^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20171 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.7°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.1 km/h
Усреднена посока навятъра 180° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 17.8°C на 01 в 14:00
Min. температура 3.1°C на 01 в 05:53
Max. влажност 95% на 01 в 08:32
Min. влажност 61% на 01 в 14:40
Max. атм. налягане 1014.7 mb на 01 в 23:32
Min. атм. налягане 999.3 mb на 01 в 00:07
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 01 в 16:01
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 219°(ЮЗ) на 01 в 17:25
Max индекс на топлината 17.8°C на 01 в 14:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.0 km/h
Усреднена посока навятъра 115° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 21.7°C на 02 в 13:28
Min. температура 3.8°C на 02 в 04:07
Max. влажност 94% на 02 в 08:13
Min. влажност 58% на 02 в 14:23
Max. атм. налягане 1024.5 mb на 02 в 23:58
Min. атм. налягане 1014.6 mb на 02 в 00:08
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 02 в 20:07
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 069°(ИСИ) на 02 в 20:12
Max индекс на топлината 24.7°C на 02 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1026.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 68° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 16.9°C на 03 в 15:35
Min. температура 6.1°C на 03 в 06:19
Max. влажност 93% на 03 в 09:28
Min. влажност 44% на 03 в 18:01
Max. атм. налягане 1028.0 mb на 03 в 22:45
Min. атм. налягане 1024.4 mb на 03 в 00:03
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 03 в 17:13
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 055°(СИ) на 03 в 17:27
Max индекс на топлината 16.9°C на 03 в 15:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.4°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 5.3°C
Усреднена атм. налягане 1025.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.8 km/h
Усреднена посока навятъра 61° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 16.9°C на 04 в 15:22
Min. температура 5.9°C на 04 в 05:52
Max. влажност 81% на 04 в 06:34
Min. влажност 50% на 04 в 15:24
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 04 в 00:05
Min. атм. налягане 1024.0 mb на 04 в 17:43
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 04 в 15:22
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 081°(И) на 04 в 12:33
Max индекс на топлината 16.8°C на 04 в 15:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.1 km/h
Усреднена посока навятъра 62° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 16.0°C на 05 в 15:11
Min. температура 6.4°C на 05 в 05:58
Max. влажност 92% на 05 в 05:26
Min. влажност 48% на 05 в 17:53
Max. атм. налягане 1025.1 mb на 05 в 01:33
Min. атм. налягане 1016.9 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 05 в 18:46
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 062°(ИСИ) на 05 в 15:35
Max индекс на топлината 16.0°C на 05 в 15:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.5°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 5.5°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.0 km/h
Усреднена посока навятъра 67° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 06 в 19:09
Min. температура 5.0°C на 06 в 23:37
Max. влажност 90% на 06 в 23:59
Min. влажност 70% на 06 в 00:07
Max. атм. налягане 1021.0 mb на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 06 в 05:52
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 06 в 11:02
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 069°(ИСИ) на 06 в 11:01
Max индекс на топлината 13.8°C на 06 в 19:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 200° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 21.2°C на 07 в 14:40
Min. температура 3.2°C на 07 в 05:00
Max. влажност 96% на 07 в 07:19
Min. влажност 47% на 07 в 16:53
Max. атм. налягане 1026.6 mb на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 1021.0 mb на 07 в 00:05
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 07 в 18:57
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 265°(З) на 07 в 18:49
Max индекс на топлината 25.2°C на 07 в 15:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1028.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.0 km/h
