^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Февруари 20191 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.2°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване -0.9°C
Усреднена атм. налягане 1000.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.2 km/h
Усреднена посока навятъра 16° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 77.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 4.4°C на 01 в 15:36
Min. температура -1.6°C на 01 в 08:41
Max. влажност 96% на 01 в 00:58
Min. влажност 69% на 01 в 15:33
Max. атм. налягане 1009.6 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 989.8 mb на 01 в 00:03
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 02:17
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 028°(ССИ) на 01 в 01:17
Max индекс на топлината 4.4°C на 01 в 15:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.7°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване -0.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.7 km/h
Усреднена посока навятъра 300° (ЗСЗ)
Месечни валежи 1.0 mm
Годишни Валежи 78.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 10:56
Max. температура 7.3°C на 02 в 15:16
Min. температура -1.4°C на 02 в 19:46
Max. влажност 97% на 02 в 11:20
Min. влажност 74% на 02 в 16:31
Max. атм. налягане 1019.1 mb на 02 в 22:12
Min. атм. налягане 1009.6 mb на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 02 в 13:17
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 02 в 13:17
Max индекс на топлината 7.3°C на 02 в 15:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.5°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.8 km/h
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 88.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 20:15
Max. температура 9.1°C на 03 в 23:59
Min. температура 1.1°C на 03 в 00:04
Max. влажност 99% на 03 в 23:56
Min. влажност 87% на 03 в 17:11
Max. атм. налягане 1019.0 mb на 03 в 00:16
Min. атм. налягане 1007.0 mb на 03 в 23:59
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 03 в 10:44
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 211°(ЮЮЗ) на 03 в 10:44
Max индекс на топлината 9.1°C на 03 в 23:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.7°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 3.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 267° (З)
Месечни валежи 10.2 mm
Годишни Валежи 88.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 11.4°C на 04 в 15:01
Min. температура 0.4°C на 04 в 23:29
Max. влажност 99% на 04 в 08:22
Min. влажност 61% на 04 в 15:02
Max. атм. налягане 1018.7 mb на 04 в 17:50
Min. атм. налягане 1006.9 mb на 04 в 00:09
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 03 в 00:25
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 252°(ЗЮЗ) на 04 в 00:24
Max индекс на топлината 11.4°C на 04 в 15:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.1 km/h
Усреднена посока навятъра 210° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 96.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 05 в 13:52
Max. температура 11.4°C на 05 в 13:26
Min. температура 1.9°C на 05 в 00:01
Max. влажност 99% на 05 в 02:36
Min. влажност 77% на 05 в 23:30
Max. атм. налягане 1017.6 mb на 05 в 00:12
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 05 в 13:36
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 05 в 19:19
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 05 в 23:18
Max индекс на топлината 11.4°C на 05 в 13:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.0°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.5°C
Усреднена атм. налягане 1006.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.0 km/h
Усреднена посока навятъра 210° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 28.2 mm
Годишни Валежи 106.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 06 в 20:14
Max. температура 9.8°C на 06 в 13:45
Min. температура 1.1°C на 06 в 21:58
Max. влажност 97% на 06 в 22:43
Min. влажност 79% на 06 в 13:46
Max. атм. налягане 1013.6 mb на 06 в 00:25
Min. атм. налягане 997.6 mb на 06 в 20:31
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 06 в 08:03
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 200°(ЮЮЗ) на 06 в 08:00
Max индекс на топлината 9.8°C на 06 в 13:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.7°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 4.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.2 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 33.8 mm
Годишни Валежи 111.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 07 в 10:22
Max. температура 8.7°C на 07 в 23:09
Min. температура 2.6°C на 07 в 03:46
Max. влажност 97% на 07 в 23:59
Min. влажност 78% на 07 в 13:58
Max. атм. налягане 1003.8 mb на 07 в 11:56
Min. атм. налягане 991.2 mb на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 07 в 22:24
