1.6 mm 976.0 W/mВ 5.1 uv
16 00:18hrs ET :1.2 mm 585.0 W/mВ 4.3 uv
17 01:12hrs ET :1.6 mm 1067.0 W/mВ 5.7 uv
18 00:18hrs ET :1.7 mm 499.0 W/mВ 3.4 uv
19 00:12hrs ET :1.7 mm 401.0 W/mВ 2.7 uv
20 00:00hrs ET :1.1 mm 251.0 W/mВ 2.1 uv
21 01:00hrs ET :1.9 mm 960.0 W/mВ 4.9 uv
22 00:00hrs ET :1.3 mm 454.0 W/mВ 3.5 uv
23 00:00hrs ET :1.5 mm 346.0 W/mВ 2.8 uv
24 04:48hrs ET :2.7 mm 1104.0 W/mВ 5.3 uv
25 06:12hrs ET :2.5 mm 1093.0 W/mВ 4.7 uv
26 00:42hrs ET :1.8 mm 1201.0 W/mВ 5.7 uv


Превалявания Общо
00.6 mm на 1
06.0 mm на 3
00.4 mm на 12
00.8 mm на 14
01.6 mm на 16
01.2 mm на 24
01.6 mm на 25
00.2 mm на 26