Усреднена посока навятъра 3° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 21.1°C на 08 в 16:24
Min. температура 7.2°C на 08 в 01:28
Max. влажност 94% на 08 в 07:25
Min. влажност 56% на 08 в 17:24
Max. атм. налягане 1029.5 mb на 08 в 10:31
Min. атм. налягане 1026.6 mb на 08 в 00:02
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 08 в 19:46
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 061°(ИСИ) на 08 в 17:55
Max индекс на топлината 24.8°C на 08 в 17:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 6.5°C
Усреднена атм. налягане 1022.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.2 km/h
Усреднена посока навятъра 38° (СИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 19.8°C на 09 в 14:21
Min. температура 2.6°C на 09 в 05:00
Max. влажност 92% на 09 в 06:50
Min. влажност 50% на 09 в 16:13
Max. атм. налягане 1028.9 mb на 09 в 00:24
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 09 в 23:57
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 09 в 18:20
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 355°(С) на 09 в 18:20
Max индекс на топлината 19.8°C на 09 в 16:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.0 km/h
Усреднена посока навятъра 343° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 18.9°C на 10 в 15:16
Min. температура 6.1°C на 10 в 06:41
Max. влажност 93% на 10 в 08:23
Min. влажност 54% на 10 в 19:30
Max. атм. налягане 1015.1 mb на 10 в 00:01
Min. атм. налягане 1000.4 mb на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 10 в 17:21
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 311°(СЗ) на 10 в 19:34
Max индекс на топлината 18.8°C на 10 в 15:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 7.6°C
Усреднена атм. налягане 995.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.5 km/h
Усреднена посока навятъра 317° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 305.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 20.6°C на 11 в 13:46
Min. температура 7.4°C на 11 в 05:18
Max. влажност 92% на 11 в 06:41
Min. влажност 41% на 11 в 17:57
Max. атм. налягане 1000.4 mb на 11 в 00:05
Min. атм. налягане 992.1 mb на 11 в 19:23
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 16:34
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 335°(ССЗ) на 11 в 23:02
Max индекс на топлината 25.3°C на 11 в 16:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 994.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.9 km/h
Усреднена посока навятъра 315° (СЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 305.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 19:36
Max. температура 19.4°C на 12 в 14:12
Min. температура 9.7°C на 12 в 23:51
Max. влажност 92% на 12 в 23:59
Min. влажност 61% на 12 в 14:26
Max. атм. налягане 997.2 mb на 12 в 23:59
Min. атм. налягане 992.6 mb на 12 в 04:53
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 12 в 17:10
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 279°(З) на 12 в 16:50
Max индекс на топлината 19.4°C на 12 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 9.1°C
Усреднена атм. налягане 998.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 223° (ЮЗ)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 309.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 13 в 15:12
Max. температура 15.3°C на 13 в 12:19
Min. температура 8.2°C на 13 в 06:27
Max. влажност 94% на 13 в 07:55
Min. влажност 81% на 13 в 19:59
Max. атм. налягане 1003.7 mb на 13 в 23:59
Min. атм. налягане 997.0 mb на 13 в 02:04
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 13 в 12:09
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 236°(ЮЗ) на 13 в 14:23
Max индекс на топлината 15.3°C на 13 в 12:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.1°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.1 km/h
Усреднена посока навятъра 212° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 4.8 mm
Годишни Валежи 309.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 23:46
Max. температура 14.8°C на 14 в 14:32
Min. температура 6.8°C на 14 в 05:59
Max. влажност 91% на 14 в 05:07
Min. влажност 62% на 14 в 14:32
Max. атм. налягане 1013.9 mb на 14 в 16:50
Min. атм. налягане 1003.7 mb на 14 в 00:02