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 205°(ЮЮЗ) на 07 в 22:58
Max индекс на топлината 8.7°C на 07 в 23:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 5.7°C
Усреднена атм. налягане 981.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 28.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 42.5 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 46.2 mm
Годишни Валежи 124.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 23:13
Max. температура 10.0°C на 08 в 05:36
Min. температура 4.8°C на 08 в 19:03
Max. влажност 97% на 08 в 04:50
Min. влажност 72% на 08 в 21:55
Max. атм. налягане 991.2 mb на 08 в 00:02
Min. атм. налягане 976.4 mb на 08 в 08:21
Max скорост на вятъра 46.3 km/h на 08 в 23:19
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 267°(З) на 08 в 23:18
Max индекс на топлината 10.0°C на 08 в 05:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.0°C
Усреднена атм. налягане 994.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.2 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 56.2 mm
Годишни Валежи 134.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 23:51
Max. температура 8.4°C на 09 в 12:54
Min. температура 2.3°C на 09 в 22:13
Max. влажност 96% на 09 в 23:59
Min. влажност 83% на 09 в 15:49
Max. атм. налягане 997.3 mb на 09 в 11:15
Min. атм. налягане 986.2 mb на 09 в 00:01
Max скорост на вятъра 44.4 km/h на 08 в 00:03
Maxскорост на поривите 66.6 km/h от 300°(ЗСЗ) на 09 в 00:47
Max индекс на топлината 8.4°C на 09 в 12:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.8°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 3.0°C
Усреднена атм. налягане 1002.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.9 km/h
Усреднена посока навятъра 278° (З)
Месечни валежи 57.4 mm
Годишни Валежи 135.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 06:56
Max. температура 8.1°C на 10 в 13:37
Min. температура 1.4°C на 10 в 05:06
Max. влажност 97% на 10 в 02:24
Min. влажност 69% на 10 в 13:38
Max. атм. налягане 1016.9 mb на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 993.4 mb на 10 в 00:26
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 10 в 15:51
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 267°(З) на 10 в 15:23
Max индекс на топлината 8.1°C на 10 в 13:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.1°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 4.8°C
Усреднена атм. налягане 1023.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.5 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 57.4 mm
Годишни Валежи 135.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 18:00
Max. температура 10.1°C на 11 в 18:00
Min. температура 3.9°C на 11 в 04:59
Max. влажност 97% на 11 в 18:00
Min. влажност 86% на 11 в 14:34
Max. атм. налягане 1027.0 mb на 11 в 12:49
Min. атм. налягане 1017.0 mb на 11 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 11 в 11:41
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 232°(ЮЗ) на 11 в 11:49
Max индекс на топлината 10.1°C на 11 в 18:00
24 Hour Graph of this day is not available (20190211.gif)12 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1024.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 187° (Ю)
Месечни валежи 59.6 mm
Годишни Валежи 137.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 18:38
Max. температура 10.4°C на 12 в 20:19
Min. температура 9.5°C на 12 в 23:35
Max. влажност 98% на 12 в 22:18
Min. влажност 96% на 12 в 23:59
Max. атм. налягане 1025.2 mb на 12 в 18:03
Min. атм. налягане 1023.2 mb на 12 в 23:56
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 12 в 23:48
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 180°(Ю) на 12 в 23:48
Max индекс на топлината 10.4°C на 12 в 20:19
24 Hour Graph of this day is not available (20190212.gif)13 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.9 km/h
Усреднена посока навятъра 183° (Ю)
Месечни валежи 59.8 mm
Годишни Валежи 137.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 00:46
Max. температура 12.4°C на 13 в 13:04
Min. температура 8.7°C на 13 в 08:11
Max. влажност 96% на 13 в 00:36
Min. влажност 81% на 13 в 13:52
Max. атм. налягане 1023.2 mb на 13 в 00:01
Min. атм. налягане 1020.2 mb на 13 в 16:38
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 13 в 14:08
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 202°(ЮЮЗ) на 13 в 14:07
Max индекс на топлината 12.4°C на 13 в 13:04
24 Hour Graph of this day is not available (20190213.gif)14 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.6°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.7 km/h
Усреднена посока навятъра 175° (Ю)
Месечни валежи 59.8 mm
Годишни Валежи 137.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 12.3°C на 14 в 12:23
Min. температура 6.9°C на 14 в 23:59
Max. влажност 97% на 14 в 13:01
Min. влажност 79% на 14 в 13:28