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 14 в 12:28
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 257°(ЗЮЗ) на 14 в 12:27
Max индекс на топлината 14.7°C на 14 в 14:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.3°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 14.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 21.2 km/h
Усреднена посока навятъра 187° (Ю)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 324.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 17:40
Max. температура 15.4°C на 15 в 15:58
Min. температура 9.9°C на 15 в 01:54
Max. влажност 98% на 15 в 17:26
Min. влажност 84% на 15 в 00:02
Max. атм. налягане 1010.9 mb на 15 в 00:05
Min. атм. налягане 1003.9 mb на 15 в 05:49
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 15 в 13:30
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 202°(ЮЮЗ) на 15 в 11:34
Max индекс на топлината 15.4°C на 15 в 16:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 15.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 22.8 km/h
Усреднена посока навятъра 223° (ЮЗ)
Месечни валежи 20.8 mm
Годишни Валежи 325.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 11:03
Max. температура 14.2°C на 16 в 14:46
Min. температура 9.4°C на 16 в 23:59
Max. влажност 96% на 16 в 08:58
Min. влажност 70% на 16 в 16:55
Max. атм. налягане 1018.3 mb на 16 в 20:13
Min. атм. налягане 1007.5 mb на 16 в 03:51
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 16 в 17:12
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 225°(ЮЗ) на 16 в 16:03
Max индекс на топлината 14.2°C на 16 в 03:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 8.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.8 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 20.8 mm
Годишни Валежи 325.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 17 в 14:05
Min. температура 7.0°C на 17 в 22:20
Max. влажност 91% на 17 в 22:51
Min. влажност 61% на 17 в 17:02
Max. атм. налягане 1018.0 mb на 17 в 00:03
Min. атм. налягане 1012.2 mb на 17 в 23:58
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 17 в 16:25
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 250°(ЗЮЗ) на 17 в 14:45
Max индекс на топлината 15.6°C на 17 в 14:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 22.2 mm
Годишни Валежи 327.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 09:08
Max. температура 14.8°C на 18 в 16:34
Min. температура 6.2°C на 18 в 06:01
Max. влажност 91% на 18 в 07:02
Min. влажност 62% на 18 в 16:51
Max. атм. налягане 1012.9 mb на 18 в 22:32
Min. атм. налягане 1010.5 mb на 18 в 05:14
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 18 в 15:17
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 229°(ЮЗ) на 18 в 17:25
Max индекс на топлината 14.7°C на 18 в 16:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.8 km/h
Усреднена посока навятъра 257° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 24.4 mm
Годишни Валежи 329.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 19 в 10:55
Max. температура 12.9°C на 19 в 13:59
Min. температура 5.2°C на 19 в 02:18
Max. влажност 92% на 19 в 03:51
Min. влажност 77% на 19 в 16:31
Max. атм. налягане 1013.0 mb на 19 в 23:23
Min. атм. налягане 1011.2 mb на 19 в 10:17
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 19 в 14:20
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 233°(ЮЗ) на 19 в 13:50
Max индекс на топлината 12.9°C на 19 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.5°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.3°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.7 km/h
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 25.4 mm
Годишни Валежи 330.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 20 в 15:48
Max. температура 15.1°C на 20 в 13:03
Min. температура 6.6°C на 20 в 05:45
Max. влажност 93% на 20 в 07:33
Min. влажност 60% на 20 в 15:14
Max. атм. налягане 1015.5 mb на 20 в 22:35
Min. атм. налягане 1012.5 mb на 20 в 06:00
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 20 в 17:00
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 238°(ЗЮЗ) на 20 в 16:11
Max индекс на топлината 15.0°C на 20 в 13:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.5 km/h