Max. атм. налягане 1025.2 mb на 14 в 18:02
Min. атм. налягане 1019.5 mb на 14 в 21:58
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 15:48
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 182°(Ю) на 14 в 22:16
Max индекс на топлината 12.3°C на 14 в 12:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.2°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.6 km/h
Усреднена посока навятъра 186° (Ю)
Месечни валежи 60.0 mm
Годишни Валежи 137.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 20:20
Max. температура 11.7°C на 15 в 13:18
Min. температура 6.4°C на 15 в 00:59
Max. влажност 95% на 15 в 21:18
Min. влажност 85% на 15 в 18:53
Max. атм. налягане 1020.0 mb на 15 в 00:06
Min. атм. налягане 1010.2 mb на 15 в 17:06
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 15 в 19:25
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 175°(Ю) на 15 в 12:03
Max индекс на топлината 11.7°C на 15 в 13:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1008.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.5 km/h
Усреднена посока навятъра 188° (Ю)
Месечни валежи 63.4 mm
Годишни Валежи 141.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 23:53
Max. температура 10.8°C на 16 в 15:31
Min. температура 6.2°C на 16 в 06:43
Max. влажност 96% на 16 в 23:59
Min. влажност 81% на 16 в 16:16
Max. атм. налягане 1013.3 mb на 16 в 03:27
Min. атм. налягане 1001.6 mb на 16 в 23:58
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 15 в 00:09
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 228°(ЮЗ) на 16 в 00:42
Max индекс на топлината 10.8°C на 16 в 15:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 6.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 22.3 km/h
Усреднена посока навятъра 196° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 67.4 mm
Годишни Валежи 145.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 17 в 07:33
Max. температура 10.0°C на 17 в 13:36
Min. температура 5.2°C на 17 в 08:06
Max. влажност 100% на 17 в 02:25
Min. влажност 77% на 17 в 13:52
Max. атм. налягане 1003.4 mb на 17 в 23:54
Min. атм. налягане 998.4 mb на 17 в 06:01
Max скорост на вятъра 33.3 km/h на 17 в 07:33
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 212°(ЮЮЗ) на 17 в 07:32
Max индекс на топлината 10.0°C на 17 в 13:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.8°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 5.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.6 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 72.8 mm
Годишни Валежи 150.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 20:11
Max. температура 9.9°C на 18 в 13:34
Min. температура 4.8°C на 18 в 23:46
Max. влажност 96% на 18 в 11:42
Min. влажност 81% на 18 в 02:07
Max. атм. налягане 1013.6 mb на 18 в 22:16
Min. атм. налягане 1003.3 mb на 18 в 04:18
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 18 в 04:27
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 251°(ЗЮЗ) на 18 в 14:56
Max индекс на топлината 9.9°C на 18 в 13:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Февруари 2019 до днес 18
Усреднена температура 6.6°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 5.0°C
Усреднена атм. налягане 1008.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.8 km/h
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 72.8 mm
Годишни Валежи 150.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 05 в 13:52
Max. температура 12.4°C на 13 в 13:04
Min. температура -1.6°C на 01 в 08:41
Max. влажност 100% на 17 в 02:25
Min. влажност 61% на 04 в 15:02
Max. атм. налягане 1027.0 mb на 11 в 12:49
Min. атм. налягане 976.4 mb на 08 в 08:21
Max скорост на вятъра 46.3 kmh от 258°(ЗЮЗ) на 08 в 23:19
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 270°(З) на 08 в 23:18
Max индекс на топлината 12.4°C на 13 в 13:04
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 05:42hrs ET :0.6 mm 348.0 W/mВ 0.9 uv
02 04:36hrs ET :0.5 mm 452.0 W/mВ 1.0 uv
03 00:00hrs ET :0.6 mm 118.0 W/mВ 0.6 uv
04 03:00hrs ET :0.6 mm 401.0 W/mВ 1.0 uv
05 00:06hrs ET :0.3 mm 102.0 W/mВ 0.6 uv
06 02:12hrs ET :0.6 mm 471.0 W/mВ 1.0 uv
07 00:48hrs ET :0.6 mm 325.0 W/mВ 1.0 uv
08 02:36hrs ET :1.3 mm 445.0 W/mВ 1.0 uv
09 02:30hrs ET :0.7 mm 631.0 W/mВ 1.1 uv
10 03:36hrs ET :0.7 mm 534.0 W/mВ 1.0 uv
11 00:06hrs ET :0.9 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
12 01:12hrs ET :1.3 mm 225.0 W/mВ 1.1 uv
13 04:00hrs ET :1.2 mm 404.0 W/mВ 1.3 uv
14 00:30hrs ET :0.6 mm 401.0 W/mВ 1.3 uv
15 00:24hrs ET :0.6 mm 311.0 W/mВ 1.2 uv
16 02:00hrs ET :0.6 mm 172.0 W/mВ 1.0 uv
17 01:42hrs ET :0.9 mm 475.0 W/mВ 1.3 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 589.0 W/mВ 1.3 uv


Превалявания Общо
01.0 mm на 2
09.2 mm на 3
08.8 mm на 5
09.2 mm на 6
05.6 mm на 7
12.4 mm на 8
10.0 mm на 9
01.2 mm на 10
02.2 mm на 12
00.2 mm на 13
00.2 mm на 15
03.4 mm на 16
04.0 mm на 17
05.4 mm на 18