Усреднена посока навятъра 181° (Ю)
Месечни валежи 27.2 mm
Годишни Валежи 332.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 21 в 09:55
Max. температура 17.8°C на 21 в 14:41
Min. температура 9.2°C на 21 в 02:25
Max. влажност 94% на 21 в 06:04
Min. влажност 66% на 21 в 14:44
Max. атм. налягане 1015.4 mb на 21 в 00:17
Min. атм. налягане 1010.3 mb на 21 в 21:43
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 21 в 14:20
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 182°(Ю) на 21 в 14:19
Max индекс на топлината 17.7°C на 21 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.5 km/h
Усреднена посока навятъра 212° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 22 в 18:59
Max. температура 15.9°C на 22 в 14:57
Min. температура 10.7°C на 22 в 23:59
Max. влажност 94% на 22 в 23:58
Min. влажност 73% на 22 в 15:02
Max. атм. налягане 1015.1 mb на 22 в 23:59
Min. атм. налягане 1008.1 mb на 22 в 05:36
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 22 в 16:01
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 263°(З) на 22 в 16:01
Max индекс на топлината 15.9°C на 22 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.6 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 15.4°C на 23 в 13:34
Min. температура 10.3°C на 23 в 01:40
Max. влажност 96% на 23 в 23:59
Min. влажност 91% на 23 в 14:11
Max. атм. налягане 1024.9 mb на 23 в 23:58
Min. атм. налягане 1015.1 mb на 23 в 00:01
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 23 в 18:27
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 233°(ЮЗ) на 23 в 13:37
Max индекс на топлината 15.4°C на 23 в 13:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1025.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.8 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 29.0 mm
Годишни Валежи 334.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 24 в 20:28
Max. температура 18.8°C на 24 в 19:04
Min. температура 12.0°C на 24 в 04:26
Max. влажност 97% на 24 в 10:50
Min. влажност 80% на 24 в 19:26
Max. атм. налягане 1026.4 mb на 24 в 14:05
Min. атм. налягане 1023.2 mb на 24 в 23:59
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 24 в 03:18
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 246°(ЗЮЗ) на 24 в 02:02
Max индекс на топлината 18.8°C на 24 в 19:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2017 до днес 24
Усреднена температура 11.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.4 km/h
Усреднена посока навятъра 215° (ЮЗ)
Месечни валежи 29.0 mm
Годишни Валежи 334.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 19 в 10:55
Max. температура 21.7°C на 02 в 13:28
Min. температура 2.6°C на 09 в 05:00
Max. влажност 98% на 15 в 17:26
Min. влажност 41% на 11 в 17:57
Max. атм. налягане 1029.5 mb на 08 в 10:31
Min. атм. налягане 992.1 mb на 11 в 19:23
Max скорост на вятъра 25.9 kmh от 263°(З) на 22 в 16:01
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 225°(ЮЗ) на 22 в 16:01
Max индекс на топлината 25.3°C на 11 в 16:33
Growing degrees days :86.5GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 04:00hrs ET :2.5 mm 914.0 W/mВ 5.0 uv
02 03:54hrs ET :2.5 mm 1013.0 W/mВ 5.2 uv
03 08:00hrs ET :3.1 mm 849.0 W/mВ 4.7 uv
04 04:00hrs ET :3.0 mm 983.0 W/mВ 4.8 uv
05 07:42hrs ET :3.8 mm 995.0 W/mВ 5.1 uv
06 01:12hrs ET :2.0 mm 401.0 W/mВ 2.6 uv
07 07:24hrs ET :3.4 mm 874.0 W/mВ 5.0 uv
08 08:42hrs ET :3.4 mm 837.0 W/mВ 5.0 uv
09 05:06hrs ET :2.5 mm 976.0 W/mВ 6.0 uv
10 02:24hrs ET :1.9 mm 972.0 W/mВ 4.9 uv
11 06:36hrs ET :3.1 mm 932.0 W/mВ 5.5 uv
12 00:36hrs ET :2.2 mm 935.0 W/mВ 5.0 uv
13 00:36hrs ET :2.1 mm 904.0 W/mВ 5.3 uv
14 04:12hrs ET :3.2 mm 1088.0 W/mВ 5.6 uv
15 00:00hrs ET :1.0 mm 265.0 W/mВ 2.2 uv
16 04:30hrs ET :2.5 mm 1171.0 W/mВ 6.4 uv
17 05:12hrs ET :3.3 mm 1141.0 W/mВ 6.0 uv
18 06:30hrs ET :3.1 mm 1139.0 W/mВ 5.7 uv
19 00:36hrs ET :1.8 mm 577.0 W/mВ 4.0 uv
20 05:24hrs ET :3.3 mm 1093.0 W/mВ 5.7 uv
21 01:00hrs ET :3.1 mm 1085.0 W/mВ 6.5 uv
22 01:18hrs ET :2.7 mm 1083.0 W/mВ 6.9 uv
23 00:06hrs ET :1.3 mm 807.0 W/mВ 5.8 uv
24 01:30hrs ET :2.1 mm 998.0 W/mВ 6.7 uv


Превалявания Общо
00.8 mm на 12
03.2 mm на 13
00.8 mm на 14
14.2 mm на 15
01.8 mm на 16
01.4 mm на 18
02.2 mm на 19
01.0 mm на 20
01.8 mm на 21
01.6 mm на 22
00.2 mm на 24